“ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” จากกุนซือสู่คู่ชิงนายกฯ


เมื่อเอ่ยถึงชื่อ“ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์”แล้ว  ผู้ที่ติดตามข่าวสารบ้านเมืองย่อมต้องรู้จักเป็นอย่างดี  หรือแม้จะไม่ใช่ขาประจำก็อาจจะผ่านหูผ่านตามาบ้าง  เพราะบุคคลนี้มีบทบาทในแวดวงวิชาการ ธุรกิจและการเมืองไทยมาไม่น้อยกว่า 3 ทศวรรษ

บทบาทของดร.สมคิด ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาล ดร.ทักษิณ ชินวัตร สมัยพรรคไทยรักไทย โดยดูแลด้านเศรษฐกิจเป็นหลักนั้น ได้ริเริ่มสิ่งใหม่ๆเป็นผลงานที่ประสบความสำเร็จและต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน เช่น การสร้างโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือโอท็อป (OTOP)  โครงการกองทุนหมู่บ้าน และโครงการพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ที่เรียกกันติดปากว่า SMEs 

โครงการทางเศรษฐกิจในยุคพรรคไทยรักไทยเคยถูกโจมตีว่าเป็น “ประชานิยม” ใช้เงินงบประมาณที่สร้างภาระต่อประเทศในอนาคต  แต่จนถึงทุกวันนี้ก็ยังเป็นที่จดจำและดำเนินการต่อเนื่อง  หลังการรัฐประหารปี 2549 มีความพยายามจะลบล้างชื่อบางโครงการ เช่นจะเปลี่ยนจาก “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็น “ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น” แต่เมื่อชาวบ้านเรียกติดปากไปแล้วว่า โอท็อป แม้จะเป็นคณะรัฐประหารก็ต้องยอมใช้กันต่อไป 

ความสำเร็จของประชานิยมในสมัยพรรคเพื่อไทย มีการศึกษาวิเคราะห์เชิงวิชาการว่า  เพราะเป็นประชานิยมแบบสงเคราะห์ อุดหนุน ช่วยเหลือเกษตรกร คนจน คนระดับรากหญ้า  ส่วนใหญ่อยู่ในชนบทที่ขาดโอกาสและช่องทางในการสร้างรายได้  หรือปรับปรุงคุณภาพชีวิตเพราะเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุน หรือเทคโนโลยี  เมื่อมีนโยบายที่หยิบยื่นสิ่งเหล่านี้ให้จึงเป็นที่พอใจและจดจำ  

ดร.สมคิดถอยจากการเมืองระยะหนึ่งหลังการรัฐประหารในปี 2549  แต่ได้กลับมาใหม่อีกครั้งในยุคคสช. เมื่อพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะหัวหน้าคสช. ได้ยื่นข้อเสนอที่มิอาจปฏิเสธให้ช่วยเป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ  จากนั้นในปี 2558 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ แทน ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล เป็นจังหวะให้ดร.สมคิด ดึง “ดรีมทีมเศรษฐกิจ” เข้ามาร่วมงาน ประกอบด้วย ดร.อุตตม สาวนายน  สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์  สุวิทย์ เมษินทรีย์ และกอบศักดิ์ ภูตระกูล  ซึ่งทั้ง 4 คนนี้ที่ถูกตั้งฉายาว่า “ 4 กุมาร” ได้มีบทบาทในการก่อตั้ง “พรรคพลังประชารัฐ” นำนักการเมืองที่ไหลมาเข้าพรรคลงสู้ศึกเลือกตั้งในปี 2562 ที่แม้ผลการเลือกตั้งจะได้คะแนนน้อยกว่าพรรคอันดับ 1  แต่ในที่สุดก็ได้จัดตั้งรัฐบาลโดยส่งเทียบเชิญ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กลับมานั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีอีกครั้ง

นโยบายและผลงานด้านเศรษฐกิจในยุครัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ที่มาจากทีมดร.สมคิด ที่เห็นชัดคือ Thailand 4.0  ที่เกิดขึ้นช่วงท้ายรัฐบาลคสช.และถูกใช้เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิของประเทศสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา Thailand 4.0 ได้เชื่อมโยงมายัง โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ที่ต่อยอดมาจากโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก หรือ อีสเทิร์นซีบอร์ด  เป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการลิตและบริการบนฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เน้น 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย อีกเรื่องที่ดร.สมคิดทำไว้คือ “โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน” หรือ SEZ 10 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งน่าเสียดายว่าปลุกปั้นกันอยู่ระยะหนึ่งแล้วถูกปล่อยทิ้งไปเลยเมื่อ ดร.สมคิดและ 4 กุมารถูกขับออกจากรัฐบาล 

ทีมเศรษฐกิจของดร.สมคิดได้ริเริ่มและขับเคลื่อนโครงการ ระบบสวัสดิการแห่งรัฐ(บัตรประชารัฐ) ระบบพร้อมเพย์  แอปพลิเคชั่นเป๋าตังค์ ซึ่งเป็นโฉมหน้าใหม่ของระบบการเงินทันสมัยที่คนไทยเริ่มคุ้นเคยและรับเข้ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งขชองชีวิตประจำวันไปแล้ว ตัวอย่างของนโยบายและผลงานต่างๆดังกล่าว  สะท้อนกลับไปยังจุดเด่นของดร.สมคิด ที่ทุกคนเห็นตรงกันคือเป็นผู้มากคอนเนคชั่นทั้งพวกพ้อง มิตรสหาย และลูกศิษย์ ในหลากหลายวงการ  ทั้งแวดวงวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ  นักธุรกิจ นักพัฒนาสังคม  รวมถึงนายทหารระดับใหญ่เป็นคนที่อยู่ได้ทุกยุคสมัย ไม่เป็นศัตรูกับใคร ไม่เคยวางอำนาจบาตรใหญ่ ไม่มีพฤติกรรมโกงกินหรือประวัติเสื่อมเสีย  ประกอบกับบุคลิกที่สุภาพ มีกึ๋น เข้าได้กับทุกกลุ่ม  สามารถเชื่อมโยงภาคธุรกิจกับภาคการเมืองมาร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  จึงมักถูกเรียกใช้ทั้งจากภาคธุรกิจและการเมือง  ทั้งในยามปกติและยามบ้านเมืองวิกฤติกว่า 3 ทศวรรษที่ ดร.สมคิด ทำหน้าที่ “ลมใต้ปีก” พยุงนักการเมืองและนักการทหารให้ได้นั่งอยู่บนตำแหน่งสูงและอำนาจมาหลายรัฐบาล  เคยเป็นแต่ “ท่านรอง” ที่รับมอบหมายบทบาทและภารกิจกอบกู้ฟื้นฟูเศรษฐกิจ

 

วันนี้ในจังหวะที่การเมืองกำลังจะผันเปลี่ยน  ดร.สมคิดได้รับการชงชื่อจาก “พรรคสร้างอนาคตไทย” ให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป หลังการเลือกตั้งปี 2562 ดร.อุตตม สาวนายน ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เคยเตรียมจะใส่ชื่อ ดร.สมคิด ไปประกบชื่อพล.อ.ประยุทธ์ ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี  แต่ดร.สมคิดเองขอให้พรรคเสนอพล.อ.ประยุทธ์เพียงชื่อเดียวเพื่อแสดงจุดยืน ปี2565 หลังจาก ดร.อุตตม สาวนายน พร้อมแก๊ง 4 กุมารถูกขับออกจากพรรคพลังประชารัฐ  แล้วออกไปตั้งพรรคสร้างอนาคตไทย  ดร.อุตตมขึ้นนั่งเป็นหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทยอย่างเต็มตัวและมีการเปิดตัวพรรคอย่างเป็นทางการแล้ว  ได้มีการเปิดชื่อ “ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” ว่าเป็นบุคคลที่พรรคจะเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ดร.สมคิดจะมีโอกาสขึ้นสู่จุดสูงสุดของชีวิต  จะนั่งเก้าอี้ตัวใหญ่สุดที่ทำเนียบรัฐบาลหรือไม่  เมื่อถึงวันเลือกตั้งใหญ่ครั้งต่อไปประชาชนจะเป็นผู้กำหนด
         

29 เมษายน 2565


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai