องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมนำสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชม การดำเนินงานของ

เช้าวันนี้ (๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒)  องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมนำสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของ  สำนักงานรักษาความปลอดภัย  องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  โดยมี  นายจิระพงษ์  กาญจนาภา  เลขานุการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  เป็นผู้นำคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชม 

เมื่อสื่อมวลชนเดินทางถึง  พันเอก ณัฐศักดิ์  วัชโรบล  ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัยฯ  และคณะผู้บริหารสำนักงานรักษาความปลอดภัยฯ  ได้ให้การต้อนรับ  และนำคณะสื่อมวลชนเข้ารับการฟัง  การบรรยายสรุปภารกิจของสำนักงานรักษาความปลอดภัยฯ  ณ  ห้องประชุม ๑ สำนักงานรักษาความปลอดภัยฯ หลังจากนั้นได้เข้าชมนิทรรศการแสดงภารกิจของสำนักงานรักษาความปลอดภัยฯ  รวมทั้งรับชมการแสดง  การอารักขาบุคคลสำคัญพร้อมรับแผนเผชิญหน้า,  การสาธิตการต่อสู้ป้องกันตัว, การจับกุมโดยใช้ไม้ง่าม, พร้อมชมบูธการแสดงอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย,  ชมรถดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง,  รถจักรยานยนต์นำขบวน  และรถจักรยานยนต์สายตรวจ  ณ  บริเวณลานอเนกประสงค์  สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การฯ 

สำหรับ สำนักงานรักษาความปลอดภัย  องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  เป็นหน่วยงานกิจการพิเศษ  มีหน้าที่ให้การศึกษาอบรม  ส่งเสริมและพัฒนาด้านอาชีพการรักษาความปลอดภัย  ซึ่งรวมถึงการให้บริการรักษาความปลอดภัย  และกิจการโรงเรียนรักษาความปลอดภัย  เพื่อช่วยเหลือทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึก  ทหารนอกประจำการ  และบุคคลอื่นที่เห็นสมควร  ให้มีงานทำเป็นอาชีพ  โดยในปัจจุบันสำนักงานรักษาความปลอดภัยฯ  มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้บริการในหน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และเอกชนทั่วประเทศ จำนวน  ๒๒,๗๕๑ คน

 

17 สิงหาคม 2562


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai