ธ.ออมสิน จับมือ ม.ธรรมศาสตร์ บ่มเพาะธุรกิจในรั้วมหาวิทยาลัย

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และรองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือ TBS-GSB S² Space @ Thammasat Rangsit ระหว่างธนาคารออมสิน และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างสรรค์นวัตกรรม ส่งเสริมการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาสำหรับนักศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ศูนย์รังสิต โดยพัฒนาพื้นที่ทำงานร่วม (Co-Working Space) และสร้างเครือข่ายธุรกิจ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย ตามแนวทาง Business Ecosystem ยกระดับการเติบโตอย่างเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ SMEs และ Startup ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคต ณ ห้องประชุมรามจิตติ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563

6 มิถุนายน 2563


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai