พม. จัดงานเสริมพลัง เชิดชูเกียรติ นักกีฬาคนพิการในการแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ ปี 2018 “Ability Unlimited : ก้าวข้ามขีดจำกัด...สู่ชัยชนะ” หลังสร้างผลงานยอดเยี่ยม คว้าเหรียญทองเป็นอันดับ 7 ของเอเชีย

       วันนี้ (1 พ.ย. 61) เวลา 11.30 น. ที่ห้องบอลรูม 1 – 2 โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดงาน เสริมพลัง เชิดชูเกียรติ นักกีฬาคนพิการในการแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ ปี 2018 “Ability Unlimited : ก้าวข้ามขีดจำกัด...สู่ชัยชนะ” โดยมีผู้เข้าร่วมงาน 450 คน ประกอบด้วย คณะนักกีฬาคนพิการ ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป

พลเอก อนันตพร กล่าวว่า รัฐบาล โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

        พลเอก อนันตพร กล่าวว่า รัฐบาล โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้กำหนดแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 - 2564 กำหนดวิสัยทัศน์ “คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง ดำรงชีวิตอิสระในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน” ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 - 2580) ในการเสริมพลังให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิ สวัสดิการ ตลอดจนสนับสนุนองค์กรด้านคนพิการให้มีศักยภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืนและเสริมสร้างคุณค่าให้ผู้พิการสามารถดำรงชีวิตอิสระและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ สร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

        พลเอก อนันตพร กล่าวต่อไปว่า เมื่อวันที่ 6 - 13 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล จำนวนกว่า 300 คน ได้เข้าร่วมมหกรรม “กีฬาเอเชียนพาราเกมส์” (Indonesia Asian Para Games 2018) ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยร่วมลงแข่งขัน จำนวน 14 ชนิดกีฬาจากทั้งหมด 17 ชนิดกีฬา เช่น กรีฑาเทเบิลเทนนิส บอคเซีย ยิงปืน และฟันดาบ เป็นต้น โดยคณะนักกีฬาพาราไทย สามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม โดยคว้าอันดับ 7 ของเอเชีย จากประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ ทั้งหมด 44 ประเทศ และถือเป็นอันดับ 2 ของประเทศสมาชิกอาเซียน ด้วยเหรียญรางวัลรวม 106 เหรียญ ประกอบด้วย 23 เหรียญทอง 33 เหรียญเงิน และ 50 เหรียญทองแดง ทั้งนี้ กระทรวง พม. โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จึงได้จัดงานเสริมพลัง เชิดชูเกียรติ นักกีฬาคนพิการในการแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ ปี 2018 “Ability Unlimited : ก้าวข้ามขีดจำกัด...สู่ชัยชนะ” เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ แก่คณะนักกีฬาคนพิการ ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเอง และฝึกฝนจนสามารถเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวได้อย่างดีเยี่ยม และหนึ่งในผลงานสำคัญเป็นผู้ที่เคยฝึกอาชีพจากหน่วยงานในสังกัด กระทรวง พม. โดย พก. รวมถึงนักกีฬาทุกคน ที่ทุ่มเทกำลังแรงกายและใจในการฝึกซ้อมตนเองจนสามารถแสดงศักยภาพในเวทีกีฬาระดับโลก สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศ

       “กระทรวง พม. ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับคณะนักกีฬาคนพิการในการแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ ปี 2018 ที่นำความสำเร็จและชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทย โดยทุกคนได้ทุ่มเทแรงกายและแรงใจฝึกซ้อม อย่างไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค จนสามารถเข้าร่วมแข่งขันอย่างเต็มกำลังความสามารถ รวมถึงคณะครูผู้ฝึกสอนที่ทุ่มเทและเสียสละในการฝึกฝนให้กับนักกีฬาอย่างเข้มแข็ง โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักกีฬาทุกคนจะยังคงมุ่งมั่น ตั้งใจ และพัฒนาทักษะความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง เพื่อความสุขความสำเร็จในชีวิต และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคมต่อไป” พลเอก อนันตพร กล่าวในตอนท้าย

 

 

 

1 พฤศจิกายน 2561


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai