กองทัพบก วช. ร่วมเพิ่มพลังชุมชนด้วยวิจัยและนวัตกรรม ณ ศูนย์เรียนรู้ มณฑลทหารบกที่ 35 ค่ายพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์

กองทัพบกและสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช.  ร่วมพัฒนาความเข้มแข็งให้ชุมชนด้วยวิจัยและนวัตกรรมตามมติคณะรัฐมนตรี ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างกองทัพบก และ วช. พอเพียงเพิ่มพลังชุมชน มั่นคงด้วยวิจัยและนวัตกรรม

โดย พลโท สมศักดิ์  สมรักษ์ เจ้ากรมกิจการพลเรืองทหารบก และ ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมเป็นประธานเปิดกิจกรรมขยายผลองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 9  พร้อมนี้นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้กล่าวสนับสนุนกิจกรรม และพันเอกวิสิษฐ์  ทรัพย์สิน รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 กล่าวต้อนรับ

ในกิจกรรมดังกล่าว ในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562  ณ ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มณฑลทหารบกที่ 35 ค่ายพิชัยดาบหัก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนำองค์ความรู้ตามความต้องการของพื้นที่ได้แก่ "เทคโนโลยีการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของพริกแห้งของไทย" ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพริก อาทิ พริกแห้งอนามัยและการแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำพริก พร้อมด้วย วิธีการลดสารพิษตกค้างในผัก และการวิเคราะห์ยาฆ่าแมลงตกค้างในพืชผัก เป็นต้น โดยทีมนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก วช. ภายใต้แผนงานการจัดการความรู้การวิจัยและนวัตกรรม กองทัพบก และ วช. วางเป้าหมายในการขยายผลองค์ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรม ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของกองทัพบกใน 4 ภูมิภาค เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต เสริมรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และประชาชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน

12 มีนาคม 2562


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai