ภาครัฐ เอกชน ผนึกความร่วมมือ จัดงาน Thai Water Expo 2022 งานแสดงเทคโนโลยีด้านการจัดการน้ำและน้ำเสีย ปักหมุดยกระดับการบริหารจัดการน้ำสู่ความยั่งยืน

กรุงเทพฯ-14 ก.ย.— จากประเด็นปัญหาการขาดแคลนน้ำที่กลายเป็นวาระสำคัญที่ทุกประเทศทั่วโลกมุ่งร่วมกันแก้ไขปัญหา ด้วยความสำคัญดังกล่าว กรมทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วย วิศวฯ จุฬาฯ , อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ และภาคีเครือข่ายๆ ร่วมกันจัดงาน Thai Water Expo 2022 (THW) หรือ งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านเทคโนโลยีการจัดการน้ำและน้ำเสียงานเดียวในประเทศไทย โดยครั้งนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด “Integrating Technology for Sustainable Water Management Towards SDGs” หรือ “การบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการจัดการน้ำสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อร่วมกันบริหารจัดการน้ำแบบผสมผสานด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปพร้อมกัน

นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กล่าวว่า วันนี้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกลายเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ทั่วโลกต้องเร่งแก้ไข สำหรับประเทศไทยได้วางนโยบายเพื่อรองรับวิกฤตดังกล่าว โดยเฉพาะในด้านการสร้างความั่นคงทางน้ำนั้น ได้มีการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย การพัฒนาและบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ รวมทั้งการนำเอาหลัก 3R มาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงาน Thai Water Expo 2022 ที่ถือเป็นหนึ่งโอกาสสำคัญในการร่วมกันพาไทยไปสู่ความพร้อมในการสร้างสังคมสะอาดและขานรับต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลัก SGDs ของสหประชาชาติที่มุ่งมั่นจะให้มีน้ำเพื่อใช้ประโยชน์และมีการจัดการน้ำและสุขาภิบาลสำหรับทุกคน นับเป็นเป้าหมายที่เป็นความท้าทายสำคัญที่จะเข้าถึงสำหรับทุกประเทศ รวมทั้งประเทศไทย

ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า น้ำถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญของโลก ยิ่งวันนี้อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรยิ่งทำให้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดต้องเร่งบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีต่อห่วงโซ่อาหารในอนาคต ด้วยปัจจัยดังกล่าวทาง วิศวฯ จุฬาฯ จึงได้เดินหน้าส่งเสริมและสนับสนุนเปิดเวทีให้นักศึกษาคิดค้นงานวิจัยต่างๆ ควบคู่ไปกับการแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในแขนงต่างๆ ซึ่งในปี นี้ทางคณะฯ ได้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งมอบองค์ความรู้และนำเสนอชิ้นงานวิจัยและโครงการต้นแบบในด้านการบริหารจัดการน้ำผ่านจัดการประชุมนานานาชาติ Water Forum ในห้อข้อ “Enhance the Caps of Water Resource Management to Cope with Climate Change in Post COP26” หรือ “ยกระดับการจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหลัง COP26” ภายในงาน THW 2022 เราเชื่อมั่นว่าการจัดงานในครั้งนี้สร้างจุดเปลี่ยนสำคัญและมองหาโอกาสใหม่ๆเกี่ยวกับจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการแก้ไขสภาพภูมิอากาศในอนาคต

นายสรรชาย นุ่มบุญนำ
ผู้จัดการทั่วไป อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย

นายสรรชาย นุ่มบุญนำ ผู้จัดการทั่วไป อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย กล่าวว่า จากรายงานคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติที่ได้ประกาศว่าโลกของเรากำลังตกอยู่ในสัญญาณเตือนสีแดง ซึ่งมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ทำให้โลกเกิดความเปลี่ยนแปลง และหนึ่งในปัญหาใหญ่ที่สำคัญคือเรื่องของน้ำ ทั้งการเกิดอุทกภัย ความแห้งแล้ง ตลอดภาวะการขาดแคลนน้ำ ด้วยความสำคัญดังกล่าวผนวกกับการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยดังกล่าวอย่างเท่าทัน อินฟอร์มาฯ ในฐานะผู้นำธุรกิจการจัดแสดงสินค้าระดับนานาชาติ จึงได้ร่วมกับภาครัฐ เอกชน และภาคส่วนต่างๆ จัดงาน Thai Water Expo 2022 ซึ่งถือเป็นงานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติ ด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำและน้ำเสียงานเดียวในประเทศไทย ปีนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยชูแนวคิด “Integrating Technology for Sustainable Water Management Towards SDGs” หรือ การบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการจัดการน้ำสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือที่ดีจากทุกภาคส่วน ทั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาคการศึกษาอย่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งภาครัฐบาล และหน่วยงานต่างๆของเอกชน ซึ่งครั้งนี้เราได้ยกทัพนวัตกรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและการจัดการน้ำและน้ำเสียมาจัดแสดงนำโดยแบรนด์ชั้นนำจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น Yokogawa, Nagase, Kuraray พร้อมกันนี้ยังมีพาวิเลียนจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ สิงคโปร์ ที่ถือเป็นผู้นำในด้านนี้มาจัดแสดง อย่างไรก็ดียังได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการในแวดวงอุตสาหกรรมด้านการจัดการน้ำดีและน้ำเสีย มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ และเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการดูแลทรัพยากรน้ำให้ทันสมัยและขยายผลในการยกระดับการจัดการน้ำในอนาคตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

เริ่มแล้วสำหรับงาน Thai Water Expo 2022 โดยปีนี้จัดขึ้นร่วมกับงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2022 งานแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านพลังงานทดแทน สิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าที่ครบครันที่สุดในภูมิภาค ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2565 ณ ฮอลล์ 2 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

15 กันยายน 2565


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai