สมาคมช่างภาพสื่อมวลชน จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีและมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกของสมาคมฯประจำปี 2562

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย  สี่แยกราชเทวี นายสุรชัย วิเศษโสภา  นายกสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนฯ พร้อมคณะกรรมการบริหารได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรธิดาของช่างภาพสื่อมวลชน โดยมี คุณอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดร. ปราจิน เอี่ยมลำเนา  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทกรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) คุณผ่องพรรณ คงพูลเพิ่ม ที่ปรึกษาสมาคมฯ คุณจารุณี ชินวงศ์วรกุล รองประธานชินวงศ์ฟู้ด กรุ๊ป ผู้แทนมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง ผู้แทนธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ อีกทั้งทางโรงพยาบาลหัวเฉียวนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มาตรวจรักษาฟรีให้แก่ครอบครัวช่างภาพสื่อมวลชน และได้รับสนับสนุนทุนการศึกษาจากคุณมนูญ พุฒทอง จากร้านยกยอ คุณฉัฐวีณ์ ตรีสุคนธรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสาร ข้าวตราฉัตร บริษัท  แมกโนเลียควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยปีนี้มีผู้ขอรับทุนมาจำนวน 158 ทุน สมาคมฯมอบให้ทุนละ 4,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 632,000 บาท (หกแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ต่อจากนั้นได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี โดยมีเนื้อหาสำคัญคือการหมดวาระของนายกสมาคมฯพร้อมกับคณะกรรมการชุดนี้ และได้เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ผลการเลือกตั้งคะแนนเป็นเอกฉันท์ว่า นายสุรชัย วิเศษโสภาพร้อมทั้งคณะกรรมการชุดเดิมได้รับความไว้ใจและเลือกจากสมาชิกฯทั้งหมดให้ทำงานต่อไปอีก 1 วาระ อีกสาระสำคัญอีกอย่างคือการรับรองการประชุมสามัญประจำปี 2561 ด้วย

หลังจากเสร็จสิ้นการมอบทุนการศึกษาให้บุตร-ธิดาของสมาชิกช่างภาพสื่อมวลชน และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 แล้ว ทางบุตร-ธิดา สมาชิกฯ คณะกรรมการชุดใหม่และนายสุรชัย วิเศษโสภา นายกสมาคมฯคนใหม่พร้อมทั้งผู้อุปถัมภ์ท่านอื่นๆ ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน อีกทั้งยังมีการจับสลากรางวัลกันเป็นที่สนุกสนาน

25 เมษายน 2562


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai