โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดจันทบุรี III

11. บ้านชำตาเรือง หมู่ ๗ ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี

“ชำตาเรือง เมืองอินทรีย์ วิถีบ้านเรา”

ประวัติความเป็นมา

ที่มาของชื่อนั้น มีสองที่มา เรื่องที่ ๑ คือ ในอดีตบริเวณพื้นที่นี้เป็นป่ารกเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีของนักล่าสัตว์ คำว่า ชำ แปลว่าพื้นที่ราบลุ่มมีน้ำท่วมขังหรือทุ่งที่มีน้ำขัง และตาเรืองคือดวงตาของสัตว์ที่เรืองรองในยามค่ำคืนเนื่องจากมีสัตว์ป่าจำนวนเยอะมากเมื่อ

นักล่าสัตว์เดินทางมาก็จะเห็นแววตาของสัตว์ที่เรืองรองจึงเรียกกันว่าทุ่งชำตาเรืองและอีกที่มาเล่ากันว่าคำว่าชำตาเรืองมาจากคำว่า  ชำตาเหลือกเนื่องจากในอดีตพื้นที่บริเวณนี้มีความทุรกันดารมากพื้นที่เป็นป่าและถนนเป็นทางเกวียนเป็นหลุมเป็นบ่อเดินทางลำบากและไกลมากเดินกันจนตาเหลือก กว่าจะถึง ต่อมาจึงเพี้ยน เป็นตาเรือง

วัดสันติธรรมคีรีเขาหินโค่ง

- ศาลพ่อปู่เขาหินโค่งตั้งอยู่บริเวณยอดเขาหินโค่งเดินขึ้นบันไดผ่านป่าที่อุดมสมบูรณ์ประมาณ ๑๐๐ ขั้น เป็นศาลที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือหากใครเดือดร้อนก็จะมากราบไหว้ขอพรให้พ่อเจ้าพ่อปู่ช่วยเหลือ

- รอยพระพุทธบาทจำลองสร้างโดยท่านพ่อโสตประดิษฐานอยู่บนยอดเขาใกล้กับเขาหินโค่งหรือหินโค้งซึ่งมีที่มาของชื่อจาก รูปทรงของก้อนหินขนาดใหญ่ที่มีส่วนที่โค้งเว้า กลายเป็นชื่อเขาหินโค้ง และเพี้ยนเสียงมาเป็นเขาหินโค่ง

- ศาลสามพรายกุมารชาวบ้านนิยมมากราบไหว้บูชาขอพรเรื่องโชคลาภเรื่องการค้าขาย หากสำเร็จก็จะนำนมมาถวาย

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ศูนย์การเรียนรู้ไก่ไข่อารมณ์ดี, ศูนย์การเรียนรู้ “สวนผสมของยายเพ็ญ”, จุดชมวิวอ่างเก็บน้ำศาลทรายอ่างเก็บน้ำคลองศาลทราย

ผลิตภัณฑ์

ขนมหวาน   น้ำหมักอเนกประสงค์  ไข่เค็มรสเด็ด   ทุเรียนกวน   ทุเรียนทอด   ปลาทูนึ่ง   ปุ๋ยน้ำ   ปลาร้าทรงเครื่อง   น้ำมัลเบอร์รี่   เกษตรอินทรีย์ (ผักอินทรีย์)

ข้อมูลติดต่อ

บ้านชำตาเรือง หมู่ ๗ ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี

คุณสุกัญญา   โทร. ๐๙๐ ๗๗๕ ๔๖๐๑

12. บ้านคลองหินลอย  หมู่ ๗ ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี

“มหัศจรรย์หินตั้งบาตรภิกษุณี ถิ่นของดี ศรีชากไทย”

ประวัติความเป็นมา

มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบสลับเนินเขาและมีเขาลูกหนึ่งชื่อว่า “เขาน้อย” และชาวบ้านเชื่อว่ามีเจ้าพ่อเขาน้อยสถิตและบริเวณใกล้ถนนบำราศนราดูรมีหินซ้อนซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ชาวบ้านจึงอัญเชิญเจ้าพ่อเขาน้อยมาสถิตที่หินซ้อนแห่งนี้ และตั้งศาลขึ้นเรียกว่า “ศาลเจ้าพ่อเขาน้อย” หรือ “ศาลเจ้าพ่อหินลอย” หรือ “ศาลเจ้าพ่อหินตั้ง” และในพื้นที่มีความสมบูรณ์ด้วยผลไม้ เนื่องจากที่คลองมีน้ำไหลผ่านตลอดให้ความชุ่มชื้นกับผลไม้ จึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านคลองหินลอย” จนถึงปัจจุบัน

วัดวังทอง

วัดวังทองมีอายุไม่ต่ำกว่า ๖๐ ปี มีชื่อเดิมว่า “วัดชำยายหลำ” ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นทางการว่า “วัดวังทอง” มีจุดเด่น คือ ศาลาทรงไทย ๙ หลังที่ใช้ไม้เก่าที่ได้รับบริจาคมาสร้างเป็นศาลาที่มีความงดงามและด้านในมีต้นเสาค้ำศาลาที่เคลือบด้วยทอง ถือเป็นหนึ่งในวัดที่มีเสาทองเป็นลักษณะพิเศษในภาคตะวันออก

นอกจากนี้ยังมีศูนย์การเรียนรู้อีกมากมายที่ผู้สนใจสามารถมาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ อาทิเช่น ศูนย์การเรียนรู้ OTOP, ศูนย์วิสาหกิจชุมชนน้ำผึ้งคิชฌกูฎ (ลุงอรุณ), ศูนย์การนเรียนรู้ สมุนไพรบ้านบัวหลวง, ศูนย์การเรียนรู้บาติก, ศูนย์การเรียนรู้ไม้กวาดพันปี

ผลิตภัณฑ์

ไข่เค็ม    สมุนไพรบ้านบัวหลวง(สบู่)   น้ำสมุนไพร กระเจี๊ยบ    กระถางต้นไม้รีไซเคิล    หมวกสานเชือกฟาง  ก๋วยเตี๋ยวผัดเส้นจันท์  ดอกไม้ประดิษฐ์  น้ำยาล้างจานสมุนไพร  กลุ่มอาหารพื้นบ้าน หมูชะมวง  ชำร่วยสมุนไพรน้ำมันเหลือง

ข้อมูลติดต่อ

บ้านคลองหินลอย  หมู่ ๗ ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี

คุณวันเพ็ญ  โทร. ๐๘๙ ๙๓๕ ๑๖๘๒  

คุณเยาวเรศ   โทร. ๐๘๙ ๔๐๖ ๐๔๖๙

13. บ้านคลองกระทิง  หมู่ ๑๐ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี

“เชิญไหว้พระ เดินชมสวน ชวนเล่นน้ำตก”

ประวัติความเป็นมา

บ้านคลองกระทิง หมู่ ๑๐ ที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่ เดิมจะเป็นหมู่บ้านที่รวมกับบ้านกระทิง หมู่ที่ ๕ ตำบลพลวง ซึ่งบ้านกระทิงเป็นชุมนที่มีความหนาแน่นมากจึงได้แยกจากบ้านกระทิง หมู่ที่ ๕ มาเป็นบ้านคลองกระทิง หมู่ที่ ๑๐ ซึ่งที่มาของชื่อหมู่บ้านคลองกระทิง มาจากเดิมบ้านคลองกระทิงเป็นป่าดงดิบ มีภูเขาสูง มีสัตว์ป่าหลายชนิด รวมทั้งวัวกระทิง มีคลองหลายสาย วัวกระทิงชอบลงมากินน้ำตามคอลง และมีผู้คนเห็นวัวกระทิงมากกว่าสัตว์อื่น จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านคลองกระทิง”

วัดกะทิง

            วัดกะทิงเป็นวัดที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรี เนื่องจากอดีตเจ้าอาวาสหลวงพ่อเขียน หรือท่านพ่อเขียนที่ชาวบ้านนับถือ ท่านเป็นพระเกจิชื่อดัง ท่านเป็นผู้บุกเบิกเส้นทางบุญสู่เขาคิชฌกูฎ จนชาวบ้านขนานนามท่านว่า “เทพเจ้าแห่งขุนเขาคิชฌกูฎ” และที่วัดก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่จัดรถพาผู้แสวงบุญขึ้นสู่เขาคิชฌกูฎ ซึ่งด้านในวัดยังมีสรีระสังขารของท่านพ่อเขียน ให้ได้ไปสักการะขอพรอีกด้วย        

ตลาดประชารัฐ

            ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ อำเภอเขาคิชฌกูฎ เป็นการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP ของที่ระลึก ผลผลิตทางการเกษตร และเป็นจุดเชื่อมแหล่งท่องเที่ยวภายในอำเภออีกด้วย

นอกจากนี้ยังสามารถถ่ายรูปเช็คอิน ฟินฟินกันได้ที่ น้ำตกกระทิง อีกหนึ่งจุดสำคัญที่สวยงาม และมีเสน่ห์ชวนให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัส

ผลิตภัณฑ์

หมูชะมวง    น้ำยาล้างจาน    แซนวิชงามไส้   วุ้นแฟนซี    ขนมไทย กล้วย ฟักทอง   น้ำมันเหลือง   น้ำดื่มสมุนไพร       ขนมเปี๊ยะ   กรอบรูปกระจก  ไข่เค็ม 

ข้อมูลติดต่อ

บ้านคลองกระทิง  หมู่ ๑๐ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี

คุณลักษณ์    โทร. ๐๘๔ ๗๘๔ ๕๒๔๒

คุณวสันต์     โทร. ๐๙๑ ๗๒๔ ๙๐๘๑

14. . บ้านตะเคียนทอง หมู่ ๔ ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี

“กิน เล่น เป็น อยู่ เรียนรู้วิถีชอง”

ประวัติความเป็นมา

เดิมทีชื่อว่าบ้านตายศ เพราะบริเวณที่ตั้งหมู่บ้านติดอยู่กับคลองตายศ ต่อมาไดเปลี่ยนชื่อเป็นบ้านตะเคียนทอง เพราะในอดีตนั้นมีต้นตะเคียนทองขึ้นหนาแน่นมาก มีขนาดใหญ่ ๔-๕ คนโอบ และมีรากใหญ่มาก บางคนเล่าว่ามีต้นตะเคียนทองอยู่ท้ายหมู่บ้าน ซึ่งในปัจจุบันอยู่ในเขตหมู่ ๓ หลังวัดตะเคียนทอง

วัดตะเคียนทอง

            หลวงพ่อเพชรอดีตเจ้าอาวาสวัดตะเคียนทองเป็นที่นับถือบูชาเลื่อมใสของคนในตำบลตะเคียนทองเป็นอย่างมาก กล่าวกันว่า หลังจากได้อายุครบกำหนดตามแบบฉบับลูกผู้ชายไทยได้เกณฑ์ทหารจนปลดมา ท่านจึงมีความตั้งใจบวชเรียนในบวรพระพุทธศาสนา และการประพฤติพรหมจรรย์ ถือครองเพศบรรพชิตปฏิบัติตามพระธรรมวินัยมาตลอดจวบจนมรณภาพ

ศาลเจ้าพ่อ เจ้าแม่ตะเคียนทอง

            สร้างขึ้นตามตามความเชื่อของชาวบ้าน “บ้านตะเคียนทอง” เพราะในอดีตบริเวณนี้มีต้นตะเคียนขึ้นหนาแน่น ซึ่งต้นตะเคียนเป็นต้นไม้ที่เชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์และมีผีสิงอยู่ตามตำนานพื้นบ่านของไทย สมัยก่อนนั้นไม่มีชาวบ้านกล้าเดินผ่าน เพราะว่ามีผีหลอกหลอนคนที่ผ่านไปมา จึงได้มีการจัดตั้งศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ตะเคียนประจำหมู่บ้านขึ้น จากนั้นก็ไม่ได้มีผีหลอกหลอนชาวบ้านอีกเลย มีแต่บันดาลโชคลาภ ความปลอดภัยในชีวิต หรือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากมาขอก็สามารถลืมตาอ้าปากได้ จนกลายเป็นสถานที่เคารพกราบไหว้จนถึงปัจจุบัน

ผลิตภัณฑ์

น้ำปลา  จักสานไม้ไผ่   น้ำสมุนไพร   ทุเรียนทอด/กล้วยฉาบ   สมุนไพรแห้ง  หมูแดดเดียว   เครื่องปรุงรสแห้ง   ข้าวกล้อง          เย็บปักถักไหมพรม(ผ้าพันคอ)   ปุ๋ยธรรมชาติ

ข้อมูลติดต่อ

บ้านตะเคียนทอง หมู่ ๔ ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี

คุณหงน   โทร. ๐๘๗ ๑๕๐ ๘๑๙๙

23 พฤศจิกายน 2561


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai