ผอ.คนเก่งแห่งกรม สค. “โสพิญฐ์ สุวรรณหงส์” รับตำแหน่งใหม่ “ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองบางระกำ จ.พิษณุโลก”

นับเป็นหนึ่งในทรัพยากรบุคคลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สำหรับผู้บริหารหญิงยุคใหม่ “โสพิญฐ์ สุวรรณหงส์” หรือเรียกติดปากกันว่า “ผอ.โส” อดีตผู้อำนวยการกลุ่มสื่อสารองค์กร กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)

 โสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ ผู้อำนวยการกลุ่มสื่อสารองค์กร กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) 

ที่ล่าสุดได้รับการโยกย้ายให้เดินทางไปรับตำแหน่งที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นอย่าง “ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองบางระกำ จ.พิษณุโลก” กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) สังกัด พม. เช่นกัน

ช่วงที่เป็น ผอ.โส นับว่า เป็นผู้ที่ทำให้ข่าวของกรม สค. ได้รับการเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะภายนอกองค์กร ด้วยการผ่านสื่อมวลชนทุกแขนง ด้วยความที่ข่าวครบเครื่องจนเป็นต้นแบบให้กับกรมอื่น ๆ ใน พม. และอีกทั้งมีความเป็นกันเอง ทำให้กลายเป็น "มือประสานสื่อสิบทิศ" และ  “ขวัญใจของคนในองค์การและสื่อมวลชน”

เธอเคยพูดคุยกับสื่อมวลชนว่า การทำงานในยุคนี้ต้องทำงานในเชิงรุก ถูกต้อง รวดเร็ว และสร้างสรรค์ เนื่องจากเราอยู่ในสังคมโลกโซเชี่ยลมิเดีย สื่อมีความรวดเร็วและเข้าถึงผู้คนได้ง่ายขึ้น ขณะเดียวกันเราต้องทำงานเป็นทีมเวิร์ก ไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น โดยเฉพาะท่านเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ผู้บังคับบัญชาสายตรง ที่ท่านมีความเมตตา ให้โอกาส และเปิดใจกว้างกับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน การเดินทางไปรับตำแหน่งท่านได้ให้แนวทางและข้อคิดในการทำงานให้เกิดประสิทธิผล นอกจากนี้ยังมีเพื่อนร่วมงานและทีมงาน ที่เราต้องทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกันการประสานงานภายนอกองค์กรกับหลาย ๆ ฝ่ายก็เป็นเรื่องที่ต้องทำให้เกิดสัมฤทธิผลในโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ

 

สำหรับการเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ “ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองบางระกำ จ.พิษณุโลก” ที่มีความรับผิดชอบในเนื้อหามากขึ้นและแตกต่างจากงานเดิม ซึ่งโดยวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งนิคมสร้างตนเอง

๑. เพื่อจัดสรรที่ดินให้ราษฎรกลุ่มเป้าหมายอพยพครอบครัวเข้าไปตั้งถิ่นฐานประกอบอาชีพและอยู่อาศัยในนิคมสร้างตนเองอย่างเป็นระเบียบและถาวร พร้อมทั้งส่งเสริมให้ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงนั้นเป็นของตนเองและเป็นมรดกตกทอดไปสู่ลูกหลาน

๒. เพื่อพัฒนานิคมสร้างตนเองในด้านต่างๆให้สมาชิกนิคมมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถช่วยเหลือตนเอง ครอบครัวและชุมชนได้

๓. เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในลักษณะโครงการพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง

 หวังว่าการเดินทางไปรับภารกิจสำคัญของผู้หญิงเก่งอย่าง “โสพิญฐ์ สุวรรณหงส์” กับตำแหน่ง“ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองบางระกำ จ.พิษณุโลก” จะเป็นก้าวสำคัญที่จะปูทางไปสู่ผู้บริหารระดับสูง เป็นเพชรเม็ดงามของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในอนาคต...ขอเป็นกำลังใจ

ขอขอบคุณ ภาพและข้อมูล  : BOB จุมพล

7 มีนาคม 2562


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai