เตรียมยกทัพสินค้าเกษตร เสิร์ฟชาวอุดรฯ เชื่อมโยงผลผลิตระหว่างภูมิภาค ยกระดับสินค้าเกษตรไทย

วันที่ 18 มีนาคม 2562 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จัดงานแถลงข่าว โชว์ความพร้อมจัดงาน “ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก.จังหวัดอุดรธานี” เตรียมนำสินค้าผลผลิตจากเกษตรกร จัดแสดงและจำหน่ายยังจังหวัดอุดรธานี เพื่อเชื่อมโยงผลผลิตของเกษตรกรในระดับภูมิภาค ยกระดับสินค้าเกษตรไทย

 นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) 

        นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กล่าวว่า ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการดำเนินการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร สินค้าชุมชน และเชื่อมโยงตลาดในทุกระดับ นั้น  องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน โดยนำนโยบายการตลาดนำการผลิตของกระทรวงเกษตรฯ เป็นแนวทางการดำเนินงานเชื่อมโยงระบบการผลิตกับระบบการตลาดในระดับพื้นที่ สร้างช่องทางจำหน่าย ส่งเสริมการตลาด โดยการจัดงานตลาดสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรเรียนรู้ด้านการตลาด  การผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค สร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 อ.ต.ก. ได้ดำเนินงานในลักษณะการจัดกิจกรรมตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ ทั้งในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาค อย่างต่อเนื่อง และได้รับการตอบรับจากเกษตรกร ในการสร้างมูลค่าการจำหน่าย การสร้างรายได้ ส่งผลถึงภาพรวมเศรษฐกิจด้านการเกษตร

        การจัดงาน “ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก.จังหวัดอุดรธานี” ในครั้งนี้ อ.ต.ก.เล็งเห็นโอกาส ทางการตลาด เนื่องจากจังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดใหญ่ที่มีศักยภาพ จุดเด่น และความพร้อมต่างๆ ในด้านเศรษฐกิจ การค้าขาย และการคมนาคม ที่สามารถเชื่อมโยงและกระจายผลผลิตสู่ผู้บริโภคในระดับพื้นที่ และในกลุ่มประเทศอินโดจีนได้ นอกจากเป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร/ผู้ประกอบการด้านการเกษตร แล้ว ยังเป็นการสร้างเครือข่ายการตลาดและนำนวัตกรรมการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร จนพัฒนาเป็นองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับท้องถิ่น ก่อให้เกิดตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพแบบถาวรและยั่งยืน

           สำหรับกิจกรรมภายในงาน “ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก.จังหวัดอุดรธานี”  ได้คัดสรรสินค้าเกษตรคุณภาพ สินค้าแปรรูป จากเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรงกว่า 40 ร้านค้า และกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ การสาธิตการจัดสวน การปรุงอาหาร และชมการแสดงจากศิลปินรับเชิญที่มีชื่อเสียง  โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2562 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

18 มีนาคม 2562


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai