“ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์” ปั้นคนรุ่นใหม่เฝ้าระวังข่าวปลอมบนโลกออนไลน์ ในโครงการ “นักสืบสายชัวร์ ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์เยาวชน”

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ บมจ. อสมท  เดินหน้าขยายผลความสำเร็จ  “ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์”  ไปสู่เครือข่ายคนรุ่นใหม่  ในโครงการ “นักสืบสายชัวร์    ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์เยาวชน” โดยนำเนื้อหาการรู้เท่าทันสื่อไปสู่กลุ่มเยาวชน เพื่อเป็นกำลังสำคัญของศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์  ในการตรวจสอบข้อมูลเท็จจริงเพื่อนำเสนอต่อประชาชนต่อไป  พร้อมผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ และเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ของ อสมท

ตั้งแต่ปี 2558 ที่ผ่านมา สำนักข่าวไทย อสมท ได้เริ่มผลิตชุดเนื้อหา “ชัวร์ก่อนแชร์” ขึ้น ผ่านสื่อต่างๆ ทั้งในรูปแบบของคลิปวิดีโอ สกู๊ปข่าว สารคดีวิทยุ อินโฟกราฟิก และบทความข่าว   ซึ่งได้รับความเชื่อถือจากประชาชนและความนิยม ในการแชร์เนื้อหา เพราะมีความหลากหลายของเนื้อหาครอบคลุมในชีวิตประจำวันของผู้คน อาทิ สุขภาพ เทคโนโลยี และกฏหมาย ฯลฯ       ถือเป็นบทบาทและภารกิจสำคัญของ บมจ.อสมท ในการติดอาวุธ  ทางปัญญาให้กับสังคมไทย จากการเข้ามามีบทบาทของสื่อสังคมออนไลน์ ก่อให้เกิดการส่งต่อข้อมูลข่าวสารอย่างแพร่หลาย ซึ่งบางครั้งข้อมูลที่ส่งต่อเป็นข้อมูลเท็จ

ในปี 2560 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ สำนักข่าวไทย อสมท  เดินหน้าขับเคลื่อนกลไกการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาชนและหน่วยงานองค์กรพันธมิตร อาทิ กระทรวงต่างๆ, มหาวิทยาลัย และหน่วยงานรัฐต่างๆ ในการเปิดศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ พร้อมร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการเป็นศูนย์กลางเฝ้าระวัง และตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชน  ซึ่งศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกของเครือข่าย First Draft Partner Network  ซึ่งก่อตั้งโดยความร่วมมือระหว่างองค์กรสื่อสารมวลชนและบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำนานาชาติ    72 ราย อาทิ CNN, BBC, Google, Facebook เป็นต้น เพื่อรับมือกับข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง       ทั่วโลก   โดยเฉพาะช่วงการเลือกตั้ง ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ ร่วมกับแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่างเฟซบุ๊กเพื่อรณรงค์ในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ในการบริโภคข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งสำคัญของคนไทย พร้อมแนะนำเทคนิคสังเกตข่าวปลอมง่ายๆ ด้วยตนเองแก่ประชาชน

นอกจากนี้ ในปี 2561 ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ ได้รับมอบรางวัลนวัตกรรมของประเทศ ประเภท Media Innovation จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  หรือ NIA  ในงานมหกรรมนวัตกรรมไทย ประจำปี 2561 หรือ Innovation Thailand Expo 2018  รวมทั้ง ได้รับรางวัลทีวีสีขาว ประเภทรายการส่งเสริมการศึกษาหรือเทคโนโลยีดีเด่นจากมูลนิธิจำนง รังสิกุล     อีกด้วย   จากความสำเร็จของศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ ที่ได้การยอมรับในวงกว้าง ด้านการตรวจสอบข่าวเท็จ และข้อมูลที่บิดเบือน จากหน่วยงานในประเทศ และองค์กรชื่อดังระดับโลก รวมถึงการได้รับเชิญไปบรรยายในงานเสวนานานาชาติ ถึงการผลิตชุดเนื้อหา “ชัวร์ก่อนแชร์”  ที่กระตุ้นให้เกิดสังคมไทยชัวร์ก่อนแชร์

ในปีนี้  อสมท จึงได้จัดโครงการ “นักสืบสายชัวร์ ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์เยาวชน” ขึ้นเพื่อสร้างพฤติกรรมการตรวจสอบข้อมูลให้ชัวร์ก่อนแชร์แก่เยาวชนไทย นับเป็นการบ่มเพาะเยาวชน ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในสังคมไทยต่อไป โดยเตรียมจัด Road Show กิจกรรม “นักสืบสายชัวร์ แคมปัสทัวร์ชัวร์ก่อนแชร์” ในช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2562  โดยส่งทีมวิทยากร  โย-พีรพล  อนุตรโสตถิ์ หัวหน้าทีมศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์, ทีมงานจากเพจอีจัน  และ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)  ลงพื้นที่ฝึกอบรมอย่างใกล้ชิดกับตัวแทนเยาวชนที่ได้รับคัดเลือก  จำนวน 10 โรงเรียน   ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล อาทิ  โรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี),โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง,โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย, โรงเรียนวิชูทิศ, โรงเรียนถาวรานุกูล จ.สมุทรสงคราม ฯลฯ  โดยหลักสูตรเน้นให้เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการคัดกรองข้อมูลข่าวสาร การหาแหล่งข่าว การตรวจสอบ ไปจนถึงการผลิตสื่ออย่างไรให้สร้างสรรค์

โดยหลังจากการจัดกิจกรรม  “นักสืบสายชัวร์ แคมปัสทัวร์ชัวร์ก่อนแชร์” ทาง อสมท  จะผลิตรายการโทรทัศน์ รายการ “นักสืบสายชัวร์”ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 16.30-17.00 น. ทาง ช่อง 14  MCOT Family รับชมพร้อมกันทั่วประเทศเดือนมิถุนายนนี้  และรายการโทรทัศน์  “ชัวร์ก่อนแชร์เยาวชน”  ออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์  เวลา 12.55-13.00 น ทางช่อง 9 MCOT HD  หมายเลข 30 เริ่มเดือนกันยายน 62

ความร่วมมือในการจัดโครงการ “นักสืบสายชัวร์ ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์เยาวชน”  ครั้งนี้  มุ่งหวังว่าจะปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่ ร่วมเป็นผู้คัดกรอง (Fact Checker) เปรียบเสมือนนักสืบบนโลกออนไลน์ ที่ใช้สื่อแบบปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขับเคลื่อนให้สังคมดีขึ้น  พร้อมเป็นผู้นำเครือข่ายเยาวชนให้กับศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ต่อไป

24 เมษายน 2562


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai