พก.จับมือ รพ.ตำรวจ จัดกิจกรรม มอบความรักความห่วงใย ให้ผู้ป่วย คนพิการ เจ้าหน้าที่ รพ.ตร. ตำรวจจราจรและประชาชนทั่วไป ผ่านเสียงเพลงจากศิลปิน “S2S” เนื่องในวันแห่งความรัก

นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อมด้วยพลตำรวจโท วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ นำคณะศิลปินพิการทางการเห็นจากโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ จากถนนสู่ดวงดาว : From Street to Stars ในนาม “ศิลปิน S2S” ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของโรงพยาบาลตำรวจ และประชาชนทั่วไป พร้อมมอบความรักและกำลังใจผ่านเสียงเพลงและดอกกุหลาบ เนื่องในเทศกาลวันแห่งความรัก ณ ลานจิตอาสา ชั้น 2 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

 นางธนาภรณ์ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีภารกิจหลักในการดูแลประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายในสังคม ได้แก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนไร้ที่พึ่ง โดยเฉพาะคนพิการ ซึ่งมอบหมายให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อให้คนพิการมีศักยภาพ (EMPOWERMENT) และสร้างสังคมที่ปราศจากอุปสรรค (BARRIER-FREE) ในการดำรงชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกับทุกคนในสังคม ทั้งนี้ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ที่เป็นเดือนแห่งความรัก กระทรวง พม. โดย พก. จึงได้ร่วมกับโรงพยาบาลตำรวจ นำศิลปิน S2S จัดกิจกรรม “ส่งมอบความรักและความห่วงใยผ่านเสียงเพลง” เพื่อส่งต่อความรัก ความห่วงใย และกำลังใจให้กับทุกคนในสังคม โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ระหว่างการรักษาพยาบาล และผู้ป่วยพิการ ณ โรงพยาบาลตำรวจ รวมจำนวน 13 ราย และมอบดอกกุหลาบ พร้อมกิจกรรมเล่นเกมกับผู้ป่วย และประชาชนในพื้นที่โดยรอบได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาลตำรวจ จุดจราจรที่ 4 แยกราชประสงค์ แผงขายพวงมาลัย ประชาชนที่เดินสัญจรไปมา และบริเวณทางเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า BTS สยาม รวมถึงประชาชนทั่วไป โดยมีรางวัลเป็นผลิตภัณฑ์ฝีมือคนพิการ จากศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล)

นางธนาภรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นับเป็นความร่วมมือร่วมใจเป็นอย่างดีระหว่างภาครัฐกับองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนอกจากมุมมองความรักในแบบคู่รักแล้ว ยังมีความรักในรูปแบบของการแบ่งปัน ความห่วงใย และการให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับความเจ็บป่วย บาดเจ็บ และมีความพิการจากการปฏิบัติหน้าที่ ครอบครัวญาติพี่น้องของผู้ป่วย ประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการและในพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลตำรวจ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนให้มีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปและที่สำคัญยังเป็นการสร้างเจตคติที่ดีของคนในสังคมที่มีต่อคนพิการอีกด้วย

ด้าน พลตำรวจโท วิฑูรย์ ได้กล่าวขอบคุณ อธิบดี พก. ที่ได้มาร่วมจัดกิจกรรมในวันแห่งความรักและส่งมอบกำลังใจให้กับผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ รพ.ตร. ผ่านเสียงเพลงจากนักร้องจิตอาสาที่เป็นคนพิการทางการเห็น และมอบดอกกุหลาบ ให้กับ รพ.ตร. ซึ่งเป็นการสร้างสีสันและสร้างบรรยากาศที่ดีในโรงพยาบาลรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง และเนื่องจากวันวาเลนไทน์ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของคนพิการ เพื่อมอบเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลแห่งความรัก พร้อมฝากให้ทุกคนรักและใส่ใจ ดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรงต่อไป

สำหรับประชาชนที่สนใจผลิตภัณฑ์ฝีมือคนพิการ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ นนทบุรี (โรงงานปีคนพิการสากล) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โทร. 0 2583 8415 หรือ www.ddc.go.th เพื่อร่วมส่งเสริมศักยภาพและการมีงานทำของคนพิการ และร่วมสร้างเจตคติที่ดีต่อความพิการและคนพิการให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

8 กุมภาพันธ์ 2562


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai