โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดจันทบุรี VIIII

36. บ้านเกาะจิก หมู่ที่ ๑  ตำบลบางชัน  อำเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี

“ล่องเรือดูเหยี่ยว ปั่นจักรยานเที่ยวชมเกาะ อร่อยเหาะอาหารทะเล นอนไกวเปลรับโอโซน ในวันพักผ่อนโดนๆ ที่เกาะจิก”

ประวัติความเป็นมา

ที่มาของชื่อเกาะจิก เป็นเพราะที่เกาะแห่งนี้มีต้นจิกจากเกาะจิกใน นำมาปลูกไว้ที่นี่ เกาะจิกแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ เกาะจิกนอก เกาะจิกกลาง และเกาะจิกใน สำหรับบ้านเกาะจิกนั้นตั้งอยู่บนเกาะจิกนอก สันนิษฐานว่าแต่เดิมทีพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ ที่มีกลุ่มคนไทยมาอาศัยอยู่ตั้งแต่แรก คนที่นี่มีการประกอบอาชีพประมงเป็นหลัก หากุ้ง หาปู หาปลา ซึ่งในอดีตถือว่าเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับคนบนเกาะได้อย่างมากมาย อาหารที่ขึ้นชื่อของที่นี่จึงเป็นอาหารทะเลสดๆ การเดินทางมายังบ้านเกาะจิก ต้องนั่งเรือจากท่าเรือบ้านอ่างกะป่อง ข้ามฝั่งไปท่าเรือสะพานปลาบ้านเกาะจิก ใช้เวลาประมาณ ๓๐ นาที  สำหรับการท่องเที่ยวบนเกาะจิกนั้นสามารถเดินชมหรือเลือกปั่นจักรยานก็ได้ บ้านเกาะจิกเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่เงียบสงบ เหมาะสำหรับการพักผ่อนเป็นอย่างมาก ซึ่งจุดเด่นของที่นี่คือการใช้แผงโซล่าเซลล์ ในการผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ทั้งหมู่บ้าน

สถานที่ท่องเที่ยวที่แนะนำ

 • ศาลเจ้าแม่เกาะจิก เป็นศาลที่มาอายุราว ๓๐๐ ปี เป็นศาลที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก ผู้คนนิยมมาขอเรื่อง การค้าขาย โชคลาภ

 • ศาลเจ้าพ่อมังกรทอง ศาลนี้น่าจะมีอายุประมาณ ๘๐-๙๐ ปี สำหรับที่มาของชื่อศาลเดิมมีคนพบเห็นงูและในการสร้างศาลได้มองเห็นต้นตะแบกมีลักษณะเหมือนหัวพญานาค จึงตั้งชื่อว่ามังกรทองตั้งแต่นั้นมา
 • ต้นจิกต้นแรก เป็นต้นไม้ที่เป็นที่มาของชื่อเกาะได้มีการนำเข้ามาปลูกโดยนำมาจากเกาะจิกใน
 • สุสานหอย เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการทับถมของเปลือกหอยเป็นเวลานาน
 • ประภาคาร เดิมในสมัยรัชกาลที่ ๕ เคยเป็นที่อยู่ของทหารในสงครามอินโดจีน และหลังจากนั้นได้ทำการอพยพไปอยู่ที่ตัวเมืองจันทบุรี
 • หาดทรายหอยแตก เป็นการทับถมของเปลือกหอยโดยถูกคลื่นทะเลพัดพาจนแตกกระจาย จนหาดทรายทั้งหาดเลียบเนียนสวยงาม
 • โรงผลิตไฟฟ้าโซล่าเซลล์ชุมชน บ้านเกาะจิกเป็นหมู่บ้านที่อยู่กลางทะเล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเข้าไม่ถึง เกาะจิกทั้งเกาะจึงใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์  ไฟฟ้าชุมชน “ทำเองใช้เอง”

การคมนาคม

            การเดินทางสู่บ้านเกาะจิก โดยถนนสายสุขุมวิท (สายบางนา-ตราด) และถนนสาย ๓๑๕๔ (แสนตุ้ง แหลมงอบ เกาะช้าง) ลงเรือที่ท่าเรือบ้านอ่างกะป่อง หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ใช้เวลาเดินทางสู่หมู่บ้านทางเรือ ประมาณ ๓๐ นาที

ของฝากจากชุมชน

หมึกตากแห้ง  ปลากุเลาเค็ม  กะปิ  กุ้งต้มหวาน  หมึกแดดเดียว  ปลาอินทรีย์แดดเดียว  กุ้งเหยียดต้มหวาน ปลากระบอกแดดเดียว  หมึกหวาน   หมึกไข่ตากแห้ง

ข้อมูลติดต่อ

บ้านเกาะจิก หมู่ที่ ๑  ตำบลบางชัน  อำเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี

คุณณรงค์ชัย  เหมสุวรรณ โทร. ๐๘๑ ๙๙๕ ๓๕๓๓

37. บ้านปากน้ำเวฬุ หมู่ ๒ ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

“ล่องแพเปียก กินปู ดูเหยี่ยว เที่ยวหมู่บ้านไร้แผ่นดิน”

ประวัติความเป็นมา

 บ้านปากแม่น้ำเวฬุ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี หรือชื่อที่นักท่องเที่ยวรู้จักทั่วกัน คือ หมู่บ้านไร้แผ่นดิน เป็นชุมชนที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า ๑๖๐ ปี กลุ่มคนกลุ่มแรกที่มาตั้งรกรากอยู่ในหมู่บ้านคือชาวจีน โดยการตั้งรกรากที่อยู่อาศัยของคนในชุมชนมีการตั้งบ้านเรือนอยู่ในเขตลุ่มน้ำ โดยไม่ได้อยู่บนผืนแผ่นดิน อาศัยอยู่ตามแนวของป่าโกงกางที่มีความอุดมสมบูรณ์ ตรงบริเวณปากแม่น้ำเวฬุ การประกอบอาชีพของคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง ในลักษณะประมงพื้นบ้าน

ศาลเจ้าพ่อปากน้ำเวฬุ

 สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๐๑ ได้มีการบูรณะซ่อมแซมมาแล้วประมาณ ๓ ครั้ง เพื่อให้มีความมั่นคงแข็งแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งรวมอายุของศาลเจ้าพ่อปากน้ำเวฬุมีอายุประมาณ ๑๖๐ กว่าปี สืบเนื่องด้วยคนในชุมชนเป็นคนไทยเชื้อสายจีน ศาลเจ้าพ่อปากน้ำเวฬุจึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีความสำคัญต่อคนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนทั้งการประกอบอาชีพ ที่ชาวบ้านจะไปขอให้เดินทางออกทะเลให้มีความปลอดภัยและได้อาหารทะเลกลับมาเยอะๆ นอกจากนี้ยังขอพรในเรื่องสุขภาพให้แข็งแรง หายจากการเจ็บป่วย ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับศาลาเจ้าพ่อปากน้ำเวฬุ

 • ประเพณีตรุษจีน  
 • แซยิก (วันเกิดเจ้าพ่อ)  
 • ชิกกาปั๊ว (วันไหว้)
 •  เท่งอัน (การไหว้แก้บนจะมีทุกวันที่ ๒๘ พฤศจิกายนของทุกปี กิจกรรมวันแรกของงานจะมีการแสดงลิเก และวันที่สองจะมีกิจกรรมแห่เจ้ารอบคลอง
 • ทิ้งกระจาด

วัดบางชัน หรือวัดอรัญสมุทธาราม

  ครั้งแรกตั้งเป็นสำนักสงฆ์แรกในปี พ.ศ. ๒๔๑๒ และได้รับอนุญาต (วิสุงคามสีมา)  ให้จัดตั้งเป็นวัดในปี พ.ศ. ๒๔๗๙ มีชื่อเรียกว่า "วัดอรัญสมุทธาราม" ซึ่ง อรัญ แปลว่า ป่าและน้ำ ธาราม แปลว่า ที่อยู่สบาย ต่อมามีการเปลี่ยนชื่อเป็นวัดบางชันเพราะต้องการให้ตรงกับชื่อหมู่บ้านและตำบลบางชัน ซึ่งที่บริเวณวัดบางชันจะมีพิพิธภัณฑ์ของโบราญ เรือเก่า (เรือขุด) และวิสุงคามสีมา สมัยรัชกาลที่ ๕

ชมฝูงเหยี่ยวแดง

การชมฝูงเหยี่ยวแดงหัวขาว เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง และเป็นสัตว์ที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน การที่มีเหยี่ยวแดงในบริเวณลุ่มน้ำเวฬุ จึงหมายถึงความสมดุลของธรรมชาติของผู้คน สัตว์ และป่าในแถบนี้ การไปถึงยังจุดให้อาหาร อาจเป็นเรือหางยาว หรือโฮมสเตย์มีบริการแพเปียก ลากไปยังจุดชมเหยี่ยวแดง การให้อาหารเหยี่ยวจะมีเพียงวันละครั้ง ในช่วงประมาณ ๓-๔ โมงเย็น

ชมทะเลแหวก หาดทรายสีดำ

ทะเลแหวก ที่บางชัน มีความยาว ขนาด ๒๐๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร  เป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ความพิเศษของทะเลแหวกที่นี้คือ หาดทรายสีดำ ที่สามารถนำมาขัดผิว เหมือนกับการทำสปาผิวเพื่อทำให้ผิวนุ่ม ลื่น

ศึกษาวิถีชีวิตชุมชน การประกอบอาชีพของชาวบ้านการทำปะมง

การทำกุ้งแห้ง เรียนรู้ขั้นตอนกว่าจะเป็นกุ้งแห้ง ตั้งแต่การนำกุ้งสดทั้งตัวมาล้างน้ำให้สะอาด แล้วนำไปนึ่งทั้งเปลือกประมาณ ๔๕ นาที แล้วนำไปตาก ๒ แดด หลังตากแล้ว นำกุ้งใส่ในถุงผ้า แล้วใช้ถุงผ้าตีพอให้เปลือกกุ้งหลุดจากตัว จากนั้นจึงนำมาร่อนเอาเปลือกออก

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน

            ด้วยคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง ซึ่งเป็นการประมงพื้นบ้านชาวบ้านได้มีการนำเอาผลผลิตที่ได้จากการประกอบอาชีพนำมาแปรรูป โดยอาศัยภูมิปัญญาของคนในชุมชน ได้ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีความอร่อย สะอาด สินค้า โดดเด่นตามเอกลักษณ์ตามฉบับชาวประมงแท้ๆ ประกอบด้วยกุ้งแห้ง   กะปิ   ปลากระบอกแดดเดียว  ปลากระตักแห้ง  น้ำพริกกุ้งแห้ง  กุ้งต้มหวาน  ปลาเค็ม  เคยต้มตากแห้ง  น้ำเคยไข่  หมึกแห้ง

ข้อมูลติดต่อ

บ้านปากน้ำเวฬุ หมู่ ๒ ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

คุณไพริน  โอฬารไพบูลย์    โทร. ๐๙๐ ๕๐๑ ๓๐๒๓

38. บ้านสีลำเทียน หมู่ที่ ๖ ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

สัมผัสวิถีประมงชายฝั่ง นั่งแพดื่มด่ำธรรมชาติ สด สะอาด อาหารทะเล มนต์เสน่ห์บ้านน้ำแดง

บ้านสีลำเทียน  หมู่ที่   เริ่มก่อตั้งประมาณปี ๒๕๑๐ สมัยก่อนที่หมู่บ้านสีลำเทียนได้แยกออกมาจากหมู่ที่ ๓ บ้านอิเทพ คำว่า  “ สีลำเทียน” เป็นชื่อของพันธุ์ข้าวจ้าวชนิดหนึ่งที่นิยมปลูกกันมากในแถบนี้ เพราะแถบนี้มีสภาพเหมาะกับการทำนาถือได้ว่าเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญในอดีต แต่ปัจจุบันพื้นที่ทั้งหมดที่เคยเป็นนาข้าวได้เปลี่ยนเป็นนากุ้งเมื่อประมาณ ๒๐ กว่าปีมานี้  อีกชื่อหนึ่งคือ “บ้านน้ำแดง” เนื่องจากในบริเวณนี้มีต้นฝาดมาก เมื่อฝนตกลงมาน้ำบริเวณนั้นจะกลายเป็นสีแดงเนื่องจากเปลือกของต้นฝาดมีคุณสมบัติให้สีแดง  อีกชื่อหนึ่งคือ “บ้านตาโตน” ตาโตนเป็นชื่อของคนที่อพยพมาอยู่ที่นี้แล้วมีคนมาอาศัยมากขึ้นอยู่รวมกันในบริเวณนั้น

                         ท่องเที่ยวโดยชุมชน “บ้านน้ำแดง” มีต้นทุนทางทรัพยากรที่พร้อม ด้วยป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของลุ่มน้ำเวฬุ มีความพร้อมตามหลัก ๓ ป.คือปลา (ปลานวลจันทร์) ปูและป่าชายเลน รวมทั้งหลัก ๓ อ.คืออากาศ  อัธยาศัย และอนุรักษ์ ส่วนการจัดท่องเที่ยวทำให้นักท่องเที่ยวได้ ๓ ค. คือความรู้ ความรัก และความสุข

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

โรงเรียน ตชด.บ้านน้ำแดง

 โรงเรียน ตชด.บ้านน้ำแดง ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ เช่น ศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน  ธนาคารปู การเลี้ยงปลานวลจันทร์ พื้นที่เศรษฐกิจพอเพียง

ศาลเจ้าแม่สร้อยระย้า

แวะสักการะศาลเจ้าแม่สร้อยระย้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านสีลำเทียน ความพิเศษที่แตกต่างจากศาลเจ้าแม่สร้อยระย้าของที่อื่นคือที่นี่จะมีดอกไม้แดง (อยากรู้ว่าดอกไม้แดงเป็นอย่างไร ต้องมาเยี่ยมชมที่บ้านสีลำเทียนด้วยตัวเอง) ที่ต้องนำมาสักการะเจ้าแม่

การล่องเรือชมวิถีชาวบ้าน
ความงดงามของวิถีชีวิตชาวบ้าน ความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายผสานกับความสมบูรณ์ของป่าโกงกาง นอกจากนี้ยังมีสัตว์อนุรักษ์ อย่างเหยี่ยวแดง  ปลาตีนตามชายเลน ให้นักท่องเที่ยวได้ชมความงามอีกด้วย  

สินค้า OTOP

กุ้งต้มหวาน   กุ้งแห้ง  ปลาหมึกแห้ง  ปลานวลจันทร์แดดเดียว  ปลากระบอกแดดเดียว  น้ำพริกเผากุ้งแห้ง  ลำแพนกวน  ประสักเชื่อม/กวน ปลากุลาเค็ม ปลาอินทรีย์เค็ม 

อาหารพื้นถิ่น

ยำสามดอก   น้ำพริกปูไข่   แกงรัญจวนตะลุมบอน  ทอดป่าเลน   ลูกจากลอยแก้ว

การเดินทาง  ใช้เส้นทางสายมอเตอร์เวย์ (หมายเลข ๗) เดินทางสู่ อำเภอบ้านบึง (ชลบุรี) ประมาณ ๖๐ กม. จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๔๔ (บ้านบึง) มุ่งสู่อำเภอแกลง ประมาณ ๙๐ กม. ถึงถนนสุขุมวิท (ทล.๓) เดินทางสู่จังหวัดจันทบุรี ประมาณ ๖๐ กม.ไม่เข้าจังหวัดจันทบุรี จนถึงแยกปากแซง เลี้ยวขวาไปทางจังหวัดตราดหรืออำเภอขลุง วิ่งประมาณ ๑๓ กม. เลยทางเข้าน้ำตกพลิ้วมาจะถึงแยกแหลมสิงห์ตรงข้ามกับศูนย์วิจัยการเกษตร ให้เลี้ยวขวาเข้าทางแหลมสิงห์ตรงไปประมาณ ๑๐ กม.ถึงโรงพยาบาลแหลมสิงห์เลยไปหน่อยจะเจอ ๗-๑๑ อยู่ซ้ายมือ ให้เลี้ยวซ้ายตรงไปประมาณ ๑ กม. จะเจอป้ายชาวหนองชิ่มยินดีต้อนรับเป็นป้ายใหญ่ๆให้เลี้ยวซ้ายเข้าไป ผ่าน อบต.หนองซิ่ม ไปจะเจอสามแยกให้เลี้ยวซ้าย แล้ววิ่งตรงไปเรื่อยๆ จนถึงบ้านสีลำเทียน

ข้อมูลติดต่อ

บ้านสีลำเทียน หมู่ที่ ๖ ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

คุณกฤตยา  โพธิ์เจริญ  โทร. ๐๘๗ ๙๘๘ ๗๗๙๘

23 พฤศจิกายน 2561


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai