พิธีมอบรางวัล กิจกรรมประกวด Viral Clip More Fun @ ตะวันออก

          วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  ภูมิภาคภาคตะวันออก ร่วมกับเว็บไซต์  www.phototechthailand.com และพันธมิตร จัดพิธีมอบรางวัลกิจกรรมประกวดไวรัลคลิปในหัวข้อ “ More Fun @ ตะวันออก ” รวม ๒ จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา และสระแก้ว ภายใต้แนวคิดเปลี่ยนกิจกรรมธรรมดาให้เป็นเรื่องเล่นแสนสนุก ที่จะเติมความสุขให้ชีวิต เพื่อชิงรางวัลมูลค่ากว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

          โครงการประกวดคลิปครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการรับรู้สินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยว รวมถึงกิจกรรมทางการท่องเที่ยวต่างๆ โดยให้นักท่องเที่ยวกลุ่ม Gen Y เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก ที่จะสร้างกระแสให้นักท่องเที่ยวเกิดการเดินทางท่องเที่ยวสู่ภาคตะวันออกเพิ่มมากขึ้น

          กิจกรรมครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจส่งคลิปเข้าประกวดจำนวนมาก พร้อมมีนักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมสนุกโดยการกด Like & Share จากการชมคลิปที่ตนเองชื่นชอบดังกล่าว

          การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) และคณะกรรมได้ทำการตัดสินการประกวด และประกาศผลอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และทำการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดพร้อมผู้เข้ารอบทั้ง ๒๐ ทีม วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑๐ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานใหญ่  

รายละเอียดผู้รับรางวัล 

รายชื่อผู้ชนะการประกวด จังหวัดฉะเชิงเทรา           

รางวัลคลิปยอดนิยม(POPULAR VOTE) เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท        

     ชื่อทีม  Dreamteam                         ชื่อผลงาน มิตรภาพและการเดินทาง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท                         

     ชื่อทีม House                           ชื่อผลงาน One Day In ฉะเชิงเทรา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท                     

    ชื่อทีม รังสรรค์  พลอยสด                  ชื่อผลงาน สัมผัส-ฉะเชิงเทรา

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล  ๕๐,๐๐๐ บาท                             

    ชื่อทีม เด็กหลังห้อง                        ชื่อผลงาน  เที่ยวกันยัง ฉะเชิงเทรา

 

รายชื่อผู้ชนะการประกวด จังหวัดสระแก้ว                    

     รางวัลคลิปยอดนิยม(POPULAR VOTE) เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท         

ชื่อทีม สระลอยแก้ว                           ชื่อผลงาน   Sakaeo Thai Style

     รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท                         

ชื่อทีม The Superproductionmans    ชื่อผลงาน  เจ้าฉ่ำ ช่วยด้วย!!

    รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท                            

ชื่อทีม  ศุภนิดา  ศรีเจริญชัย                 ชื่อผลงาน   สระแก้ว Daily

    รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล  ๕๐,๐๐๐ บาท                             

ชื่อทีม  y n easy                               ชื่อผลงาน   ดินแดนที่น่าหลงใหล

 

ประกาศ!! ผลการประกวด Viral Clip  More Fun @ ตะวันออก 

ภายใต้แนวคิด  "สนุกกว่า ตื่นเต้นกว่า ท้าทายกว่า...ในสไตล์ที่ไม่เหมือนใคร" 

 

จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

รางวัล Popular Vote  เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท

ชื่อทีม Dreamteam       ชื่อผลงาน : มิตรภาพและการเดินทาง

https://www.youtube.com/watch?v=-ipdTqf833U&list=PLRw-wC-9Ux6qxBXWhQz0PVWqLNYroeLOf&index=4

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท

ชื่อทีม NThouse           ชื่อผลงาน : One day in  ฉะเชิงเทรา

https://www.youtube.com/watch?v=_JOxNBi_or4&list=PLRw-wC-9Ux6qxBXWhQz0PVWqLNYroeLOf&index=3

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท

ชื่อทีม ทีม รังสรรค์ พลอยสด ชื่อผลงาน : สัมผัส ฉะเชิงเทรา

https://www.youtube.com/watch?v=3ir3xVRzfZs&list=PLRw-wC-9Ux6qxBXWhQz0PVWqLNYroeLOf&index=2

 

รางวัลชนะเลิศ  เงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท

ชื่อทีม เด็กหลังห้อง        ชื่อผลงาน : เที่ยวกันยัง ฉะเชิงเทรา

https://www.youtube.com/watch?v=9R9Mwv3rn7U&list=PLRw-wC-9Ux6qxBXWhQz0PVWqLNYroeLOf&index=1

 

จังหวัดสระแก้ว

รางวัล Popular Vote  เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท

ชื่อทีม สระลอยแก้ว  ชื่อผลงาน : SaKaeo Thai Style

https://www.youtube.com/watch?v=sU9kKyKnc38

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท

ชื่อทีม The Superproductionmans  ชื่อผลงาน : เจ้าฉ่ำ ช่วยด้วย!!

https://www.youtube.com/watch?v=YdgfbS1g4rA

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท

ชื่อทีม ศุภนิดา  ศรีเจริญชัย  ชื่อผลงาน : สระเเก้ว Diary

https://www.youtube.com/watch?v=oC_XpzJdWXc&t=21s

 

รางวัลชนะเลิศ  เงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท

ชื่อทีม y n easy  ชื่อผลงาน : ดินแดนที่น่าหลงใหล

https://www.youtube.com/watch?v=xV32t63a-MQ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

http://www.phototechthailand.com/articles/930

ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะ และผู้เข้ารอบทุกท่าน  และขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ร่วมส่งเข้าประกวดในครั้งนี้

 

รายชื่อคณะกรรมการตัดสินการประกวดไวรัลคลิป

ประธานฝ่ายจัดงานการประกวดไวรัล คลิป

1.คุณบุณยานุช  วรรณยิ่ง

ผู้อำนวยการสำนักงานฉะเชิงเทรา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

ประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดไวรัลคลิป

2.อ.พิสิฐ  เสนานันท์สกุล

-กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพธุรกิจการถ่ายภาพโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี

-อุปนายกและที่ปรึกษาสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ

-วิทยากรอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ถ่ายภาพ)

คณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิ

3.คุณสยมภูว์   เศตะพราหมณ์

-กรรมการผู้จัดการ สยมภฺว์ สตูดิโอ

-ศิลปินนักถ่ายภาพไทย ปี 2559

-กรรมการ สมาคมส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายภาพ

4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภคมน  ตั้งจิตติเลิศ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ

ภาควิชาออกแบบวิทยาลัยเพาะช่าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

5.คุณธีระ  แสงสุรเดช

-นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการฯ หัวหน้างานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

-ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์คมชัดลึก เดอะเนชั่น และประชาชาติธูรกิจ

-นายกสมาคมรักษ์ปางสีดา

 

รายชื่อผู้สนับสนุนกิจกรรม

1.คุณณริภา   ศรีสว่างวัฒน์           นายกสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ

2คุณโฆษิต วิวัฒน์วิชา                 ผู้แทนจาก บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

3.คุณสมเพ็ชร เจียรมณีทวีสิน       กรรมการผู้จัดการ IQ LAB จำกัด

4.คุณฤดีรินทร์ กิจทวีปวัฒนา         กรรมการผู้จัดการ บริษัท กานพลู  (ประเทศไทย) จำกัด (ผลิตภัณฑ์ กาแฟ ทรูลี่ฮิลล์ และโกโก้ ทรูลี่ฮิลล์)

 

 

18 พฤษภาคม 2562


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai