ธ.ออมสิน ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

นายพชร อนันตศิลป์ ประธานกรรมการธนาคารออมสิน รับมอบโล่และประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ด้านระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ สำหรับระบบ SWIFT จากนายประวาลทอง ทองใหญ่ ณ อยุธยา ผู้จัดการฝ่ายรับรองระบบมาตรฐาน บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด โดยมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เป็นระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ สำหรับระบบ SWIFT (ระบบสื่อสารด้านการเงินระหว่างองค์กรที่เป็นสมาชิกผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงทั่วโลก ที่ให้บริการโดยสมาคมสื่อสารการเงินระหว่างธนาคารนานาชาติ และระบบ MyMo : Mobile Banking) ซึ่งถือเป็นการยกระดับและพัฒนาการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านนวัตกรรมทางการเงินให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างความมั่นใจในการใช้บริการให้กับลูกค้าของธนาคารออมสินอีกด้วย โดยมีนายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และนายบุญสน เจนชัยมหกุล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธี ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563

22 สิงหาคม 2563


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai