ผศ.ทพ.วิจิตร ธรานนท์ กับภารกิจงานวิจัยและพัฒนาด้านทันตกรรม

       13 ปี ของการก่อตั้งมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีบุคลากรที่สำคัญท่านหนึ่งที่เราจะต้องกล่าวถึงคือ ผศ.ทพ.วิจิตร ธรานนท์ หนึ่งในทีมแพทย์ประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นผู้ถวายการใส่รากพระทนต์เทียมให้พระองค์ท่าน จนนำมาสู่การพัฒนาเรื่องรากฟันเทียมไทย ซึ่งมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดทำขึ้น รวมทั้งยังนำองค์ความรู้ดังกล่าวมาต่อยอดเป็นการพัฒนา ในเรื่องอื่นๆ อีกด้วย

ผศ.ทพ.วิจิตร ธรานนท์ กรรมการมูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ กล่าวถึงที่มาของการพัฒนารากฟันเทียมไทยว่า ใช้เวลาประมาณ 15 ปี นับจากที่ทีมทันตแพทย์ประจำพระองค์ถวายการใส่รากพระทนต์เทียม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มีพระราชดำริมาว่า คนที่ใช้สิทธิรักษาพยาบาล 30 บาททำได้หรือไม่ จากนั้นจึงมีการทำการวิจัยและพัฒนารากฟันเทียมไทยขึ้นมา โดยมีผศ.ทพ.วิจิตร ธรานนท์ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง หรือ ADTECH หน่วยงานในสังกัดของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหัวหน้าโครงการ โดยมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้นำผลวิจัยมาต่อยอดจนสามารถผลิตรากฟันเทียมไทยออกมาให้บริการแก่ประชาชน ที่ประสบปัญหาด้านทันตกรรม

ปัจจุบันมีการตั้งโรงงานรากฟันเทียมไทย รุ่น RPK โดยกระบวนการผลิตควบคุมและได้รับการรับรองมาตรฐานสากลของระบบคุณภาพมาตรฐานการจัดการการผลิตเครื่องมือแพทย์ ISO 13485 และมาตรฐานวิธีการผลิตที่ดีในการผลิตเครื่องแพทย์ (Good Manufacturing Practice ) จาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ผศ.ทพ.วิจิตรให้สัมภาษณ์ว่า ปัจจุบันมูลนิธิฯ มีผลิตภัณฑ์ทางด้านการแพทย์ซึ่งเกิดจากงานวิจัยและพัฒนามากขึ้นจากจุดเริ่มต้นที่ทำเครื่องมือแพทย์แค่รากฟันเทียม หลังจากนั้นก็เพิ่มเติมออกมาเป็นเรื่องอื่นๆ เช่น เรื่องเหล็กดามกระดูกข้อต่อขา เรื่องเหล็กดามกระดูกหักของคนและของสัตว์ด้วย ยังมีเพลทและสกรู รากเทียม ซีเอฟไอ (CFI) คือรากเทียมบริเวณกะโหลกศีรษะและใบหน้า

ทั้งนี้ หลักของการทำวิจัยในแต่ละเรื่องเน้นว่าต้องเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ของประเทศและปัญหาของประชาชนเป็นหลัก และงานวิจัยและพัฒนาที่ทำขึ้นมา ทางมูลนิธิฯ มีแผนงานที่ต้องดำเนินการต่อแบบครบวงจร กล่าวคือ เมื่อสามารถคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาได้แล้ว ก็ต้องมีการสร้างงานวิชาการ มีผลการวิจัยรองรับ มีการประสานงานกับต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้และผลงานแพร่หลาย รวมทั้งทำหน้าที่เป็น Training Center ให้กับทันตแพทย์เพื่อให้มีความรู้ที่ทันสมัยอีกด้วย

นี่คืออีกบทบาทหนึ่งของมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่สำหรับงานด้านทันตกรรมของประเทศไทย ตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานแนวทางให้ไว้นั่นเอง

ติดตามข้อมูลข่าวสารของมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ที่

https://www.dent-in-found.org

Facebookhttps://www.facebook.com/dentalinnovation40

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCWWuHSnPKN6UmXHK7J6FDQw

20 กันยายน 2565


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai