ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก น้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อสันติสุขโลก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

พระบรมสารีริกธาตุ

         วันวิสาขบูชา นั้นได้รับการยกย่องจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลกให้เป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันที่บังเกิดเหตุการณ์สำคัญ 3 เหตุการณ์ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าและจุดเริ่มต้นของศาสนาพุทธ ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดได้เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน ณ ดินแดนที่เรียกว่าชมพูทวีปในสมัยพุทธกาล โดยเหตุการณ์แรก เมื่อ 80 ปี ก่อนพุทธศักราช เป็น "วันประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ" ณ ใต้ร่มสาลพฤกษ์ ในพระราชอุทยานลุมพินีวัน (อยู่ในเขตประเทศเนปาลในปัจจุบัน) และเหตุการณ์ต่อมา เมื่อ 45 ปี ก่อนพุทธศักราช เป็น "วันที่เจ้าชายสิทธัตถะได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ ตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จธรรมไชยโย" ณ ใต้ร่มโพธิ์พฤกษ์ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม (อยู่ในเขตประเทศอินเดียในปัจจุบัน) และเหตุการณ์สุดท้าย เมื่อ 1 ปี ก่อนพุทธศักราช เป็น "วันเสด็จดับขันธปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า" ณ ใต้ร่มสาลพฤกษ์ ในสาลวโนทยาน พระราชอุทยานของเจ้ามัลละ เมืองกุสินารา (อยู่ในเขตประเทศอินเดียในปัจจุบัน) โดยเหตุการณ์ทั้งหมดล้วนเกิดตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 หรือเดือนวิสาขะนี้ทั้งสิ้น ชาวพุทธจึงนับถือว่าวันเพ็ญเดือน 6 นี้ เป็นวันที่รวมวันคล้ายวันเกิดเหตุการณ์สำคัญ ๆ ของพระพุทธเจ้าไว้มากที่สุด และได้นิยมประกอบพิธีบำเพ็ญบุญกุศลและประกอบพิธีพุทธบูชาต่าง ๆ เพื่อเป็นการถวายสักการะรำลึกถึงแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบมาจนปัจจุบัน

         งานจะถูกจัดในช่วงระหว่าง วันที่ ๒๓ พฤษภาคม - ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑   ณ มูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย จ.ปทุมธานี และมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ การปฎิบัติธรรมสวดมนต์เจริญภาวนาสมาธิ ตั้งแต่ 18.00 น. ทุกวัน การแต่งชุดไทยเวียนเทียนครั้งแรกของโลก ,การประกวดสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ ,การสาธิตจัดโต๊ะหมู่บูชา , การแสดงนิทรรศการ น้อมนำศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ,การแสดงสินค้า OTOP ของดีทั่วไทย 4ภาค ,การสักการะพระพุทธรูป ๙ วัด ,พิธีอุปสมบทหมู่ พิธีแห่บารมีพระสีวลีทุกวัน และการแสดงขับร้องเพลงสร้างสรรค์สังคม จากศิลปินนักร้องชื่อดัง อาทิ ราชันย์ สัญญา ศิลปินผู้นำสายบุญ ยิ่งยง ยอดบัวงาม ทศพล หิมพานต์ จอมขวัญ กัลยา สุพรรณ สันติชัย จันทรา ธีรวรรณ พลอยดี สีฟ้า นักแสดงชื่อดังจากภาพยนตร์ ๗๗๗นะชาลีติ และการแสดงอื่นๆอีกมากมาย

คณะทำงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก น้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อสันติสุขโลก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ มูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ได้แก่

1.พระครูปลัดสุชาติ ฐานจาโร 

2.ดร.กนก แสนประเสริฐ

3.พ.ต.อ.อดิศร ด้วงพลู

4.นายสันติ ฤทธิขาบ

5.นายละเอียด โอพล

6.นายอดิศักดิ์ จันทร์ศรี

7.นายชัยวัฒน์ ราชันย์

8.นายธนวัฒน์ ลือเนตร

9.นายสัญชัย วงศ์นิมิตรวรกุล

10.นายโชตณภร บวรมหาบุญบารมี

11นายกิตติสัณห์ เปลี่ยนผลัด

12.นางสาวบรรจง เกตุช่าง

13.นางปรียนันท์ เปลี่ยนผลัด

14.นางสาวดวงฤทัย สระทองแขวน

15.นายเมธา เทพพิทักษ์

16.นางสาวนันทพัชร์ คุ้มรอด

พบกับคอนเสิร์ตมีพระธรรมในหัวใจ&ลูกทุ่งอินเตอร์&ธรรมะบันเทิง บริหารกิจกรรมด้านบันเทิงธรรมะโดย บก.ตุ่น อินเตอร์ สื่อสายบุญ

ห้ามพลาด!  ๒๓ พฤษภาคม - ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑นี้ พบกันที่มูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ลาดหลุมแก้วจ.ปทุมธานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ร้านค้า และกิจกรรมต่างๆ ได้ที่มูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย โทร.063-9710439

25 พฤษภาคม 2561


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai