ตราด จัดยิ่งใหญ่ งาน “มหัศจรรย์สีสันอันซีนตราดกรีนซิตี้”ยกของดีเมืองตราด เสิร์ฟคนกรุง

    จังหวัดตราด โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด และภาคีด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง จัดงาน “มหัศจรรย์สีสันอันซีนตราดกรีนซิตี้” ยกขบวนสินค้า OTOP สินค้าบริการด้านการท่องเที่ยว ของดี สินค้าเด่นประจำจังหวัด พร้อมชูอัตลักษณ์ความเป็นเมืองตราด ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดตราดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกให้เป็นที่รู้จัก มุ่งเป้าเพิ่มยอดนักท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจระดับจังหวัด ระดับภาค ไปสู่ระดับประเทศ

      นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวว่า จังหวัดตราดเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางการท่องเที่ยว และมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ซึ่งล้วนเป็นจุดแข็งในการดึงดูดนักท่องเที่ยวได้หลากหลายกลุ่ม มีรูปแบบกิจกรรมและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

  สำหรับการจัดงาน มหัศจรรย์สีสันอันซีนตราดกรีนซิตี้ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตราด ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เป็นการจัดงานเปิดตลาดภูมิภาค เพื่อให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดตราด ได้มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น มีประสบการณ์ในด้านการตลาด และนำประสบการณ์ที่ได้ไปพัฒนาศักยภาพ  ให้มีความสามารถในการแข่งขันต่อไป

ที่สำคัญยังจะทำให้นักท่องเที่ยว ประชาชนทั่วไป ได้เห็นสัมผัสกับความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดตราด รวมถึงผลิตภัณฑ์ สินค้า OTOP ของจังหวัดตราดที่ขึ้นชื่อ ของดีสินค้าเด่นจากผู้ประกอบการโดยตรง สิ่งเหล่านี้จะเป็นการผลักดันการท่องเที่ยวของจังหวัดตราดให้เป็นที่รู้จัก เป็นการเสริมศักยภาพสถานที่ท่องเที่ยวเดิมที่มีอยู่ให้กลับมาคึกคักเป็นการเพิ่มทางเลือกการท่องเที่ยวแบบใหม่ๆ หรือแบบผสมผสาน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆ ไปพร้อมๆ กันอีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว จาก กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน กลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มสัมมาชีพ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี หน่วยงานของเอกชนด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดตราดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก จำนวน 100 ราย อาทิ หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP ชวนชิม โรงแรม รีสอร์ท เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีจุดถ่ายภาพที่ระลึกที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดตราดให้นักท่องเที่ยวและผู้มาเที่ยวชมงานได้ถ่ายรูปเซลฟี่กับภาพแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตราดที่สวยงามที่แสดงถึงกลิ่นอายความเป็นเมืองตราด กิจกรรมการสาธิตประกอบอาหารพื้นถิ่น กิจกรรมส่งเสริมการขาย จำหน่ายสินค้านาทีทอง ลุ้นรับของรางวัล และการแสดงดนตรีจากศิลปินนักร้องชื่อดัง โดยงานมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน ถึง 3 พฤษภาคม 2562 ลานอเนกประสงค์ชั้น  2 อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ

1. ความคาดหวังกับงานมหัศจรรย์สีสันอันซีนตราดกรีนซิตี้ ในครั้งนี้

            - จังหวัดตราดดำเนินกิจกรรมจัดแสดงสินค้า มหัศจรรย์สีสันอันซีนตราดกรีนซิตี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าของดีเมืองตราดทั้งผลไม้และสินค้า otopขึ้นชื่อ รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพัน์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดตราดตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว otopนวัตวืถี จำนวน 28 หมู่บ้าน ซึ่งในงานนี้เรานำมาเพียงบางส่วน

2.นโยบายหรือกลยุทธ์ที่จะทำให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองตราด

            - จังหวัดตราด มีวิสัยทัศน์ คือ ตราดเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี แหล่งผลิตอาหารคุณภาพ ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยิน การท่องเที่ยวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจังหวัดตราดเราไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และเป็นจังหวัด low carbon เรามีทรัพยากรที่หลากหลายทั้ง อาหาร และผลไม้นานาชนิด มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและบนฝั่งที่รอให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัส มาดูและใช้วิถีชีวิตแบบชาวตราด

3. แผนต่อยอดจากการจัดงานมหัศจรรย์สีสันอันซีนตราดกรีนซิตี้ในครั้งนี้

            -จังหวัดตราดกำหนดจัดงานวันระกำหวานผลไม้และของดีเมืองตราด ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 22-26 พ.ค. ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัด เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลไม้และของดีเมืองตราด รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดตราดและสร้างช่องทางการตลาดให้กับชาวสวนผลไม้และผู้ประกอบการ OTOPจ.ตราด

4.สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ มีที่ไหนบ้าง

            - จังหวัดตราดจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวบนฝั่ง 5 เส้นทาง เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์เดินทางไปท่องเที่ยวที่เกาะ ประกอบด้วย 1.เส้นทางตามรอยประวัติศาสตร์เมืองตราด-แหลมงอบ 2.กินอิ่ม นอนอุ่นในเมืองตราด 3.ตำนานอัญมณีอำเภอบ่อไร่ 4.สุดทางบูรพาอำเภอเขาสมิง-แหลมงอบ 5.เส้นทาง R10 โรดออฟ พาราไดซ์

5. เชิญนักท่องเที่ยวมาเที่ยวงานฯและจังหวัดตราด

            -จังหวัดตราดมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง เนื่องจากมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สถานทีท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางทะเล มีหมู่เกาะน้อยใหญ่ 52 เกาะ เป็นการท่องเที่ยวที่ชาวไทยและชาวต่างประเทศนิยมเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมาก ตลอดจนการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ก็ขอเชิญชวนทุกท่านให้มาสัมผัสวิถีชาวตราดทั้งจากในงานนี้ที่เรานำมาแค่บางส่วน และเชิญไปเที่ยวจังหวัดตราด เมืองสุดแดนบูรพากันนะครับ

 

1 พฤษภาคม 2562


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai