ใส่บาตรสะพานบุญ รับอรุณสุโขทัย

เมืองสุโขทัย มีความหมายว่า รุ่งอรุณแห่งความสุข พุทธศาสนารุ่งเรืองมาก เมื่อสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยส่วนใหญ่ประชาชนมักจะใส่บาตรในชุมชนของตัวเอง พระสงฆ์จะเดินบิณฑบาตตามปกติ ส่วนนักท่องเที่ยวที่สนใจจะใส่บาตรก็จะใส่บาตรในตลาด ประกอบกับการจัดกิจกรรมใส่บาตรรับรุ่งอรุณแห่งความสุขนั้น จะมีการจัดทุกปีในช่วงการจัดงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟถือเป็น 1 ในกิจกรรมของงาน

ในการนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุโขทัยได้เล็งเห็นว่า การใส่บาตรรับรุ่งอรุณแห่งความสุข น่าจะเป็นกิจกรรมสำคัญอีกกิจกรรมหนึ่งในเมืองสุโขทัย เป็นวิถีไทยวิถีพุทธตามความหมายเมืองรุ่งอรุณแห่งความสุข ที่จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนเมืองเก่าและจังหวัดสุโขทัย โดยเฉพาะวัดตระพังทอง เป็นวัดที่อยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เป็นสถานที่มีสะพานไม้ที่สวยงาม ทางด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุโขทัย จึงได้ทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ การใส่บาตรรับอรุณจึงเป็นกิจกรรมที่ทำต่อเนื่องจนเป็นที่รู้จักมาจนถึงปัจจุบัน

ขอขอบคุณ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุโขทัย

ภาพ : เจริญ ภัทรพิทักษ์

13 สิงหาคม 2562


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai