พิธีมอบรางวัล กิจกรรมประกวดไวรัลคลิปใน หัวข้อ “ More Fun @ ตะวันออก ”

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒   นายวิบูลย์  นิมิตรวานิช ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับเว็บไซต์ www.phototechthailand.com  พร้อมด้วยพันมิตร สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ  บริษัท อิมเมจ ควอลิตี้ แล็บ จำกัด   บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท กานพูล (ประเทศไทย) จำกัด 

 นายวิบูลย์  นิมิตรวานิช ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ประธานมอบรางวัล

จัดพิธีมอบรางวัลกิจกรรมประกวด ไวรัลคลิปในหัวข้อ “ More Fun @ ตะวันออก ” รวม ๒ จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา และสระแก้ว ภายใต้แนวคิดเปลี่ยนกิจกรรมธรรมดาให้เป็นเรื่องเล่นแสนสนุก ที่จะเติมความสุขให้ชีวิต เพื่อชิงรางวัลมูลค่ากว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

คุณวิบูลย์ นิมิตรวานิช  ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ตำแหน่งกลางภาพ)

คุณณริภา ศรีสว่างวัฒน์ นายกสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ (ตำแหน่งซ้ายของภาพ)

คุณบุณยานุช วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานฉะเชิงเทรา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ตำแหน่งขวาของภาพ)

 

โครงการประกวดคลิปครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการรับรู้สินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยว รวมถึงกิจกรรมทางการท่องเที่ยวต่างๆ โดยให้นักท่องเที่ยวกลุ่ม Gen Y เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก ที่จะสร้างกระแสให้นักท่องเที่ยวเกิดการเดินทางท่องเที่ยวสู่ภาคตะวันออกเพิ่มมากขึ้น กิจกรรมครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจส่งคลิปเข้าประกวดจำนวนมาก พร้อมมีนักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมสนุกโดยการกด Like & Share จากการชมคลิปที่ตนเองชื่นชอบดังกล่าว

คุณวิบูลย์ นิมิตรวานิช ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มอบโล่ขอบคุณ คุณณริภา ศรีสว่างวัฒน์ นายกสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพผู้ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม

คุณวิบูลย์ นิมิตรวานิช ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มอบโล่ขอบคุณ คุณสมเพ็ชร เจียรมณีทวีสิน กรรมการผู้จัดการ อิมเมจ ควอลิตี้ แล็บ (IQ LAB) ผู้ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม

คุณวิบูลย์ นิมิตรวานิช ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มอบโล่ขอบคุณ คุณฤดีรินทร์ กิจทวีปวัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท กานพลู (ประเทศไทย) จำกัด และคุณสุดสงวน ห่านวิไล ผู้ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม

คุณเกรียงจิตร มิตรยอดวงศ์
ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย (ผู้ดำเนินรายการ)


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และคณะกรรมได้ทำการตัดสินการประกวด และประกาศผลอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และทำการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดพร้อมผู้เข้ารอบทั้ง ๒๐ ทีม วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑๐ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานใหญ่

 

โฉมหน้าของคนเก่งๆ ที่ผลิตคลิป VDO “ More Fun @ ตะวันออก ” ให้พวกเราได้ชมกัน

จังหวัดฉะเชิงเทรา


รางวัล Popular Vote เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท

ชื่อทีม Dreamteam              ชื่อผลงาน : มิตรภาพและการเดินทาง

https://www.youtube.com/watch?v=-ipdTqf833U&list=PLRw-wC-9Ux6qxBXWhQz0PVWqLNYroeLOf&index=4

 

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท

ชื่อทีม NThouse               ชื่อผลงาน : One day in  ฉะเชิงเทรา

https://www.youtube.com/watch?v=_JOxNBi_or4&list=PLRw-wC-9Ux6qxBXWhQz0PVWqLNYroeLOf&index=3

 

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท

ชื่อทีม ทีม รังสรรค์ พลอยสด ชื่อผลงาน : สัมผัส ฉะเชิงเทรา

https://www.youtube.com/watch?v=3ir3xVRzfZs&list=PLRw-wC-9Ux6qxBXWhQz0PVWqLNYroeLOf&index=2

 

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท

ชื่อทีม เด็กหลังห้อง            ชื่อผลงาน : เที่ยวกันยัง ฉะเชิงเทรา

https://www.youtube.com/watch?v=9R9Mwv3rn7U&list=PLRw-wC-9Ux6qxBXWhQz0PVWqLNYroeLOf&index=1

 

 

จังหวัดสระแก้ว


รางวัล Popular Vote เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท

ชื่อทีม สระลอยแก้ว  ชื่อผลงาน : SaKaeo Thai Style

https://www.youtube.com/watch?v=sU9kKyKnc38

 

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท

ชื่อทีม The Superproductionmans  ชื่อผลงาน : เจ้าฉ่ำ ช่วยด้วย!!

https://www.youtube.com/watch?v=YdgfbS1g4rA

 

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท

ชื่อทีม ศุภนิดา  ศรีเจริญชัย  ชื่อผลงาน : สระเเก้ว Diary

https://www.youtube.com/watch?v=oC_XpzJdWXc&t=21s

 

 

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท

ชื่อทีม y n easy  ชื่อผลงาน : ดินแดนที่น่าหลงใหล

https://www.youtube.com/watch?v=xV32t63a-MQ

 

 

ขอบคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคตะวันออก ที่จัดโครงการประกวดไวรัลคลิปใน หัวข้อ “ More Fun @ ตะวันออก ”

ขอขอบคุณ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
คุณบุณยานุช วรรณยิ่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานฉะเชิงเทรา
อ.พิสิฐ เสนานันท์สกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพธุรกิจการถ่ายภาพ โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี
คุณสยมภูว์ เศตะพราหมณ์
กรรมการผู้จัดการ สยมภฺว์ สตูดิโอ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภคมน ตั้งจิตติเลิศ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาออกแบบวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
คุณธีระ แสงสุรเดช
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการฯ หัวหน้างานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

ขอบคุณ ผู้ให้การสนับสนุนร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ / IQ LAB / PHOTOTECH / EPSON / Truly Hill

ขอบคุณ ผู้ร่วมกิจกรรมส่งผลงานเข้าประกวดทุกท่าน

และที่ขาดไม่ได้ ขอขอบคุณ สื่อมวลชนทุกท่านที่ให้เกียรติร่วมงานและเผยแพร่ข่าวด้วยดีมาตลอด

 

21 พฤษภาคม 2562


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai