ความก้าวหน้าของวิทยาการ และความเชี่ยวชาญของนักวิจัย ทำให้การตรวจเลือด เพื่อต่อสู้กับมะเร็งในปัจจุบัน มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

ในปัจจุบันนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพด้วยการตรวจหาพันธุกรรมผิดปกติที่บ่งชี้มะเร็ง โดยการเจาะเลือดและการวินิจฉัยระดับโมเลกุลพันธุกรรมสำหรับผู้ป่วย มีการพัฒนาไปอย่างมาก ผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ ช่วยเป็นข้อมูลสำหรับแพทย์ในการตัดสินใจวินิจฉัยรักษามะเร็ง แพทย์ทั่วโลกใช้วิธีนี้เพิ่มขึั้น

     ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพและทันสมัยเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับวิธีนี้ ให้คุณเชื่อมั่นในมาตรฐาน ตั้งแต่การรับตัวอย่าง กระบวนการในห้องปฏิบัติการ จนถึงการรายงานผลที่ถูกต้องแม่นยำ เพื่อการรักษาแบบจำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง เป็นการทำงานที่เจาะจงต่อเนื้องอกที่เจริญเติบโตและจำเป็นต้องทดสอบหารายละเอียดทางพันธุกรรมระดับยีน เพื่อการตัดสินใจในการรักษาสำหรับแพทย์

     ยาที่แม่นยำและถูกต้องของการรักษามะเร็ง จะเป็นวิธีการรักษาและป้องกันโรคที่คำนึงถึงความแปรปรวนของยีนสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของผู้ป่วยแต่ละคน ช่วยให้แพทย์และนักวิจัยคาดการณ์ได้แม่นยำยิ่งขึ้นว่ากลยุทธ์การรักษาและป้องกันโรคจะทำงานกับผู้ป่วยอย่างไร การกลายพันธุ์ของยีนที่แตกต่างกันอาจพบได้ในมะเร็งชนิดเดียวกัน ผ่านการแพทย์ที่แม่นยำการวิเคราะห์การกลายพันธุ์ของยีนสามารถนำไปสู่การรักษาที่ตรงเป้าหมาย

     "การทดสอบทางพันธุกรรมจะใช้กันอย่างแพร่หลายในการวินิจฉัยทางการแพทย์และการรักษาในทศวรรษหน้า ในเวลานั้นนอกเหนือจากการตรวจเลือดขั้นพื้นฐานแพทย์ยังจำเป็นต้องทำการทดสอบทางพันธุกรรมสำหรับผู้ป่วย การร่วมมือกันเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ รวบรวมผลตัวอย่าง วิเคราะห์และติดตามผล เป็นสิ่งที่จำเป็น เพื่อช่วยผู้ป่วยรายอื่นๆให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพดีขึ้น ลดการสูญเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการรักษาที่ไม่มีประสิทธิภาพ ด้วยการตรวจคัดกรองมะเร็งที่สะดวก รวดเร็ว และแม่นยำ ในราคาที่เป็นธรรม ก็จะสามารถเกิดขึ้นได้" บ็อบบี้ จง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซาโนมิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว

     “ผู้ป่วย คือที่หนึ่ง” เป็นหลักการของเรา เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้สามารถตรวจพบความผิดปกติอย่างละเอียดในระดับโมเลกุล ซึ่งช่วยขยายขีดจำกัดของการตรวจวิเคราะห์แบบดั้งเดิม ให้ชัดเจน และแม่นยำยิ่งขึ้น พันธกิจของเราคือการช่วยผู้ป่วยให้ลดการสูญเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการรักษาที่ไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งในประเทศไทยนั้นพบว่ามีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ประมาณ 123,000 รายต่อปี ความต้องการตรวจคัดกรองมะเร็งที่สะดวก รวดเร็ว และแม่นยำ มีมากขึ้นอย่างมาก” มร.สแตนเลย์ ไซ ผู้บริหารระดับสูงของซาโนมิคส์ กล่าว

     ศาสตราจารย์ โทนี่ โมก ประธานกรรมการ ซาโนมิคส์ กล่าว “เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง ให้เกิดประสิทธิผลดีที่สุดสำหรับผู้ป่วย ทำอย่างไรให้มีประสิทธิภาพสูงและลดค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2558 เราจึงได้จัดหาโซลูชั่นเพื่อให้ไปในทิศทางนี้ เราจัดการทุกอย่างเข้าด้วยกัน ทำงานอย่างหนัก ทำให้เกิดโซลูชั่นนี้ที่ฮ่องกง มากกว่า 4,000 ผลตรวจ ในเอเชียที่ตอบรับโซลูชั่นของเรา เรามาเปิดที่ประเทศไทย มีเพื่อนนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้และทักษะที่เชี่ยวชาญมากมาย อุทิศตนเพื่อการวิจัย เพื่อต่อสู้กับมะเร็ง ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งๆขึ้น”

เกี่ยวกับ บริษัท ซาโนมิคส์

    ชื่อของ ซาโนมิคส์ มาจากคำว่า Sanguis ในภาษาลาตินแปลว่า เลือด และ คำว่า genomics มาจาก การศึกษาระดับยีน  การวินิจฉัยระดับพันธุกรรมของซาโนมิคส์นั้นครอบคลุมทั้งการกลายพันธุ์ทางร่างกายและในระดับเชื้อโรค โดยเน้นที่ มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ และมะเร็งในผู้หญิง ทางบริษัทได้นำเอาเทคโนโลยีแบบเรียลไทม์พีซีอาร์ (real time PCR) ดีดีพีซีอาร์ (ddPCR) มาใช้ และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ลำดับเบสแบบเอ็นจีเอส (NGS) สำหรับเทคโนโลยีด้านดีดีพีซีอาร์ (ddPCR) มีความสำคัญมากขึ้นอย่างยิ่งเพื่อให้การวินิจฉัยที่มีประสิทธิภาพ ในขณะที่เทคโนโลยีการวิเคราะห์ลำดับเบสแบบเอ็นจีเอส (NGS) เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่เข้าถึงพันธุกรรมระดับยีนที่มีความจำเพาะต่อจุดใดจุดหนึ่ง ซึ่งรวดเร็วและคุ้มค่าตามหลักเศรษฐศาสตร์ สำหรับการวิเคราะห์หาลำดับเบส ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซาโนมิคส์ติดตามได้ที่ https://www.sanomics.com

29 มกราคม 2562


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai