พส. ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเครือข่ายในพื้นที่ ลงพื้นที่ตามโครงการ Family Data เปิดประตูเยี่ยมบ้าน สร้างสะพานสู่สวัสดิการสังคม ในเขตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา และได้ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัว นายบุญยัง พุทธรักษา อายุ 61 ปี

ซึ่งได้จดทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ และเป็นผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามโครงการ Family Data ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายบุญยังเป็นหัวหน้าครอบครัว มีฐานะยากจน สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงเป็นโรคหอบหืด ความดัน หัวใจโต มีรายได้จากการเก็บของเก่าขาย หารายได้ประทังชีพ ประกอบกับต้องหาเลี้ยงปากท้องคนในบ้านอีก 3 คน คือ 1) ภรรยา ที่มีปัญหาสุขภาพ เป็นโรคเบาหวานและความดัน มีอาชีพตกปลาขาย 2) บุตรชาย ประกอบอาชีพเก็บของเก่าในชุมชนเคหะ และ 3) หลานชาย ที่อยู่ในวัยกำลังศึกษาเล่าเรียน

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดย ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบเงินช่วยเหลือ 2,000 บาท ผ่านระบบ Krungthai Coperate Online เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาเฉพาะหน้า

และประสานบูรณาการองค์การบริหารส่วนตำบลหันตราติดตาม/เยี่ยมเยียน/ให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง และจะช่วยเหลือหลานชายของนายบุญยังให้ได้รับทุนจากกองทุนคุ้มครองเด็กฯ ในระดับจังหวัดต่อไป

7 มิถุนายน 2561


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai