เริ่มแล้ว!! งานมหกรรม“อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อนุรักษ์ทรัพยากรไทย”ตามรอยเจ้าฟ้านักอนุรักษ์ 5 – 7 เม.ย. นี้ ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ปทุมธานี

วันที่ 5 เมษายน 2562 นายสหภูมิ  ภูมิธฤติรัฐ  ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประธานในพิธีเปิดงานมหกรรม “อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อนุรักษ์ทรัพยากรไทย” ระหว่างวันที่ 5 – 7 เมษายน 2562 นี้ เวลา 08.00 – 18.00 น.

นางสาวสำเภาว์  งามเชย

รองผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นางสาวสำเภาว์  งามเชย กล่าวรายงานว่า “...งานมหกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อนุรักษ์ทรัพยากรไทย จัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงเป็นองค์ประธานในการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ อพ.สธ. ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากร สู่การแบ่งปัน แลกเปลี่ยน รวมถึงการขยายผลเพื่อให้พันธุกรรมอยู่ในแผ่นดิน พิพิธภัณฑ์เกษตรฯได้ร่วมมือกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จัดนิทรรศการเรียนรู้ที่หลากหลายและได้นำพันธุกรรมพืชพื้นถิ่นมาจัดแสดงเพื่อสะท้อนวิถีชีวิต ความเชื่อ ภูมิปัญญา ความเป็นอยู่ดั้งเดิมของคนไทย ให้เด็กเยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้...”

นายสหภูมิ  ภูมิธฤติรัฐ  

ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ด้านนายสหภูมิ  เปิดเผยว่า “...เดือนเมษายน เป็นเดือนพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พิพิธภัณฑ์จึงได้จัดงานมหกรรม "อนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อนุรักษ์ทรัพยากรไทย" เพื่อมุ่งเน้นการเสริมสร้างจิตสำนึกและเผยแพร่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของไทย ผู้ที่มาร่วมงานสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ ไปเผยแพร่เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง  ครอบครัว และสังคมไทยต่อไป..." ในพิธีเปิดครั้งนี้ สร้างความสนุก ความครื้นเครงด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน จากกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลเมืองท่าโขลง จ.ปทุมธานี จิตอาสาสูงวัยที่รวมกลุ่มกันมาสร้างความสุข ความสนุกสนานให้แก่ลูกหลาน

โอกาสเดียวกันนี้ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ.พร้อมนำแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เยี่ยมชมนิทรรศการ และร่วมสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ เพื่อความเป็นศิริมงคลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยเรียนรู้ได้ทุกวัย ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ นิทรรศการตามรอยพ่อเจ้าฟ้านักอนุรักษ์ นิทรรศการพันธุกรรมสร้างชีวิต เช่น นิทรรศการตรีผลาปรับสมดุล  นิทรรศการมะแปรมและความหลากหลายของผลไม้ท้องถิ่นฤดูร้อน นิทรรศการพันธุกรรมมะตูมผลไม้คลายร้อน  นิทรรศการหวายสร้างเศรษฐกิจชุมชน และนิทรรศการสีสันธรรมชาติบนผืนผ้า

นอกจากนี้ยังมีอบรมวิชาของแผ่นดิน และอบรมเชิงปฏิบัติการ องค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  ตลอดทั้ง 3 วัน กว่า 40 วิชา ชิม ชม ช้อป ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ผัก ผลไม้ตามฤดูกาล ต้นไม้ พันธุ์ไม้ ผลิตภัณฑ์แปรรูปคุณภาพ ต้นไม้ อาหารเครื่องดื่มพื้นบ้าน จำนวนกว่า 300 บูท ตลอดจนกิจกรรมสีสัน เพลิดเพลินกับเกมงานวัด และชมพิพิธภัณฑ์ในอาคาร พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร สุข สนุก เรียนรู้กับการนำเสนอด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตแหล่งเรียนรู้ของทุกคนในครอบครัวพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช จ.ปทุมธานี หรือคลิกดูรายละเอียด www.wisdomking.or.th และทาง facebook/Instagram: wisdomkingfan หรือ Line ID : @wisdomkingfan

5 เมษายน 2562


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai