นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการ ททท. มอบนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยว “ไทยเท่”

ระหว่างวันที่ 24 - 25 พ.ค. 61 น.ส. นงนุช สุวรรณรักษ์ รอง ผอ. ททท. สำนักงานลพบุรี ได้มาร่วมให้การต้อนรับ นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการ ททท. และประธานกรรมการหอการค้าไทย พร้อมคณะฯ ในโอกาสเดินทางพบปะ หอการค้า จ.ชัยนาท และสิงห์บุรี เพื่อหารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหอการค้าไทย กับหอการค้าจังหวัด

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการ ททท. 

น.ส. นงนุช สุวรรณรักษ์ รอง ผอ. ททท. สำนักงานลพบุรี

ในการนี้ ท่านประธานฯ ได้มอบนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยให้ดำเนินการตามแนวทางของโครงการ “ไทยเท่” ที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับจังหวัด ด้วยการสร้างแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้เข้มแข็ง และสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่นให้โดดเด่น เพื่อให้คนในท้องถิ่นได้รับประโยชน์มากที่สุด พร้อมทั้ง ให้นักท่องเที่ยวมาพักอาศัย และจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่ เพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน และเกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ คณะฯ ได้เดินทางเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่น่าสนใจ ดังนี้

>> จ.ชัยนาท <<

1. ”วัดพระบรมธาตุวรวิหาร” อ.เมือง กราบสักการะพระบรมธาตุเจดีย์ พร้อมร่วมพิธีห่มผ้าพระธาตุ

2. ”โรงพักเก่า ร.ศ. 120” อ.สรรพยา ย้อนรอยอดีต เยี่ยมชมโรงพักเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย และเยี่ยมชมวิถีชุมชนสรรพยา

3. ”วัดสรรพยาวัฒนาราม” อ.สรรพยา เยี่ยมชมวิหารน้อย และกราบสักการะพระพุทธรูปเก่าแก่ ปางประทับนอนหงายในหีบพระบรมศพ โดยมีพระสาวกกำลังนมัสการพระบรมศพ

4. ”สวนมะกรูดนายกใหญ่” อ.สรรพยา เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ และถ่ายทอดเกษตรทฤษฎีใหม่ตามรอยในหลวง ร.9

>> จ.สิงห์บุรี <<

5. ”ล่องเรือชมวิถีชีวิตริมฝั่งลำน้ำแม่ลา” แหล่งกำเนิด “ปลาช่อนแม่ลา” รสเด็ด ของดีประจำ จ.สิงห์บุรี

6. “วัดสะเดา” อ.บางระจัน กราบสักการะหลวงพ่อฟุ้ง พร้อมเยี่ยมชมโบสถ์เก่า ที่ผนังโดยรอบประดับประดาไปด้วยถ้วยชามสังคโลก

7. ”ฟาร์มปลาช่อนแม่ลา” อ.บางระจัน เยี่ยมชมแหล่งเพาะพันธุ์ และจำหน่ายปลาช่อนแม่ลาพันธุ์แท้ ทั้งสด และแปรรูป เป็นปลาแดดเดียว ปลาย่าง ปลาเผา

26 พฤษภาคม 2561


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai