ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และคณะ เยี่ยมชมงาน NAC 2018

(13 มีนาคม 2561) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี : นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และคณะ เข้าเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และร่วมประชุมแนวทางความร่วมมือส่งเสริมศักยภาพท้องถิ่นด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ระหว่าง จังหวัดอุดรธานี และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมีคุณวิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ สวทช. ให้การต้อนรับ และกล่าวแนะนำภาพรวม และบริการ สวทช. โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และคณะ ได้เข้าร่วมร่วมกิจกรรม NSTDA Open House โดยฝ่ายการตลาด สวทช. เพื่อชมงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2561 (NAC 2018)

14 มีนาคม 2561


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai