ททท.สำนักงานนครสวรรค์ ชวนเที่ยวสงกรานต์ ประจำปี 2562

ททท.สำนักงานนครสวรรค์ ชวนเที่ยวสงกรานต์นครสวรรค์ ประจำปี 2562

ประเพณีสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ ถือเป็นเทศกาลที่มีความสำคัญกับคนไทย สงกรานต์ เป็นคำในภาษา สันสกฤต หมายถึง การเคลื่อนย้าย โดยเป็นการอุปมาถึงการเคลื่อนย้ายการประทับในจักรราศี หรือการเคลื่อนเข้าสู่ปีใหม่ตามความเชื่อของไทยและบางประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเพณีสงกรานต์นั้นมีสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณคู่กับตรุษ จึงมักเรียกรวมกันว่า ประเพณีตรุษสงกรานต์  คือการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เดิมวันที่จัดสงกรานต์นั้นจะมีการคำนวณทางดาราศาสตร์ แต่ในปัจจุบันได้มีการกำหนดวันที่แน่นอนคือ ตั้งแต่ 13 – 15 เมษายน ซึ่งวันนี้เหล่าบรรดาลูก หลาน มักจะกลับบ้านแล้วอยู่ร่วมเฉลิมฉลองกับครอบครัวและกลับมาดน้ำดำหัวขอพรจากพ่อแม่และผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ
นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานนครสวรรค์ กล่าวว่า ประเพณีสงกรานต์ในจังหวัดนครสวรรค์จัดงานเป็นประจำทุกปีในหลายพื้นที่ ในช่วงเทศกาลได้มีงานจัดงานประเพณีอื่นๆ อีกหลายงาน  จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป โดย ททท. สำนักงานนครสวรรค์ ขอเชิญทุกท่านร่วมงานประเพณีสงกรานต์และประเพณีอื่นๆ ที่จัดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของจังหวัดนครสวรรค์ ดังนี้
1.งานถนนสายเครื่องปั้นสืบสานประเพณีชาวมอญ วันที่ 12-13 เมษายน 2562 ณ ศูนย์พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ ต.บ้านแก่ง อ.เมืองนครสวรรค์เป็นประเพณีของคนไทยเชื้อสายมอญ ชาวมอญจะมีการแต่งกายของชาวมอญ มีการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ รับประทานข้าวแช่ การแสดงและสาธิตเครื่องปั้นดินเผา 
ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่โทร.056-347119
2.งานมหาสงกรานต์เมืองสี่แคว วิถีไทย วิถีพุทธ ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2562 ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง อ.เมืองนครสวรรค์ มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร การห่มผ้าพระธาตุเจดีย์สมัยสุโขทัย สืบสานการก่อพระเจดีย์ทราย สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ การแสดงพื้นบ้านกลองยาว การแสดงรำวงย้อนยุค 
ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง โทร.061-5158180
12-16 เมษายน 2562 มีกิจกรรมที่สำคัญดังนี้
-วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2562 พิธีบวงสรวงเมืองนครสวรรค์บริเวณยอดเขากบ พร้อมชมการแสดง ชุด “ฉุยฉายพราหมณ์” 
-วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2562  นิทรรศการของดีบ้านฉัน สาธิตการทำอาหารพื้นบ้าน สินค้าภูมิปัญญามรดกทางวัฒนธรรมและการประกวดครอบครัวสองวัยใส่ใจสุขภาพ 
-วันเสาร์ที่ 14 เมษายน 2562  มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร รับศีล ฟังเทศน์ เจริญภาวนา ปฏิบัติธรรม ก่อพระเจดีย์ทราย นิทรรศการของดีบ้านฉัน สาธิตการทำอาหารพื้นบ้าน สินค้าภูมิปัญญามรดกทางวัฒนธรรม จำหน่ายสินค้าสาธิต การขับร้องเพลงไทยย้อนยุค 
-วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2562  มีการแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง การขับร้องเพลงไทยย้อนยุค การแสดงรำวงย้อนยุคโบราณ การแสดงลิเก 
-วันจันทร์ที่ 16 เมษายน 2562  มีขบวนแห่หลวงพ่อทอง รอบตลาดปากน้ำโพ ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน       ชุดระบำสุโขทัย กลองยาว รวมถึงพิธีห่มผ้าพระมหาเจดีย์สมัยสุโขทัยและสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่
    3. งานสงกรานต์ ต้นเจ้าพระยา มันส์ยกหาด วันที่ 13-15 เมษายน 2562 ณ บริเวณหาดทรายต้นแม่น้ำเจ้าพระยา
-วันที่ 13 ชมขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ ขบวนพาเหรด แห่พระเก้าวัด สรงน้ำพระเก้าวัด ประกวดเทพีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
-วันที่ 14 การประกวดก่อเจดีย์ทราย ประกวดแต่งกายย้อนยุค ประกวดครอบครัวเทพีอุ่นไอรัก แม่สาวลูกสวย
-วันที่ 15 กิจกรรมสงกรานต์ต้นเจ้าพระยามันส์ยกหาด สงกราต์ วิถีไทยดั้งเดิมนุ่งจงลงหาดสงกรานต์ต้นเจ้าพระยาฯ 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เทศบาลนครนครสวรรค์ โทร.056-219560
4.งานประเพณีงานบุญข้าวแช่บางมะฝ่อ วันที่ 14 เมษายน 2562                         ณ วัดบางมะฝ่อ ต.บางมะฝ่อ อ.โกรกพระ ประเพณีที่ชาวบางมะฝ่อสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลามากกว่า ๑๐๐ ปี ชมขบวนแห่สำหรับข้าวแช่ การประกวดเทพีข้าวแช่ การจัดเลี่ยงลานข้าวแช่ 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ โทร.056-883639
5.งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทดำ วันอังคารที่ 16 เมษายน 2562         
ณ ศูนย์พิพิธภัณฑ์ไทดำ บ้านวังหยก ต.บ้านแก่ง อ.เมืองนครสววรค์
เป็นประเพณีของชาวไทดำ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทดำบ้านวังหยก การละเล่นลูกช่วงรำแคน การรำวง การจัดอาหารพื้นบ้านผู้มาร่วมกิจกรรม 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง โทร.056-347119
6.สงกรานต์วิมานแมน “มันส์ยกซอย” วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562
ณ ซอยชุมชนวิมานแมน อ.เมืองนครสวรรค์ มีกิจกรรมการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ การแสดงดนตรี สถานที่เล่นน้ำสงกรานต์ หรือวันไหลให้ประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดใกล้เคียงสนุกสนานร่วมกัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ชุมชนวิมานแมน โทร.096-6641464
7. งานปิดทองไหว้พระ และห่มผ้าองค์หลวงพ่อพระบรมธาตุเจดีย์ ปีที่ 656  และเทศกาลกินตาลวัดเกยไชยเหนือ วันที่ 18-19 เมษายน 2562 ณ วัดเกยไชยเหนือ(บรมธาตุ) ต.เกยไชย อ.ชุมแสง ภายในงานมีกิจกรรมห่มผ้าพระบรมธาตุเจดีย์ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากตาลโตนด การแข่งขันเฉาะตาล การแข่งขันกินตาล การประกวดธิดาตาล การจำหน่ายสินค้าจากตาลโตนด 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม วัดเกยไชยเหนือ (บรมธาตุ) โทร.098-5499974
8.สงกรานต์หาดเสลาเก้าเลี้ยวเจ้าค่ะ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2562 ณ หาดเสลา เชิงสะพานแม่น้ำปิง บ้านหาดเสลา อ.เก้าเลี้ยว มีการจำหน่ายอาหารและสินค้าท้องถิ่น การเล่นน้ำริมชายหาดแม่น้ำปิงที่นิยมอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนครสวรรค์ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม อำเภอเก้าเลี้ยว โทร.056-299138
นอกจากนี้จังหวัดนครสวรรค์ยังมีสถานที่เล่นน้ำสงกรานต์อื่นๆ ที่น่าสนใจได้แก่ อ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ อ.แม่เปิน ติดต่อสอบถาม โทร.081-9728461 แก่งเกาะใหญ่ อ.แม่วงก์ โทร.086-2092671 อ่างเก็บน้ำบางพระหลวง อ.เมือง     โทร.087-5245033 อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ตะคร้อ อ.ไพศาลี อบต.ตะคร้อ โทร.056-357167 อีกด้วย

นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์และพิจิตรได้ที่ ททท.สำนักงานนครสวรรค์ 
โทร.0 5622 1811-2 โทรสาร 0 5622 1810  E-mail., www.tourismnakhonsawan.org 
  Nakhonsawan.Phichit       @tatsawanphichit        tatsawanpichit        TATsawanpichit

5 เมษายน 2562


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai