โอเอสซี พัฒนา เปิดตัวไม้เท้าอัจฉริยะนวัตกรรมล่าสุด พร้อมส่งมอบเพื่อผู้พิการทางสายตา

โอเอสซี พัฒนา เปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้พิการทางสายตา โดยร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทย คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวไม้เท้าส่องสว่างอัจฉริยะที่พัฒนามาจนถึงเฟส2 พร้อมส่งมอบเพื่อผู้พิการทางสายตา ภายใต้คอนเซ็ปท์ “ให้เพื่อให้ อย่างยั่งยืน” ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศ และวิทยาศาสตร์การกีฬา, พลตรี โอสถ ภาวิไล เลขาธิการคณะกรรมการมูลนิธิพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย, นายอำนวย กลิ่นอยู่ นายกสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย ที่มาร่วมรับมอบไม้เท้าอัจฉริยะ และรับฟังการบอกเล่าถึงประสบการณ์ การใช้ไม้เท้าส่องสว่างอัจฉริยะจากทีมนักฟุตบอลผู้พิการทางสายตาทีมชาติไทยเมื่อครั้งไปร่วมสู้ศึกพาราลิมปิก โตเกียว2020 โดยพิธีส่งมอบไม้เท้าส่องสว่างอัจฉริยะเพื่อผู้พิการทางสายตานี้จัดขึ้นในวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย

โอเอสซี พัฒนา ได้พัฒนาและออกแบบไม้เท้าส่องสว่างอัจฉริยะ เพื่อผู้พิการทางสายตา Life Walker มาถึงต้นแบบที่2 โดยต้นแบบแรกเป็นการพัฒนาร่วมกับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และพัฒนาต่อให้มีฟังก์ชั่นที่ตอบโจทย์การอำนวยความสะดวกของผู้ใช้งาน เพื่อช่วยให้ผู้พิการทางสายตาสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชั่นการให้แสงสว่างในที่มืด เพื่อให้ผู้อื่นมองเห็นผู้พิการทางสายตา, SOS ส่งสัญญาณเสียงเมื่อต้องการขอความช่วยเหลือ, แก้ปัญหาการวางแล้วหาไม้เท้าไม่เจอด้วยการส่งสัญญาณเรียกได้ในระยะ 30-50 เมตร ผ่าน Bluetooth หรือรีโมท, มีระบบ Sensor ตรวจจับวัตถุที่อยู่ใกล้ อาทิ กิ่งไม้ที่สูงระดับศรีษะ ที่สำคัญคือขนาดกระทัดรัด น้ำหนักด้ามจับเบาเพียง 242 กรัม ชาร์จไฟผ่านสาย USB type-c 3 ชั่วโมง ใช้งานได้นานถึง 6 ชั่วโมง พกพาได้สะดวก

วศิน หลีสกุล แห่งโอเอสซี พัฒนา กล่าวว่า “ในนาม OSCO Light ภายใต้บริษัท โอเอสซี พัฒนา จำกัด เป็นผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการงานออกแบบแสง และงานระบบ รวมไปถึงงานติดตั้งครบวงจร ได้มองเห็นความสำคัญของการเติบโตคู่ไปกับสังคม โดยมองว่าสังคมเป็นรากฐานที่สำคัญของประเทศ บริษัทฯจึงจัดตั้งหน่วยงาน OSCO Care ขึ้นเพื่อพัฒนาสังคมทั้งในด้านชีวิตความเป็นอยู่ และสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบการทำงาน 5 ด้าน ได้แก่ Health & Safe ด้านสุขภาพ และความปลอดภัย โดยส่งเสริมหรือพัฒนาความเป็นอยู่ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน, Education ด้านการศึกษา โดยส่งเสริมหรือพัฒนาการศึกษาแบบองค์รวม, Human Right ด้านสิทธิ และความเท่าเทียมกัน โดยส่งเสริมให้ผู้พิการหรือผู้ด้อยโอกาส ให้มีอิสระหรือได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป, Environment ด้านการอนุรักษ์ และรักษาสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และรักษาไว้เพื่อลูกหลานในอนาคต, Economy ด้านเศรษฐกิจ การร่วมมือของภาคธุรกิจที่ต่างมาช่วยส่งเสริมให้เกิดการผนึกกำลังในหลายๆด้าน

OSCO Care เป็นโครงการในรูปแบบกิจการเพื่อสังคม Social Enterprise ไม่แสวงหาผลตอบแทน มีจุดมุ่งหมายเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม และมีการขยายออกไปเป็นวงกว้างไปจนสร้างให้เกิดวัฒนธรรมของการให้เพื่อให้ OSCO Care จึงมีปณิธานว่า “ให้เพื่อให้ อย่างยั่งยืน” โดยหวังว่าการให้ในขั้นต้นจะก่อให้เกิดการให้ต่อในการร่วมมือกันพัฒนาสังคม เช่นในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เสมือนน้ำที่กระเพื่อมต่อเนื่องไปจนในที่สุดกลายเป็นความยั่งยืนส่งต่อกันจนเป็นวัฒนธรรมที่ดี โครงการไม้เท้าส่องสว่างอัจฉริยะ หรือ Life Walker คงไม่สามารถมาถึงวันนี้ได้ถ้าไม่ได้รับแรงสนับสนุนจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง การกีฬาแห่งประเทศไทย คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย และร่วมส่งต่อการให้นี้ไปยังทัพนักฟุตบอลผู้ที่พิการทางสายตาทีมชาติไทย ให้ได้นำไปใช้เมื่อครั้งไปร่วมสู้ศึกพาราลิมปิกเกมส์ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยที่ทีมนักฟุตบอลผู้พิการทางสายตาได้เข้าร่วมแข่งขันในรายการนี้อีกด้วย นอกจากนี้ไม้เท้าส่องสว่างอัจฉริยะเพื่อผู้พิการทางสายตายังสามารถช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการทางสายตา ให้ดำรงชีวิตในสังคมเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถพึ่งพาตนเองในการประกอบอาชีพได้ อีกทั้งยังเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักกีฬาคนตาบอด และผู้พิการทางสายตาทั่วไป ในการดำเนินชีวิตประจำวันและด้านการฝึกซ้อมอีกด้วย ในนามโอเอสซี พัฒนา เราจะไม่หยุดพัฒนา และ “ให้เพื่อให้ อย่างยั่งยืน” ต่อไปครับ”

7 ตุลาคม 2564


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai