งานประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮงสรงน้ำเจ้าหมื่นด้ง

          ประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮงสรงน้ำเจ้าหมื่นด้ง เป็นประเพณีที่ชาวตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัยถือปฏิบัติกันมานานกว่า   เป็นประเพณีและวัฒนธรรมที่แสดงออกด้านความเชื่อ ความกตัญญูและศรัทธาต่อบรรพบุรุษ ลึกซึ้งเข้าไปในจิตวิญญาณ ในนานเจ้าหมื่นด้งทหารเอกของเจ้าเมืองเชียงใหม่ ผู้กล้าหาญ ถือกำเนิดดินแดนแห่งนี้เป็นอำเภอด้ง โดยพื้นที่แห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพรรณอาหาร ทำให้คนและช้างย้ายถิ่นมาอยู่ที่นี้อย่างยั่งยืน ต่อมาคนรุ่นหลังได้ตระหนักในความรักความ หวงแหนถิ่นกำเนิดและวัฒนธรรมซึ่งแสดงถึงความกลมกลืนของชีวิตคนกับช้าง โดยต่างก็พึ่งพาอาศัยกันและกัน ดั้งนั้นชาวบ้านจึงได้จัดประเพณีแห่น้ำโฮงสรงน้ำเจ้าหมื่นด้งมาตลอดทุกปี ซึ่งในปี 2560 นี้ ก็ถือเป็นปีที่ 544 ของการจัดงานประเพณีแล้ว

อำเภอศรีสัชนาลัยและองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก ตระหนักและเห็นความสำคัญ  จึงได้จัดงานประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮงสรงน้ำเจ้าหมื่นดังขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงานของชุมชน อีกทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดสุโขทัย ตลอดจนรวมไปถึงการรวมกลุ่มและสร้างความสามัคคีของกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ      

งานประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮงสรงน้ำเจ้าหมื่นด้ง มีกำหนดจัดขึ้น ณ บริเวณอนุสาวรีย์เจ้าหมื่นด้ง ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย ระหว่างวันที่ 17-20 เมษายน  ภายในงานมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจหลายอย่าง อาทิเช่น การปักตุงที่ศาลหลักเมือง ศาลเจ้าเขามุ้ง กู่พระครูคีรีบรรพต ศาลเจ้าหมื่นด้ง อนุสาวรีย์เจ้าหมื่นด้ง รวมทั้งชมขบวนช้าง พิธีทำขวัญช้างและเลี้ยงอาหารช้าง ขบวนแห่ของกลุ่มแม่บ้าน 14 หมู่บ้าน นอกจากนี้ทุกค่ำคืนยังมีมหรสพสมโภช มวย ลิเกดัง และที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้เข้าร่วมงานจะนิยมแต่งกายชุดผ้าหม้อฮ่อมกันทุกคน

ขอขอบคุณภาพ และ ข้อมูล ททท.สำนักงานสุโขทัย

22 มีนาคม 2561


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai