เมืองเศรษฐกิจพอเพียง มอบแมสให้สำนักงานเขตบางบอนหวังช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับชาวบ้าน

บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด นำโดยคุณศักย์ศรณ์ คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด พร้อมด้วยคุณธริชยา คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ดร.เจริญสุข ด้วงล้อมจันทร์(โพธิ์เงิน) ที่ปรึกษาอาวุโสของบริษัทฯ คุณสุดารัตน์ ขำสกุล หัวหน้าฝ่ายเลขานุการประธานกรรมการบริหาร และคณะทำงานโครงการ SKYMED NEW GEN มอบหน้ากากอนามัยให้กับสำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ภายใต้กิจกรรม SKYMED NEWGEN ปันน้ำใจ สู่สังคม กับการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน 5 ล้านชิ้นทั่วประเทศตามนโยบายของนาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด โดยมี นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตบางบอน เป็นผู้รับมอบ

คุณศักย์ศรณ์ คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด กล่าวว่า ตามนโยบายของนาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ที่ต้องการช่วยเหลือมอบหน้ากากอนามัยให้กับพี่น้องประชาชนทั่วไป หน่วยงานราชการ และเอกชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ภายใต้กิจกรรม SKYMED NEWGEN ปันน้ำใจ สู่สังคม กับการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน 5 ล้านชิ้นทั่วประเทศ

“ด้วยเหตุนี้ เราจึงนำหน้ากากอนามัยมามอบให้กับสำนักงานเขตบางบอนซึ่งก็ได้มีทางผู้อำนวยการเขตบางบอนพร้อมผู้ช่วยฯ และเจ้าหน้าที่มารับมอบหน้ากากอนามัยทำให้ตนรู้สึกมีความยินดีและอบอุ่นเป็นอย่างมาก ทั้งนี้สาเหตุที่นำหน้ากากอนามัยมามอบให้กับสำนักงานเขตบางบอนเพราะเราเห็นว่าเขตบางบอนมีสถิติผู้ติดเชื้อโควิด-19 ค่อนข้างสูงและปัจจุบันยังมีผู้ติดเชื้ออยู่ด้วย ผนวกกับมีประชากรแฝงที่เป็นชาวต่างด้าวค่อนข้างมาก ดังนั้น เราจึงรับนำหน้ากากอนามัยมามอบให้กับสำนักงานเขตบางบอนเพื่อจะช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนที่มีรายได้น้อยในเขตบางบอน”

ท้ายสุดนี้คุณศักย์ศรณ์ได้ฝากถึงทุกคนว่า การฉีดวัคซีนเป็นทางออกที่ดีที่สุด หากมีโอกาสอยากให้ไปรับการฉีดวัคซีนกัน นอกจากนี้อยากให้สวมหน้ากากอนามัยและล้างมืออยู่ตลอดเวลา และอยากจะฝากสมุนไพรไทยฟ้าทะลายโจรและกระชายขาวที่มีผลงานวิจัยรองรับซึ่งสามารถใช้ควบคู่กันไปได้ด้วย

นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตบางบอน กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ของเขตบางบอนอยู่ในสถานการณ์ที่ดีขึ้น โดยมีสถิติผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 2,830 ราย มีผู้เสียชีวิตจำนวน 23 ราย และปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อรับการรักษาอยู่โรงพยาบาลจำนวน 10 กว่าราย

ทั้งนี้ ทางสำนักงานเขตบางบอนได้มีมาตรการและรณรงค์เรื่องของการป้องกันโรคโควิด-19 ตามแนวนโยบาย 4 ประการ โดยสิ่งสำคัญที่สุดคือสำนักงานเขตฯ ต้องรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เขตบางบอนได้รับรู้ทราบถึงโรคอุบัติใหม่คือโรคติดเชื้อโคโลน่า 2019 หรือโรคโควิด-19 เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักวิธีการป้องกันโรค ตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเว้นระยะห่าง การล้างมือบ่อยๆ การสวมหน้ากากอนามัย และต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิ

“ตนในนามตัวแทนของเขตบางบอนต้องขอขอบคุณทางบริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ที่ได้นำหน้ากากอนามัยมามอบให้กับคนในพื้นที่เขตบางบอน ซึ่งตนได้ประสานให้ผู้นำชุมชนมารับมอบกับทางบริษัทฯ เองเพื่อให้หน้ากากอนามัยถึงมือชาวบ้านในชุมชนอย่างแท้จริง และอีกส่วนหนึ่งได้ส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของเขตที่ทำงานภาคสนามที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคโควิด-19 เช่น ฝ่ายรักษาความสะอาด ฝ่ายโยธา ฝ่ายเทศกิจ เป็นต้น”นางทวีพรกล่าวทิ้งท้าย

SkyMed #SkyCrop #SkyMedNewGen #เมืองเศรษฐกิจพอเพียง #SkyTime #GoldenTime #SkyMedCare #SkyHerb #หน้ากากอนามัย #แมส #Covid19 #โควิด19 #สู้ภัย #ไทยชนะ #บางบอน #ปันน้ำใจสู่สังคม

27 พฤศจิกายน 2564


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai