ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ร่วมพิธีปิดโครงการอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่๑

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ร่วมพิธีปิดโครงการอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่๑ ณ มหามณฑป วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร โดยมีท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์(สนิท ชวนปญโญ) เจ้าคณะใหญ่พนตะวันออก อธิบดีสงฆ์วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานพิธี

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์  กล่าวว่า ตนและคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีความสุขและปราบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำโครงการนี้ขึ้น และยิ่งอิ่มเอิบในบุญอย่างสุดประมาณที่ได้เห็นความสำเร็จของโครงการอย่างเกินความคาดหมาย เนื่องจากเรายังมีศาสนทายาทที่ยังไม่ลาสิกขาตามกำหนดถึง 25 รูป และหนึ่งในจำนวนนี้มีความตั้งใจจะบวชตลาดชีวิตเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง แม้เราจะปิดการอบรมแล้วก็ตาม ซึ่งพวกเราจะได้ทำพิธีมุทิตาสักการะต่อท่านในลำดับต่อไป

พวกเรามีความสุขที่ได้ทำหน้าที่ของชาวพุทธเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชา และมีความสุขในฐานะพสกนิกรที่จงรักภักดีที่ได้ทำกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลต่อพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ และพระมหาบูรพกษัตริยาธิราชเจ้าทุกๆ พระองค์

แม้วันนี้โครงการฯ ได้เดินทางมาสู่ช่วงท้ายแล้ว คือพิธีปิดโครงการฯ ซึ่งถ้าเป็นโครงการทั่วไปก็คงจะยุติเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วในวันนี้ แต่กลับไม่ใช่สำหรับโครงการอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๑ ของเรานี้ เพราะ “จุดสิ้นสุด คือจุดเริ่มต้น” กงล้อธรรมจักรแห่งความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนายังคงต้องหมุนต่อไป ตนและคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ตั้งใจจะจัดการอุปสมบทศาสนทายาทเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เช่นนี้อีกในครั้งต่อๆ ไปอย่างแน่นอน

ทั้งนี้ โครงการต่อไปเราได้ให้คณะทำงานได้วางรูปแบบ โดยเราตั้งใจจะให้มีการบวชถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติต่อไปเรื่อยๆ ซึ่งเราจะเปิดรับปวงชนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจะบวชเพื่อพระพุทธศาสนา และเชื่อว่าจะมีพระภิกษุที่จะครองจีวรบวชตลอดชีวิตเกิดขึ้นอีกมาก และตนได้กราบนิมนต์พระบางรูปไปเป็นเจ้าอาวาสวัดร้างเพื่อจะพลิกวัดร้างให้กลับมาเป็นวัดรุ่งให้ได้

13 สิงหาคม 2563


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai