สมาคมอุตสาหกรรมการพิมพ์เตรียมจัด งานแสดงสินค้า-นวัตกรรมการพิมพ์ขั้นสูง

สมาคมการพิมพ์สกรีนไทย(TSGA)เตรียมจัดงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมพิมพ์เอเชีย2019(Innovation Print Asia2019) วันที่ 28-30​สิงหาคม​2562​ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค  เพื่อนำเสนอ โซลูชั่นเทคนิคพิเศษและนวัตกรรมสำหรับการพิมพ์อุตสาหกรรม ผู้ให้บริการด้านการพิมพ์และนักออกแบบผลิตภัณฑ์​ ปูทางไทยผู้นำด้านการพิมพ์ในเออีซี คาดมีผู้สนใจเข้าร่วมงานประมาณ 5,000 คนจาก 46 ประเทศ  29% เป็นผู้บริหารระดับสูง

นายเดวิด เอ็ทคิ่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย เอ็กซิบิทชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด

นายเดวิด เอ็ทคิ่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย เอ็กซิบิทชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด ผู้จัดงานแสดงสินค้า-นิทรรศการรายใหญ่ เปิดเผยว่า  งานแสดงสินค้า​Innovation Print Asia2019 จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียเพื่อตอบสนองและเป็นทางออกที่ดีให้กับเทคโนโลยีไฮบริด​ การพิมพ์พิเศษและเทคโนโลยีการพิมพ์หน้าที่​(Functional printing)​ การออกแบบและการบริการสำหรับผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทที่ต้องใช้งานพิมพ์นวัตกรรมโลหะและสิ่งพิมพ์หลายประเภทสำหรับโลหะพลาสติก​ สิ่งทอ​ไม้​แก้วและเซรามิก

โดยงานดังกล่าวนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่​28-30​สิงหาคม​2562​ ณ ฮอลล์4 อิมแพ็ค ฟอรั่ม   ซึ่งจะจัดคู่กับการแสดงสินค้าอุตสาหกรรมเซรามิก​ที่จัดเป็นครั้งที่4 โดยภายในงานจะได้พบกับผู้ให้บริการโซลูชั่นชั้นนำจากทั่วโลก บูธสมาคม TSGAและผู้ให้บริการด้านการพิมพ์ ตลอดจนนวัตกรรมการออกแบบและผลงานที่ได้รับรางวัล Innovation Award

นิทรรศการนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากบรรดาผู้นำอุตสาหกรรม นำเสนอนวัตกรรมโซลูชั่นการพิมพ์สำหรับยานยนต์ เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป อิเล็กทรอนิกส์ การขนส่ง อุตสาหกรรมการบินและการออกแบบผลิตภัณฑ์พิเศษตามมาตรฐานอุตสาหกรรม 4.0 ทั้งนี้คาดว่า จะมีผู้สนใจเข้าร่วมงานประมาณ 5,000 คนจาก 46 ประเทศ  29% เป็นผู้บริหารระดับสูง

คุณประภาพร ณรงค์ฤทธิ์ นายกสมาคมการพิมพ์สกรีนไทย

คุณประภาพร ณรงค์ฤทธิ์ นายกสมาคมการพิมพ์สกรีนไทย ผู้สนับสนุนและเจ้าภาพร่วมจัดงานกล่าวว่า งานนี้เป็นการนำเสนอโซลูชั่นชั้นนำจากทั่วโลก ควบคู่กับ TSGA พาวิลเลียน อันเป็นโซนของผู้บริการด้านการพิมพ์บวกกับการออกแบบการพิมพ์พิเศษด้านอินโนเวชั่น สมาคมมั่นใจว่า งานนี้จะเป็นประโยชน์และสามารถตอบโจทน์นักออกแบบและผู้ที่กำลังมองหานวัตกรรมใหม่ ๆ จึงเชิญชวนให้มางานนี้เพื่อยกระดับการพิมพ์ประเทศไทยไปสู่อาเซียนและทั่วโลกในอนาคต

นาย พิรัช ธัมพิพิธ ประธานกรรมการการจัดงาน Innovation Print Asia2019

นาย พิรัช ธัมพิพิธ ประธานกรรมการการจัดงาน Innovation Print Asia2019 กล่าวว่า  อุตสาหกรรมการพิมพ์ในปัจจุบันต้องยอมรับว่า เป็นอุตสาหกรรมที่ไม่ประสบความสำเร็จมากนัก ดังปรากฎมีกิจการการพิมพ์บางแห่งต้องปิดตัวลงไป สมาคมฯจึงมีแนวความคิดมองหาสิ่งที่แตกต่างเพื่อให้อุตสาหกรรมการพิมพ์สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ในอนาคต

นายภูริพันธ์ บุนนาค ผู้อำนวยการ ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ ผู้แทนผู้อำนวยการทีเส็บ

ทั้งนี้อุตสาหกรรมการพิมพ์ 4.0 ไม่ได้หมายถึงการนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้เพียงอย่างเดียว แต่นวัตกรรมการพิมพ์ในมุมมองของเราแบ่งได้เป็น

1.การพิมพ์แบบไฮบริด (Hibrid printing) ที่นำหลายระบบมาใช้ผสมผสานกัน  เพราะแต่ละระบบมีจุดดี จุดแข็งแตกต่างกัน  โดยพบว่า ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย บริษัทที่ใช้ไฮบริดสามารถอยู่รอดได้ มีการพลิกแพลงในการทำงานทำให้มีความน่าสนใจและสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้ สิ่งที่เป็นนวัตกรรม ได้แก่ กระบวนการผลิตที่นำหลายระบบมาผสมผสานกัน การพัฒนาเครื่องจักรใหม่ ๆ ที่จะได้พบภายในงาน

2.การพิมพ์แบบพิเศษ(Special printing) คือ เทคนิคการพิมพ์แปลก ๆ ใหม่ ๆ ที่นำมาใช้เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ เกิดมูลค่าสูงขึ้น เช่น กราฟฟิค  การใช้ด้านการตกแต่ง

3.การพิมพ์หน้าที่ (Functional printing) เป็นสิ่งใหม่ แต่สิ่งหนึ่งที่ใช้ในไทยมานานอาทิ การพิมพ์เพื่อความปลอดภัย ที่มีการเติบโตสูงและยังไปได้ดี เพราะเป็นสิ่งที่มีความต้องการสูง เช่น ผู้ผลิตเครื่องสำอางที่ต้องการใช้เพื่อป้องกันการปลอมแปลง  เทคนิคที่ใช้การพิมพ์ธนบัตร นอกจากนี้ยังใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์  อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เช่น พื้นที่บนกระจกมีการพิมพ์เพื่อทำให้กระจกเป็นตัวรับสัญญาณได้ด้วย หรือการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ที่บอกรายละเอียดสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน การพิมพ์บนถุงบรรจุเลือด การพิมพ์บนผิวหนังและอื่น ๆ

"งานนี้เป็นงานแรกในไทย เป็นงานที่แตกต่าง เราพยายามเชิญผู้ประกอบการที่ทำสิ่งเหล่านี้มานำเสนอในงาน เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้แสดงนวัตกรรมของต่างประเทศ สมาคมฯมีความตั้งใจที่ทำให้งานนี้มีความน่าสนใจและทำให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทยได้เห็นเทคโนโลยีต่าง ๆ ว่าต่างประเทศเขามีการนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างและเราจะมีการปรับเปลี่ยน นำสิ่งเหล่านั้นมาใช้ได้อย่างไร  โดยทางสมาคมมีเป้าหมายเพื่อทำให้ไทยเป็นผู้นำด้านการพิมพ์ในภูมิภาคอาเซียนหรือ AEC"

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและจองพื้นที่สำหรับงานพิมพ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ที่ยิ่งใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ที่

บริษัท Asian Exhibition Services(AES) จำกัด หรือ print@aes-exhibitions.com หรือเข้าชมเวบไซต์ www.innovationPrintAsia.com

1 เมษายน 2562


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai