ผู้การคัมภีร์ เหมาภาพเขียนศิลปินทั้ง 10 ท่าน หมดทั้งงาน

นาวาอากาศเอก(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์  ประธานคณะปวงชนชาวไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มอบเช็คเงินสด แก่ศิลปินทั้ง 10 ท่าน มูลค่ากว่าสี่ล้านบาท  ณ อาคารวิน วิน ทาวเวอร์  หลังจากเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ “ ๑๐ศิลปินไทยเทิดไท้องค์ราชัน ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร แล้วมีความประทับใจในภาพเขียนรูปพระบรมฉายาลักษณ์ ของในหลวงรัชกาลที่9 และในหลวงรัชกาลที่ 10 ของศิลปินทั้ง 10 ท่านจึงเหมาซื้องานภาพเขียนทั้งหมดในงาน  

อนึ่งภาพเขียนทั้ง 50 ภาพ ส่วนใหญ่เป็นภาพเขียน พระบรมฉายาลักษณ์ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 และในหลวงรัชกาลที่ 10 ส่วนบางภาพจะเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งล้วนเป็นภาพที่งดงามน่าประทับใจอย่างมาก ด้วยศิลปินทั้ง 10 ท่านนี้เป็นศิลปินแนวหน้าในวงการภาพเขียน คือ บรรณหาร ไทธนบูรณ์ กำพล นิยมไทย อดิศักดิ์ พานิชกุล ถิรภาพ อาจสงคราม เชาว์ ชุมลาภ ทวีวิทย์ ตั้งอนันตพัฒน์ อภิชัย การิกาญจน์ ชิงชัย อุดม เจริญกิจ  นาวี เรืองระเบียบ และ ไมตรี โพธิราช  

ซึ่งผลงาน 10 ศิลปิน ที่เคยได้รับการยกย่อง อาทิ เช่น อ.บรรณหารและ อ. อดิศักดิ์   ทำงานเชี่ยวชาญด้านวาดภาพโปสเตอร์ภาพยนตร์ อ.กำพล  ร่วมงานแสดงเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชะนีพระพันปีหลวง ครั้งที่ 1-8  อ.เชาว์ ได้รับคัดเลือกผลงาน 1 ใน 14 ศิลปิน ตีพิมพ์บนปก นสพ.ไทยรัฐฉบับพิเศษ “ไทยรัฐร่วมพสกนิกรไทย ส่งใจสู่ฟ้า อาลัยพ่อ” อ.ทวีวิทย์ ผ่านการเขียน พระบรมฉายาลักษณ์ 5 ธันวา 12 สิงหา ของ กรุงเทพมหานคร อ.อภิชัย เคยได้รับสูงสุดในชีวิตเขียนภาพคือ ได้เขียนภาพพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 คู่กับสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และประดิษฐานไว้ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคมและพระราชวังไกลกังวล  อ. ถิรภาพ สร้งสรรค์ผงงานแนวจิตรกรรมไทยร่วมสมัย สีอะคริลิค สื่อสะท้อน ปรัชญา-พุทธศิลป์ -สังคม-ธรรมะ-รรมชาติ ฯ และ  อ.นาวี ร่วมแสดงสีน้ำกับกลุ่มสีน้ำโลก IWS หลายประเทศ เช่น ดูไบ ออสเตรเลีย และแคนาดา   เป็นต้น

23 สิงหาคม 2563


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai