จักรยานเพื่อน้อง

วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ วัดห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ พระเทพกิตติเวที เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เจ้าคณะภาค 17 ประธานพระธรรมจาริก ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายอนันต์ ดนตรี รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประธานฝ่ายฆราวาส มอบจักรยานแก่เยาวชน จำนวน 100 คน ตามโครงการจักรยานเพื่อน้อง โดยคณะพระธรรมจาริกและกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ให้และผู้รับ ส่งต่อความปรารถนาดีจากชนในเมืองสู่ชนบนพื้นที่สูงถิ่นกันดาร ในช่วงประเพณีปีใหม่ปกาเกอะญอ ปีที่ 8

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมดี ๆ รวมถึงความเคลื่อนไหวในการดำเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้ที่

http://www.dsdw2016.dsdw.go.th/

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2216810651696316&id=140004406043628

8 มกราคม 2562


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai