สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

28 เมษายน 2562  สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 โดยคุณณริภา ศรีสว่างวัฒน์  นายกสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ ประธานการประชุม

พร้อมทั้งได้มีการจัดอบรมสัมมนาในหัวข้อ เทคโนโลยี  เพิ่มรายได้ โดยคุณอวิรุทธิ์  งามศิลปเสถียร  ให้เกียรติเป็นวิทยากร  การอบรมครั้งนี้เป็นการให้ความรู้ พร้อมเทคนิคในการทำธุรกิจในปัจจุบันให้เหมาะกับเศรษฐกิจยุค 4.0  ซึ่งได้รับความสนใจเข้าร่วมสัมมนาจากสมาชิกสมาคมเป็นจำนวนมาก 

ณ ห้องบอลลูม 1 ชั้น 3 โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก  กรุงเทพมหานคร

 

 

29 เมษายน 2562


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai