ในโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี : ส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยวโดยการออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Online/Offline/Platform ระหว่างวันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2561

       นวัตวิถี หรือการท่องเที่ยวชุมชน เป็นเทรนด์การท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยม และถูกประชาสัมพันธ์เป็นวงกว้างในทุกวันนี้ เพราะการท่องเที่ยวแบบนวัตวิถีนี้ นอกจากเราจะได้ไปยังสถานที่ใหม่ๆ ค้นหาสิ่งที่น้อยคนนั้นจะได้เห็น ได้พูดคุย ดูแลต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าของบ้าน เจ้าของชุมชน ทำให้มั่นใจได้ว่านักท่องเที่ยวจะได้รับการดูแลปละปฏิบัติอย่างดีเยี่ยม ในวันนี้แอดมินก็จะพาทุกท่านมาท่องเที่ยววิถีชุมชน ในโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี : ส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยวโดยการออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Online/Offline/Platform ระหว่างวันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2561ณ จังหวัดจันทบุรี

(ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจาก wikipedia.com)

จังหวัดจันทบุรี เป็นจังหวัดทางชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย มีเนื้อที่ 6,388 ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิประเทศประกอบไปด้วยป่าไม้ ภูเขา ที่ราบสูง ที่ราบลุ่มน้ำ และที่ราบชายฝั่งทะเล ในส่วนของพื้นที่ป่าไม้มีประมาณ 3 ใน 10 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา และสระแก้วทางทิศเหนือ ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดตราดและประเทศกัมพูชา ทิศใต้ติดกับอ่าวไทย และทิศตะวันตกติดกับจังหวัดระยองและชลบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 238 กิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดจันทบุรีอาศัยอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัด โดยอาชีพที่ประชากรในจังหวัดนิยมประกอบอาชีพมากที่สุดคือเกษตรกรรมและประมง

โดยทริปนี้เรามีเจ้าบ้านที่น่ารักอย่างพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี จัดทัวร์พาสื่อ Blogger และ web master แนะนำแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 41ชุมชน โดยมีรายละเอียด ตามWebsite ต่อไปนี้ตามลำดับ

สำหรับข้อมูล ภาพ และข่าวสารเพิ่มเติม สามารถรับชมผ่านช่องทาง Hash tag ต่างๆ ดังนี้

#otopนวัตวิถี

#เที่ยวบ้านฉันจันทบุรี

#ไปแล้วจะรู้อยู่แล้วจะรัก #จันทบุรี

#ชุมชนท่องเที่ยวotopนวัตวิถี

#พัฒนาชุมชนจันทบุรี

#นวัตวิถีจันทบุรี

23 พฤศจิกายน 2561


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai