เอ็นไอเอปรับโฉม “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ” พร้อมเปิดตัวโลโก้ใหม่ ชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมทรงเกียรติสูงสุดของประเทศไทย

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA​ จัดกิจกรรมเปิดตัวการประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ” ประจำปี 2562​ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดอย่างต่อเนื่องเป็น​ปีที่ 15 ในปีนี้มีการปรับรูปแบบการประกวดรางวัลและโลโก้ใหม่ เพื่อสร้างให้เกิดคุณค่า ความทรงเกียรติ และความภูมิใจของผู้ได้รับรางวัลผ่านช่องทางการสื่อสารในเว็บไซต์ www.award.nia.or.th รวมถึงการสร้างให้มีมาตรฐานการตัดสินรางวัลเป็นแบบเดียวกัน โดยในปีนี้รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติจะแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการออกแบบ และด้านสื่อ

ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA เปิดเผยว่า “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติถือเป็นรางวัลนวัตกรรมทรงเกียรติสูงสุดของประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรแก่คนไทยที่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความโดดเด่นและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในศักยภาพของคนไทยและเผยแพร่ต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมด้านต่างๆ สู่สาธารณชนในวงกว้าง รวมถึงกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวด้านนวัตกรรมในทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นชาติแห่งนวัตกรรม โดยในปีนี้มีการปรับรูปแบบการประกวดรางวัลใหม่ใน 3 มิติ ได้แก่ 

1) Prestige: การสร้างความทรงเกียรติสูงสุดและความภาคภูมิใจแก่ผู้ได้รับรางวัล โดยใช้ชื่อเดียวกันว่า “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ” แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการออกแบบ ด้านสื่อ รวมถึงมีการจัดประกวดตราสัญลักษณ์รางวัลขึ้นใหม่ 

2) Recognition: การสร้างช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล การรับสมัครประกวด และการประกาศผล ผ่านทางเว็บไซต์เดียว www.award.nia.or.th 

3) Standard: การสร้างมาตรฐานตัดสินรางวัลผ่านการพิจารณาตัดสินจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการตัดสินรางวัลนวัตกรรมเพียงชุดเดียวเพื่อตัดสินรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติทั้ง 4 ด้าน ซึ่งจะมีพิธีมอบรางวัลทรงเกียรติใน “วันนวัตกรรมแห่งชาติ” 5 ​ตุลาคม​​ ​ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติให้ตรงกับวันดังกล่าวของทุกปี​ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช​บรมนาถบพิตร​เป็น “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม NIA กล่าวว่า “การจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติในปีนี้มีการจัดแบ่งใหม่เป็น 4 ด้าน เพื่อครอบคลุมทุกด้านสาขาที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ แบ่งเป็น 3 ประเภท ตามขนาดองค์กร ได้แก่ องค์กรขนาดใหญ่ วิสาหกิจขนาดกลาง และวิสาหกิจขนาดย่อม รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคมแบ่งเป็น 3 ประเภท ตามประเภทองค์กร ได้แก่ หน่วยงานภาคเอกชน องค์กรไม่แสวงหากำไร และหน่วยงานภาครัฐ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านการออกแบบ แบ่งเป็น 2 ประเภท ตามลักษณะผลงาน ได้แก่ การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการออกแบบบริการ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านสื่อ แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ เนื้อหา สื่อมวลชน สปอตโฆษณา และสารคดีสั้น โดยทุกรางวัลจะตัดสินโดยคณะอนุกรรมการตัดสินรางวัลชุดเดียวกันที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาภายใต้เกณฑ์การตัดสินที่เหมาะสมในแต่ละด้านของรางวัล เช่น ความใหม่ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คุณค่าที่เกิดขึ้นทั้งต่อเศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น โดยวันนี้ยังได้มีการมอบรางวัลให้แก่ผู้ออกแบบตราสัญลักษณ์รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติใหม่ สำหรับผู้ได้รับรางวัลมีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คุณธานี เหมือนนุช รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ คุณภัทรพล เรืองเสน และรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ คุณธีรดนย์ ใช้สมบูรณ์สุข

 

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2562 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 25 กรกฎาคม 2562 ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดรางวัลอันทรงเกียรติ โดยดูรายละเอียดและส่งผลงานทางออนไลน์ได้ที่ www.award.nia.or.th

#รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ #NationalinnovationAwards #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ #NIA

https://www.youtube.com/watch?v=W3dgrW8jSUU

 

 

10 มิถุนายน 2562


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai