ท่องเที่ยวเชิงรุกเชื่อมโยงภูมิภาค ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง Home Stay

โฮมสเตย์

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อธิบายคำ "โฮมสเตย์" (Home Stay) ว่า หมายถึงที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท คือบ้านพักที่อยู่ในชุมชนชนบทที่มีประชาชนเป็นเจ้าของบ้าน และประชาชน หรือสมาชิกในครัวเรือนอาศัยอยู่ประจำ และบ้านนั้นเป็นสมาชิกของกลุ่ม/ชมรม หรือสหกรณ์ที่ร่วมจัดกันเป็นโฮมสเตย์ในชุมชน โดยนักท่องเที่ยวเข้าพักร่วมกับเจ้าของบ้านได้และสมาชิกในบ้านมีความยินดีและเต็มใจที่จะรับนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งถ่ายทอดประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นแก่นักท่องเที่ยว และพานักท่องเที่ยวเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวและทำกิจกรรมต่างๆ เช่น เล่นน้ำตก ขี่จักรยาน นั่งเรือ เดินป่าศึกษาธรรมชาติ

โฮมสเตย์ที่แรก บ้านจำรุง

ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 7  ตำบลเนินฆ้อ  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง  อยู่ทางทิศใต้ของอำเภอแกลง  โดยห่างจากตัวอำเภอแกลงประมาณ 12 กิโลเมตร

ผู้ใหญ่ชาตรี ก่อเกื้อ ผู้ใหญ่บ้านจำรุงและทำหน้าที่ประธานศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและผู้สูงอายุบ้านจำรุง หมู่ที่ 7 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยองคนปัจจุบัน ได้เล่าให้เราฟังว่า ย้อนไปในอดีตเมื่อประมาณ 150 ปีก่อน จำรุงเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ  ซึ่งจากการสอบถามและสืบค้นประวัติจากบุคลและหลักฐานต่างๆที่พอจะทราบว่า ผู้คนที่มาอยู่อาศัยในช่วงเริ่มต้น ได้อพยพจากบริเวณชายทะเล บริเวณบ้านถนนกระเพรา ตำบลเนินฆ้อในปัจจุบัน หลังจากเดินทางหลบหนีภัยสงครามมาจากจันทบุรีโดยพากันหลบหนีออกมาหาที่อยู่ใหม่จากการเข้ามายึดครองจันทบุรีและตราดของฝรั่งเศสเรื่อยลงมาจนถึงชายทะเลบริเวณบ้านถนนกะเพรา หลังจากนั้นจึงอพยพต่อไปเรื่อยๆโดยได้พากันย้ายถิ่นฐานเพื่อที่จะหาที่อยู่และที่ทำกินใหม่ ห่างจากที่เดิมมาประมาณ 6- 7 กิโลเมตร จนมาถึงสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเหมาะแก่การเพาะปลูก มีบึงและน้ำขังตลอดปี จึงหยุดและสร้างถิ่นฐานโดยเรียกสถานที่แห่งนั้นว่า บ้านป่าเรไร 

ซึ่งบริเวณนี้เป็นบริเวณที่เหมาะแก่การเพาะปลูกเป็นอันมากเนื่องจากทางด้านทิศตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่ประมาณหนึ่งในสามของหมู่บ้านเป็นที่ราบลุ่มทั้งยังมีทางน้ำเล็กๆไหลออกมาจากหมู่บ้าน ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า " คลองจำรุ "  คำว่า“จำรุ” (ชาวบ้านอ่านว่า จำหรุ เสียงต่ำเหน่อตามภาษาคนชอง) นั้นเป็นภาษาชอง แปลว่าทางน้ำเล็กๆคล้ายลำคลองซึ่งบางแห่งแคบมากผู้คนสามารถโดดข้ามไปข้ามมาได้ และปลายของคลองจำรุนั้นจะสลายหายไปกับท้องทุ่งนาและกลมกลืนกับท้องทุ่งนาจนเหมือนไม่มีลำคลองในบริเวณนั้น และมีความลึกของลำคลองไม่เกินหนึ่งเมตร (ผู้เขียนยืนยันเพราะผู้เขียนมีบ้านอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านจำรุง และที่หมู่บ้านของผู้เขียนเองมี จำหรุ อยู่แห่งหนึ่งซึ่งทุกคนเรียกว่า จำหรุ เป็นสถานที่หาปู หาปลา ซ้อนกุ้ง หลังจากข้าวเริ่มเติบโต) แต่ต่อมาชาวบ้านอาจจะเรียกเพี้ยนหรือเขียนผิดจึงกลายมาเป็นคำว่า “จำรุง” และเรียกชื่อหมู่บ้านเป็น " บ้านจำรุง " เช่นในปัจจุบัน

โฮมสเตย์ที่สอง โฮมสเตย์บ้านแสมภู่

โฮมสเตย์น้องใหม่ที่เพิ่งก่อร่างสร้างตัวได้ไม่นาน ร่วมทำกันเองภายในชุมชน ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานใดๆ เกิดจากความตั้งใจของผู้ใหญ่เจี๊ยบ และชาวบ้านในชุมชนบ้านแสมภู่ อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวสุดฮิตอย่างทุ่งโปรงทอง ปากน้ำประแสร์ ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก โฮมสเตย์บ้านแสมภู่เป็นอีกหนึ่งที่พัก ที่แอดมินเองอยากจะแนะนำ เนื่องจากใกล้สถานที่ท่องเที่ยว ได้พักกับชาวบ้านที่เป็นคนที่จริงๆ ทานอาหารท้องถิ่น สามารถสั่งล่วงหน้าได้ มีบริการพาเที่ยว รับส่งสถานที่ต่างๆ โดยจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่หัวละ 350บาท รวมอาหารเช้า 1มื้อ

คุณป้า ยินดี มะลิแย้ม เจ้าของบ้านพักโฮมสเตย์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/pages/สะพานเดินชมธรรมชาติ-บ้านแสมภู่-ทุ่งโปรงทอง/164799293649350

9 ตุลาคม 2561


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai