ซินโครตรอน ชวนน้องๆ ตลุยแดนมหัศจรรย์ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี 2561

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน จัดนิทรรศการใหญ่ “ซินโครตรอนแลนด์ แดนมหัศจรรย์” เปิดให้เด็กๆ และประชาชน ทั่วไปได้ร่วมสนุกไปกับกิจกรรมอันน่าทึ่งภายใน “งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ” ประจ าปี 2561 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 16- 26 ส.ค.นี้

ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การ มหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เปิดเผยว่า “สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ได้เข้า ร่วมจัดกิจกรรมภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ าปี 2561 ภายใต้ชื่อ “ซินโครตรอน แลนด์ แดนมหัศจรรย์ แสงซินโครตรอน แสงจิ๋วทะลวงโลก” โดยก าหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-26 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (ฮอลล์ 2-8) เมืองทองธานี ส าหรับรูปแบบการจัดกิจกรรมในปีนี้มุ่งน าเสนอแนวคิด “ซินโครตรอนแลนด์…แดนมหัศจรรย์” ซึ่งภายในบูธ ของสถาบันฯ มีกิจกรรมแสนสนุกมากมาย จากฐานเกมวิทยาศาสตร์ 3 ฐานประกอบด้วย 1.น้องแสงจ้าเรืองแสง 2.วง ล้อหาสี และ 3.น้องแสงจ้า MY HERO! และยังมีพื้นที่การแสดงประจ าวันที่น่าตื่นตาตื่นใจให้ชมตลอดวัน อาทิ Butterfly Light ทายาทแห่งเปลวไฟ Beauty of light และการแสดงอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ ผู้เข้าร่วมงานได้มาร่วมสนุกเล่นเกมลุ้นรับของรางวัลสุดเก๋ไก๋ในทุกๆ วัน ตลอดทั้งงาน ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน กล่าวเพิ่มเติมว่า “ ประชาชนผู้เข้าร่วมงาน โดยเฉพาะเด็กและ เยาวชนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องซินโครตรอนผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยจะมีการแสดงกรรมวิธีของแสง ซินโครตรอนผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้การรับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์กลายเป็นเรื่องที่สนุกและตื่นเต้นยิ่งขึ้น  เมื่อผู้เข้าร่วมงานแวะมาที่บูธแห่งนี้ สิ่งที่จะได้รับเป็นความรู้พื้นฐานคือ เรื่องแสง ความจริงแล้วแสงเป็นคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่ง โดยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี้ แบ่งออกได้เป็น 7 ช่วงตามความยาวของคลื่น ได้แก่ คลื่นวิทยุ, คลื่น ไมโครเวฟ, รังสีอินฟราเรด, แสงที่ตามองเห็น, รังสีอัลตราไวโอเลต, รังสีเอกซ์ และรังสีแกมมา โดยที่สถาบันวิจัย ซินโครตรอนสามารถผลิตแสงซินโครตรอนที่มีความยาวคลื่นตั้งแต่ช่วงอินฟราเรดถึงรังสีเอกซ์ครอบคลุมถึง 4 ช่วง ความยาวคลื่น คือ รังสีอินฟราเรด, แสงที่ตามองเห็น, รังสีอัลตราไวโอเลต และรังสีเอกซ์ ซึ่งตลอดในช่วง 10 ปีของ การเปิดให้บริการแสงซินโครตรอนและเทคนิคที่เกี่ยวข้อง สถาบันฯ ได้สร้างผลงานชิ้นส าคัญต่อการพัฒนา อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศมากมาย เช่น การสร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมด้านอาหารและ การเกษตร โดยก าหนดยุทธศาสตร์ด้านความเข้มแข็งภาคเกษตรกรรมและความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน รวมถึง มีการก าหนดแผนการพัฒนาที่มุ่งเน้นเฉพาะด้านในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัย พัฒนาและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งความร่วมมือดังกล่าว สามารถเพิ่มมูลค่าทาง เศรษฐกิจให้แก่ประเทศได้กว่า 3,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนและเยาวชน เข้าเยี่ยมชมบูธของสถาบันแสงซินโครตรอน ได้ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติประจ าปี 2561 ระหว่างวันที่ 16 - 26 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 – 19.00 น. (เข้าชมฟรี) ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค (ฮอลล์ 2 - 8) เมืองทองธานี”

18 สิงหาคม 2561


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai