กองทัพบก วช. ร่วมขยายผลงานวิจัยสู่ชุมชนตามมติครม. ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มณฑลทหารบกที่ 28

กองทัพบก และ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมมอบของขวัญปีใหม่ปีพ.ศ.2562 ตามมติคณะรัฐมนตรีแก่ประชาชน ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างกองทัพบก และ วช. : พอเพียงเพิ่มพลังชุมชน มั่นคงด้วยวิจัยและนวัตกรรม โดย พลตรีเกียรติศักดิ์ วิเวก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 และดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมเปิดกิจกรรมขยายผลครั้งที่ 6 ในวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มณฑลทหารบกที่ 28 กองทัพภาคที่ 2 ค่ายศรีสองรัก ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย

โดยองค์ความรู้ตามความต้องการของพื้นที่ ได้แก่เรื่อง "เทคโนโลยีจัดการของเสียอินทรีย์ในครัวเรือนด้วยระบบหมักแบบไร้อากาศ และการใช้น้ำทิ้งปลูกพืชไม่ใช้ดิน" โดยทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยทักษิณ  เป็นผลงานภายใต้แผนงานการจัดการความรู้การวิจัยตามแนวพระราชดำริของวช.มีเป้าหมายในการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน เพิ่มคุณภาพชีวิต และเสริมรายได้ในพื้นที่ด้วยวิจัยและนวัตกรรม

25 กุมภาพันธ์ 2562


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai