ประชุมติดตามความความคืบหน้าเทคโนโลยีรถไฟฟ้าความเร็วสูงของประเทศไทย

เมื่อวันพุธที่20มีนาคม2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูมชั้น 5 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท  ได้มีการจัดงาน ประชุมการติดตามรายงาน ผลการประเมิณวิจัย ภายใต้โครงการ ศูนย์วิจัย พัฒนา ทดสอบและถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟฟ้าความเร็วสูงของประเทศไทย

โดยมีนักวิจัยด้านต่างๆ มากมาย พร้อมสื่อมวลชน  เข้าร่วมงานวิจัยและเสนอแนวคิดต่างๆ เพื่อการวิจัยในครั้งนี้

24 มีนาคม 2562


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai