สสวทท.ขานรับEEC แนะเรียนต่อด้านเทคนิค พร้อมชูการออกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ

พลตรี ดร.ชัยณรงค์ เชิดชู  นายกสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(สสวทท.) กล่าวในเวทีเสวนา ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2561ได้แนะเส้นทางอาชีพแก่นักเรียนและผู้ปกครองควรเลือกเรียนต่อด้านเทคนิค หรือสายอาชีพ เพื่อที่จะได้มีอาชีพที่เป็นความต้องการของโครงการนวัตกรรมระเบียงเศรษกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือมีชื่อย่อว่า “EEC”พร้อมทั้งเน้นการฝึกฝนทักษะในสายอาชีพของตน ซึ่งเยาวชนเหล่านี้ที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญก้าวหน้าในอนาคตพร้อมนำเสนอ10สาขาอาชีพสเต็ม (STEM) และอาชีพรองรับโครงการนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ที่บูธสสวทท. ฮอลล์ 8 ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2561 จนถึงวันที่ 26 สิงหาคมนี้

ด้านนายบำรุง ไตรมนตรี กรรมการที่ปรึกษาสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กล่าวในงานเดียวกันว่า เนื่องจากประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงอยากแนะนำให้ออกกำลังกายและการออกกำลังกายแบบ “จินกังกง” นั้นเป็นออกกำลังกายแบบการยืดเส้นซึ่งเป็นการออกกำลังกายแบบจีน จากผลงานวิจัยพบว่า เป็นการออกกำลังกายที่สามารถลดความดันโลหิตในผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงซึ่งโรคความดันโลหิตสูงนี้ มักพบในผู้สูงอายุ และผู้ในผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตแล้วก็มักจะมีโรคอื่นๆตามมา เช่น โรคเบาหวาน หรือหัวใจหรือเป็นทั้งสามโรคในเวลาเดียวกัน

จากงานวิจัยของพันโทหญิง ดร.อารีย์  เสนีย์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ที่ได้นำท่าออกกำลังกาย จินกังกงไปทำการวิจัยกับกลุ่มผู้หญิงวัยทำงาน ในระยะเวลา สามเดือนผลปรากฏว่ารอบเอวสามารถลดลงจาก 85 เซ็นติเมตรเหลือ80 เซ็นติเมตรและยังสามารถลดความดันโลหิตได้หากออกกำลังกายต่อเนื่องพร้อมขยายผลไปสู่กลุ่มนักเรียนพยาบาลและกลุ่มอื่นๆต่อ

20 สิงหาคม 2561


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai