วช. นำคณะนักประดิษฐ์/นักวิจัยไทยเข้าร่วมงาน “The 71st International Trade Fair-Ideas, Inventions and New Products” (iENA 2019) ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) โดย ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ นำคณะนักประดิษฐ์/นักวิจัยไทยเข้าร่วมประกวดและนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในงาน “The 71 st International Trade Fair-Ideas, Inventions and New Products” (iENA 2019) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม-3 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งถือเป็นการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติที่สำคัญแห่งหนึ่งของสหภาพยุโรป ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งมีนักวิจัยจากทั่วโลกนำผลงานเข้าประกวดและจัดแสดงกว่า 800 ผลงาน จากกว่า 30 ประเทศ ในปีนี้ วช.ได้นำนักวิจัย/นักประดิษฐ์มากกว่า 70 คน ในหลากหลายความเชี่ยวชาญ ร่วมนำเสนอผลงานภายในงาน iENA 2019 ในด้านต่างๆ

ได้แก่

-Medical or veterinary science;Hygiene

-Chemistry,metallurgy

-Electricity

-Performing operations,transporting

-Computer engineering

-Physics

-Human necessities

ทั้งนี้ คุณคำรบ ปาลวัฒน์วิไชย รองกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมผลงานของนักวิจัย/นักประดิษฐ์ไทยด้วยความสนใจ และให้กำลังใจในการประกวด เพื่อร่วมสร้างการยอมรับในมาตรฐานและชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย พร้อมนี้ ได้ให้คำแนะนำแก่นักวิจัยและนักประดิษฐ์ ในการประสานเครือข่ายสถาบันการศึกษาของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ร่วมสนับสนุนนักวิจัย/นักประดิษฐ์ไทยในอนาคต

1 พฤศจิกายน 2562


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai