ประกวด Viral clip หัวข้อ “More Fun@ตะวันออก" ภายใต้แนวคิด "สนุกกว่า ตื่นเต้นกว่า ท้าทายกว่า...ในสไตล์ที่ไม่เหมือนใคร"

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคภาคตะวันออก ขอเชิญ นักเดินทาง ส่งผลงาน Viral clip หัวข้อ “More Fun@ตะวันออก  ภายใต้แนวคิด " สนุกกว่า ตื่นเต้นกว่า ท้าทายกว่า...ในสไตล์ที่ไม่เหมือนใคร" ของจังหวัด ฉะเชิงเทรา และจังหวัดสระแก้ว 

ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ภูมิภาคภาคตะวันออก

รางวัลการประกวด รางวัลรวม ๒ จังหวัด มูลค่ากว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาทพร้อมโล่เกียรติยศ 

รางวัล จังหวัดละมูลค่ากว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาท )

ประเภทการประกวดคลิป ( มูลค่ารวมกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท )

     -   รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม   จังหวัดละ จำนวน ๑ รางวัล                  

         โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐  บาท

     -   รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  ๑  จังหวัดละ จำนวน ๑ รางวัล                   

        โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐  บาท

    -   รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒  จังหวัดละ จำนวน ๑ รางวัล                   

        โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐  บาท   

ประเภทไวรัล คลิป ( VIRAL CLIP ) ยอดนิยมสูงสุด ( POPULAR VOTE )  

     -   รางวัลคลิปยอดนิยม จังหวัดละ  ๑ รางวัล

         โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐  บาท

ประเภทผู้เข้ารอบ และผู้ชนะเลิศ รวม ๑๐ เรื่อง/จังหวัด  ( รอบสุดท้าย )

- รางวัลใบประกาศเกียรติคุณจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ภูมิภาคภาคตะวันออก พร้อมของรางวัลพิเศษ

หลักเกณฑ์การประกวด

เปิดรับผลงานการประกวดไวรัล คลิป ( เปิดรับสมัครพร้อมกัน  ๒ จังหวัด )

เปิดรับ วันที่  ๙ กุมภาพันธ์ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ 

การตัดสินการประกวดไวรัล คลิป ( ตัดสินรอบละ ๑ จังหวัด )

 จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ ๒๐-๒๑  เมษายน ๒๕๖๒

 จังหวัดสระแก้ว วันที่ ๒๕-๒๖ เมษายน ๒๕๖๒

การตัดสินคัดเลือกผู้เข้ารอบจังหวัดละ ๑๐ รางวัล 

ใช้เกณฑ์การตัดสินและให้คะแนนผลงานการประกวดไวรัล คลิป ตามที่ผู้จัดฯ กำหนด

จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  คำตัดสินจากคณะกรรมการจะถือเป็นที่สิ้นสุด

การตัดสินการประกวดไวรัล คลิป ประเภท  POPULAR VOTE  จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๒

***เปิดโอกาสให้บุคคล ประชาชนทั่วไปร่วมให้คะแนนการตัดสิน รางวัล POPULAR VOTE

ผ่านทางระบบออนไลน์ จากผู้ที่ได้รับการตัดสินเข้ารอบ ๑๐ รางวัล ( ในแต่ละจังหวัด ) 

สามารถร่วมให้คะแนนโหวตได้ทางแฟนเพจ เที่ยวตะวันออก ของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ภูมิภาคภาคตะวันออก

***กำหนดการให้คะแนนจากยอด LIKE และ ยอด SHARE

ประกาศผลรางวัล

วันที่   ๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ (ประเภทรางวัลประกวดคลิป ) ของทั้งสองจังหวัด

วันที่   ๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ (ประเภทรางวัลยอดนิยม POPULAR VOTE) ของทั้งสองจังหวัด

เผยแพร่ออนไลน์

เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) และผู้ดำเนินการจัดประกวดฯ

มอบรางวัล   

วันที่   ๑๐  พฤษภาคม ๒๕๖๒  ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย( ททท. ) สำนักงานใหญ่          

***ผู้ที่ได้รับรางวัล ทุกรางวัล จะต้องเดินทางมารับรางวัลด้วยตนเอง

ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานใหญ่    หรือส่งตัวแทนรับรางวัล

โดยมีเอกสารประกอบการรับรางวัล ดังนี้ บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาบัตรประชาชนของตัวแทนที่มารับรางวัล พร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ได้รับรางวัล ลงลายมือชื่อและรายละเอียดพร้อมหนังสือมอบอำนาจให้เรียบร้อย (ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามระเบียบที่กำหนด)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

โทร. ๐๙๕-๙๕๐-๑๕๕๙ , ๐๘๕-๕๕๓-๙๘๗๒, ๐๙๗-๙๒๑-๒๙๒๙

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2985307811494950&id=184497108242715

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2097589533618049&id=100001010698048

http://www.phototechthailand.com/articles/799

 

หรือสามารถสมัครออนไลน์ได้ด้วยตนเองที่

https://docs.google.com/forms/d/1G7ZDD7IqJDht6FgKzf3gGH1ixiHhTMsJ1QtJteQtB3E/edit

#MoreFunตะวันออก  #ViralClip   #Contest   #Chachoengsao   #Sakaeo   

ใบสมัครประกวด Viral clip หัวข้อ “More Fun@ตะวันออก

 

28 มกราคม 2562


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai