ส่งเสริมบุคลากรรักษ์โลกสดใส ใส่ใจสุขภาวะองค์กร

วันศุกร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธาน เปิดโครงการส่งเสริมบุคลากรรักษ์โลกสดใส ใส่ใจสุขภาวะองค์กร

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้ของบุคลากรในการมีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมในงานประกอบด้วย การให้ความรู้เรื่องการประหยัดพลังงาน การลดการสร้างขยะโดยการปรับพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน เช่น ลดใช้ถุงพลาสติกและใช้ปิ่นโตและแก้วส่วนตัว การใช้กระดาษรีไซเคิล การปลูกต้นไม้และรักษาระบบนิเวศน์ นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำให้บุคลากรร่วมกันส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทยตามหลักค่านิยมของคนไทย ๑๒ ประการด้วยการแต่งผ้าไทยทุกวันศุกร์ ตามนโยบาย “วันศุกร์ แต่งผ้าไทย ใช้ปิ่นโต โชว์ถุงผ้า” ซึ่ง พส. จะจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นเตือนบุคลากรอย่างต่อเนื่อง      

 

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมดี ๆ รวมถึงความเคลื่อนไหวในการดำเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้ที่

http://www.dsdw2016.dsdw.go.th/

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2216669175043797&id=140004406043628

8 มกราคม 2562


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai