ททท.จับมือ SET ชวนท่องเที่ยวท้องถิ่นไทยอย่างใส่ใจสังคม สร้างเสริม ดัชนีหุ้น ต่อยอดดัชนีความสุข กับโครงการ “Local Life & Learn”

บ่ายวันนี้ 24 ตุลาคม 2561 ณโซน Eden 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ คุณยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมด้วย คุณลดาวัลย์ กันทวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเพื่อสังคมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คุณปิยพรรณ ศุภางตะรัตน์ Product and Operation Director สยามไรซ์ ทราเวล คุณโอ่ง กงพัฒน์ ศักดาพิทักษ์ ศิลปินป๊อปอาร์ตเมืองไทย คุณหยาดทิพย์ ราชปาล และคุณอาร์ม พิพัฒน์ วิทยาปัญญานนท์ ศิลปินและนักแสดงร่วมในงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Local Live and Learn บอย ททท.ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย set จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอุปสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชนและเมืองรองเพิ่มรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากสร้างแหล่งศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลแพ็คเกจการทำ CSR ระหว่างองค์กรและชุมชนและกระตุ้นกิจกรรมส่งเสริมการขายและสร้างความยั่งยืน CSR in the Logo โดยเน้นกลุ่มตลาด Group F I T ไม้จัดประชุมสัมมนาและการจัดกิจกรรม CSR ในชุมชนและเมืองรองซึ่งจะช่วยผลักดันให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวจริงในเมืองรองและทำกิจกรรม CSR อย่างเป็นรูปประธรรม ตอบโจทย์การเป็นรัฐวิสาหกิจชั้นนำด้วยต้นแบบโมเดลทีวี 360 องศารู้รอบตัวใส่ใจรอบด้านภายใต้บริบทหน่วยงานที่มีธรรมาภิบาลโปร่งใสตรวจสอบได้และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

คุณยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวว่าในปี 2560 ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องสร้าง GDP ให้ประเทศได้ถึง 20 เปอร์เซ็นต์รัฐบาลจึงได้กำหนดนโยบายที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการส่งเสริมการสร้างกลไกทางการตลาดเพื่อเข้าถึงกลุ่มฐานราก ในห่วงโซ่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวทททจึงเล็งเห็นความสำคัญในการตอบรับนโยบายดังกล่าวจึงนำไปสู่ การจัดโครงการโลโก้ Live and Learn โดยเริ่มจากชุมชนซึ่งเป็นหน่วยเล็กๆที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมทั้งวิถีการกินการใช้ชีวิตอยู่ลักษณะการพึ่งพาอาศัยกันของชุมชนร่วมไปถึงสินค้าตลาดศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์นับเป็นมนต์เสน่ห์ของแต่ละชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องการผลักดันรวมทั้งการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างเข้าถึงผนวกกับแนวความคิดและการปฏิบัติเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรหรือ CSR Corporate Social responsibility ที่กำลังกลายเป็นกระแสที่ไหลองค์กรให้ความสำคัญซึ่งทำให้ CSR นอกจากปลูกฝังให้พนักงานมีคุณธรรมจริยธรรมมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในขณะเดียวกันองค์กรก็จะได้รับประโยชน์ที่นอกจากการเป็นองค์กรที่ประสบผลสำเร็จในด้านการทำดำเนินธุรกิจแล้วยังเป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือความไว้วางใจและเป็นที่ยอมรับของสังคมด้วย

ทั้งนี้โครงการโลโก้ไลฟ์แอนด์เลิร์น ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจให้ประชาชนและผู้สนใจได้เข้าร่วมอย่างมากมาย

Logo Live And Learn เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้ชุมชนโดยบริษัทในตลาดหลักทรัพย์สามารถซื้อ Package การท่องเที่ยว CSR ได้โดยมีแพ็คเกจให้เลือกตามความต้องการของบริษัทที่สนใจไม่ว่าจะเป็น SD g s a question แพ็คเกจที่ชวนคุณไปเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามข้อตกลง sdgf goin แพ็คเกจที่จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรในด้านต่างๆหรือ Village Food & โฮมสเตย์แพ็คเกจการท่องเที่ยวชุมชนและที่พักโฮมสเตย์ที่แบ่งได้แบ่งไปตามทั่วภูมิภาคของประเทศไทยสามารถร่วมกิจกรรมได้

Thailand Logo giving แผนผนวกยุทธศาสตร์สร้างส่วนร่วม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพของชุมชนโดยผู้ที่สนใจท่องเที่ยวสไตล์ชุมชนสามารถเข้ามาเลือกซื้อแพ็คเกจท่องเที่ยวได้ผ่านทางเว็บไซต์ amazing thailand Go loco ซึ่งหลังจากที่ท่านซื้อแพคเกจแล้วจะได้รับแต้มสุขใจเพื่อมอบให้กับชุมชนที่ท่านเลือกและเมื่อชุมชนได้แต้มสุขใจครบตามที่กำหนดชุมชนจะได้รับของที่ต้องการจากทางโครงการเป็นการสนับสนุนและพัฒนาสังคมให้มีความสุข เกิดเป็นระบบนิเวศทางการให้ที่ยิ่งใหญ่ยิ่งซื้อยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งเข้มแข็งสามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ขยะให้โชค อีกกิจกรรมดีๆที่ทททใส่ใจและเล็งเห็นความสำคัญกับการจำกำจัดขยะสามารถแยกขยะให้ถูกวิธีและสร้างให้เห็นว่าขยะในมือของคุณสามารถจะนำไปสร้างสังคมก่อประโยชน์ให้ชุมชนได้อีกทางรวมถึงการรณรงค์ให้เกิดการอัพ ไซริ้ง นำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยจะมีอุโมงขยะจำนวน 12 จุดตามสำนักงานททททั่วประเทศที่ทุกคนสามารถนำขยะมาแลกเป็นของรางวัลได้ตลอดทริปการเดินทางสามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทางโครงการจะจัดกิจกรรมในพื้นที่เมืองทองเชื่อมเมืองหลักทั่วประเทศ ซึ่งมีการดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ที่สนใจสามารถร่วมติดตามและเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการได้ที่เว็บไซต์ ดอทโออาร์จี slash Thailand Logo giving

24 ตุลาคม 2561


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai