กรมการพัฒนาชุมชนติดปีก OTOP ดันอาหารเครื่องดื่มฟื้นตลาด

กรมการพัฒนาชุมชน ติดปีกสินค้า OTOP อาหารและเครื่องดื่ม ชูกลไกกระตุ้นเศรษฐกิจฟื้นตัว รับปัจจัยบวกสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ไทยเปิดประเทศอย่างเป็นทางการ 

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้รับมอบหมายจากรัฐบาลในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ให้มีรายได้จากการนำภูมิปัญญามาพัฒนาเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน เป้าหมายเพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการมีรายได้ และเติบโตอย่างยั่งยืน เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มุ่งเน้นการพัฒนาภาคผลิตและบริการให้สามารถแข่งขันได้ ทั้งในและต่างประเทศ 

อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ผลิตและผู้ประกอบการ กรมการพัฒนาชุนชน จึงจัดกิจกรรมทดสอบตลาด “ปั้น D ให้มีดาว” ระหว่างวันที่  24 - 26 มิถุนายนนี้ เพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) โดยนำร่องส่วนของผู้ประกอบการกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ที่ปัจจุบันมีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง แม้ช่วงที่มีการเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ที่ทุกคนต้องบริโภค โดยพบว่ามูลค่าทางการตลาดในประเทศปี 2565 สูงกว่า 2.5 ล้านล้านบาท หรือขยายตัวมากกว่า 2.5% 

 

อีกทั้งพบว่าผู้ประกอบการส่วนนี้ มีการส่งเสริมลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปัจจุบันมีจำนวน 94,940 ราย และมีผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 212,387 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งในจำนวนนี้แยกเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) จำนวน 167,543 ผลิตภัณฑ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564) แต่ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ยังมีข้อจำกัด ในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ รูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ยังไม่สวยงามโดดเด่นไม่ตรงกับความต้องการของตลาด ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ยังขาดองค์ความรู้ในด้านการบริหารจัดการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

“เป้าหมายของเรา คือการส่งเสริมสินค้า OTOP ของไทยเพื่อให้พี่น้องมีรายได้จากสินค้าภูมิปัญญา โดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ครั้งนี้ได้นำมาทดสอบการตลาด โดยหวังเป็นอย่างยิ่งกว่าพี่น้อง ผู้บริโภคจะได้พบกับผลิตภัณฑ์ที่ได้ผ่านการพัฒนาทั้งด้านบรรจุภัณฑ์ คุณภาพและมาตรฐาน อีกทั้งจะเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการได้พบว่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ ตลอดจนความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งส่งเสริมไปสู่การยกระดับตลาดออนไลน์”

สำหรับการยกระดับ Quadrant D ที่จัดขึ้นนี้ กรมการพัฒนาชุมชนจัดงานกิจกรรมทดสอบตลาด “ปั้น D ให้มีดาว” ระหว่างวันที่  24 - 26 มิถุนายนนี้ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้นใต้ดิน ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี ขนทัพกลุ่มผลิตภัณฑ์ Quadrant D หลากหลายดีเด่นจากทั่วทุกภาค ร่วมออกบูธภายในงาน กว่า 50 ร้านค้า โดยเฉพาะอาหารพื้นถิ่น เลิศรสที่หาทานได้ยาก รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มหลากหลายประเภทที่เป็นผลิตภัณฑ์ดาวเด่นกว่า 99 ผลิตภัณฑ์ 

นายสุรศักดิ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ถือเป็นจุดแข็งทางการค้าของไทย มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องแม้ช่วงที่มีการเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ถือเป็นโอกาสที่คนไทยจะได้ร่วมสนับสนุนการพัฒนาสินค้าให้มีโอกาสเปิดตลาดเพิ่มเติมในช่วงโควิดคลี่คลาย และต้อนรับการเปิดประเทศอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะเป็นปัจจัยบวกต่อการกระตุ้นการค้าและเศรษฐกิจในประเทศ

24 มิถุนายน 2565


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai