‘นิด้า’ จัดตัวแทนพรรคการเมืองโชว์ ‘นโยบายท่องเที่ยวไทย..พรรคไหนปัง’

ผู้แทนจาก 9 พรรคการเมือง ร่วมแถลงนโยบายการท่องเที่ยวไทยเพื่อพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ “นโยบายท่องเที่ยวไทย…พรรคไหนปัง”

ในวันจันทร์ ที่ 11 มีนาคม เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง คณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว

ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ

อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กล่าวเปิดงาน

 

รองศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง ผู้ดำเนินรายการ

 

12 มีนาคม 2562


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai