โครงการประกวดถ่ายภาพ “New Normal Street life สู่บรรทัดฐาน วิถีชีวิตใหม่”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ บริษัท โซนี่แห่งประเทศไทย จำกัด

จัดการประกวดถ่ายภาพในหัวข้อ “New Normal Street life สู่บรรทัดฐาน วิถีชีวิตใหม่”

ชิงเงินและของรางวัลร่วม 300,000.- บาท (สามแสนบาท)

                จากการแพร่การระบาดของโรคหวัด covid-19 ในประเทศไทย ทำให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทย ในกรุงเทพฯและ ในจังหวัดต่างๆเปลี่ยนแปลงเป็นวงกว้าง บรรทัดฐานการดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การเดินทางท่องเที่ยว การกินอยู่ การค้าขายฯลฯ ในโลกปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปหมด จนเกิดวิถีชีวิตใหม่ ของคนในยุคนี้ ทางสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพเล็งเห็นความแตกต่างในรูปแบบใหม่ จึงจัดการประกวดถ่ายภาพขึ้น ขอเชิญชวนช่างภาพและประชาชนทั่วไปร่วมบันทึกภาพมุมมองวิถีชีวิตใหม่ เพื่อสะท้อนเหตุการณ์ ประวัติศาสตร์ของประเทศไทย เก็บจารึกไว้ให้ชาวโลกรู้

กติกาการส่งภาพประกวด

1.ผู้ส่งผลงานถ่ายภาพต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2.ผู้สมัคร 1 คน มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดไม่เกิน 10 ภาพ และผู้ส่งภาพมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว

3.ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพถ่าย ที่ถ่ายด้วยตนเอง ห้ามละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น ทั้งนี้ ต้องเป็นภาพถ่ายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันหมดเขตรับ ภาพทุกภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องระบุสถานที่ ที่บันทึกภาพและจังหวัด

4.ไฟล์ภาพที่ส่งต้องเป็นไฟล์ที่มีขนาดที่กว้างของภาพต้องไม่ต่ำกว่า 2,400 พิกเซล และด้านยาวที่สุดของภาพต้องไม่เกินกว่า 4,000 พิกเซล ความละเอียด 10 ล้านพิกเซลขึ้นไป ในรูปแบบ  jpg เท่านั้น

5.ต้องเป็นภาพถ่ายด้วยตัวเองที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ที่ไม่เคยเผยแพร่ และประกวดที่อื่นมาก่อน หากพบทางสมาคมฯ จะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธ์ที่เจ้าของผลงานมีสัญญาผูกมัดต่อบุคคลหรือหน่วยงาน

6.ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใดๆ ลงบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใด ๆ (หากผิดกติกาข้อนี้ จะถูกคัดเลือกออกโดยไม่มียกเว้นใด ๆ ทั้งสิ้น)

7.ผลงานที่ได้รับรางวัล ภาพถ่ายและต้นฉบับจะเป็นกรรมสิทธิ์ของสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

8.ภาพที่ส่งประกวด ทางการท่องเที่ยวเป็นผู้มีสิทธิ์ คัดเลือกนำไปจัดแสดงและสิทธิ์การพิมพ์ลงบนสื่อสิงพิมพิ์ทุกประเภท

9.ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดต้องรักษาภาพต้นฉบับไว้ ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินภาพมีข้อสงสัย สามารถเรียกให้ผู้เข้าร่วมประกวดแสดงภาพต้นฉบับได้

10.ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายภายใต้ศีลธรรมอันดีงาม ไม่ละเมิดกฏหมาย และสิทธิของผู้อื่น หากมีกรณีฟ้องร้องใดๆ ทางคณะผู้จัดงานจะไม่ร่วมรับผิดชอบในทุกกรณี

11.ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด ผู้จัดงานจะไม่ส่งคืนให้ผู้เข้าร่วมประกวด และไฟล์ภาพดังกล่าวจะเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดงาน แต่ลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นของเจ้าของภาพอย่างสมบูรณ์

12.กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ ไม่มีสิทธิ์ร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้

13.การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดการ

-การส่งภาพเข้าประกวด ส่งผลงานทางเพจสมาคมฯ และอีเมล bpsfotocorner@gmail.com ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 63

ตัดสินภาพ วันอาทิตย์ ที่ 18 ตุลาคม โดยมีคณะกรรมการ 5 ท่าน ดังนี้

1. ดร. สุขุม มีพันแสน  นายกสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ

2. อาจาร์ย วิสิฏฐ์  ธำรงหวัง อุปนายกสมาคมถ่ายกรุงเทพ

3. อาจาร์ย วีรพจน์  เอโกบล กรรมการสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ

4. นายทวีพงษ์  ประทุมวงษ์ ช่างภาพแนว Street สตรีท

5. นายปรีดี  ผลชีวิน ช่างภาพแนว Street Documentary

-ประกาศผลใน วันที่ 23 ตุลาคม ที่เว๊บไซต์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และของสมาคม

-พิธีมอบรางวัล ประมาณปลายเดือนตุลาคม 2563

เงินและของรางวัล

รางวัลชนะเลิศมูลค่า 91,990.-บาท         

1. เงินสดจำนวน 30,000.- บาท

2. กล้อง Sony รุ่น RX100M5 มูลค่า 31,990.- บาท

3. Gift voucher 30,000.-บาท 

-ภูพบฟ้ารีสอร์ทเขาใหญ่ นครราชสีมา 20,000.-บาท

-พรไพลิน รีสอร์ท สังขละบุรี กาญจนบุรี 10,000.-บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มูลค่า 52,900.-บาท

1.  เงินสดจำนวน 20,000.- บาท 

2. กล้อง Sony รุ่น WX500 มูลค่า 12,900 บาท

3. Gift voucher 20,000.-บาท

-ภูพบฟ้ารีสอร์ทเขาใหญ่ นครราชสีมา 10,000.-บาท

-พรไพลิน รีสอร์ท สังขละบุรี กาญจนบุรี 10,000.-บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มูลค่า 42,900.- บาท

1.  เงินสดจำนวน 10,000.- บาท

2.กล้อง Sony  รุ่น  WX500 มูลค่า 12,900 บาท

3. Gift voucher 20,000.- บาท

-ภูพบฟ้ารีสอร์ทเขาใหญ่ นครราชสีมา 10,000.-บาท

-พรไพลิน รีสอร์ท สังขละบุรี กาญจนบุรี 10,000.-บาท

รางวัลชมเชยมูลค่า 60,000.-บาท จำนวน 10 รางวัล

เงินสดมูลค่า 2,000.-

-Gift voucher Sony 2,000.- บาท

-Gift voucher พรไพลิน รีสอร์ท 2 ,000.- บาท

รางวัลพิเศษมูลค่า 50,000.-บาท จำนวน 5 รางวัล

รางวัลละ 10,000.-บาท

-ภูพบฟ้ารีสอร์ทเขาใหญ่ นครราชสีมา 10,000.-บาท  4 รางวัล

-พรไพลิน รีสอร์ท สังขละบุรี กาญจนบุรี 10,000.-บาท 1 รางวัล

26 สิงหาคม 2563


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai