เปิดตัวโครงการประกวดภาพถ่าย Street Photography ในหัวข้อ Impressive Andaman “อันดามันประทับใจไม่รู้ลืม” (ภูเก็ต พังงา กระบี่)

อบรมภาพถ่าย Street Photography 

ในหัวข้อ Impressive Andaman “อันดามันประทับใจไม่รู้ลืม” 

และการอบรมเทคนิคการถ่ายภาพแนว Street  ประสบความสำเร็จ 11  โรงเรียนตอบรับโดยส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

 

คุณบุษราภรณ์ พรไพศาลศักดิ์ นายกสมาคมส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายภาพ

คุณบุษราภรณ์ พรไพศาลศักดิ์ นายกสมาคมส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายภาพ ขอขอบคุณ พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ คุณธัญญวัฒน์ ชาญพินิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  คุณไตรรัตน์ ไชยรัตน์ ปลัดเมืองพังงา และผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ให้ความสำคัญกับการศึกษา และส่งเสริมเยาวชนในการเรียนรู้และพัฒนา ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่ทำให้กิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์

การอบรมเทคนิคการถ่ายภาพแนว Street สถาบันการศึกษาให้ความร่วมมืออย่างดีส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเกินเป้า  ทางสมาคฯตั้งเป้านักเรียนเข้าอบรมจังหวัดละ 80 คน นักเรียนให้ความสนใจสมัครมาอบรมเกิน 100 คนทุกจังหวัด ถือว่าได้รับการตอบรับที่ดี  นักเรียนต้องการเรียนรู้ ตรงกับที่สมาคมฯต้องการส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายภาพให้กับเยาวชน

วัตถุประสงค์ ของการอบรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้การถ่ายภาพแนวStreet ทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติซึ่งจะได้สัมผัส เทคโนโลยีการถ่ายภาพ,การปริ้นท์ภาพ และเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนในปัจจุบัน ความสําคัญของการศึกษาอีกทั้งยังเป็นการสร้างเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ในทุกๆ ด้าน โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพถึงสองท่าน มาอบรมให้กับนักเรียน ได้แก่ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ภคมน ตั้งจิตติเลิศอาจารย์ประจําสาขาศิลปะการถ่ายภาพภาควิชาออกแบบ วิทยาลัยเพาะช่างและคุณทวีพงษ์ประทุมวงษ์StreetPhotographer ช่างภาพสตรีทไทยในเวทีระดับโลก  ร่วมด้วยช่างภาพมืออาชีพของแต่ละจังหวัดมาให้ความรู้กับน้องๆ 

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

1.โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย   จ.ภูเก็ต

2.โรงเรียนกระทู้วิทยา      จ.ภูเก็ต

3.โรงเรียนเทศบาลสามกอง   จ.ภูเก็ต

4.โรงเรียนปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์  จ.ภูเก็ต

5.โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน  พังงา

6.โรงเรียนสตรีพังงา

7.โรงเรียนอํามาตย์พานิชนุกูล จ.กระบี่

8.โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ จ.กระบี่

9.โรงเรียนพรมเบญจา จ.กระบี่

10.โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่,

11. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.กระบี่

จัดโดย สมาคมส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายภาพ,ชมรมธุรกิจถ่ายภาพอันดามัน และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

สนับสนุนโดย Sony, Epson, Huawei  JayMart

โรงเรียนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 

Line ID : cherryiline

19 กุมภาพันธ์ 2562


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai