ปรัชญาการท่องเที่ยวไทย

แหล่งท่องเที่ยวที่ดีคือสังคมที่ดีหัวใจของการท่องเที่ยวคือกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

การบริหารการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน คือ การบริหารจัดการอยู่บนพื้นฐานของความสมดุลย์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันนี้ ลุงแหยม ททท สนง กาญจนบุรี ราชบุรี ร่วมกับ ท่านปลัดจังหวัดราชบุรี และ

ผู้บริหารไร่แก้จน ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมณฑลทหารบกที่ 16 จังหวัดราชบุรี.

ได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตปานามา ( Bernardo Diaz) และMorocco.

M.Mohanmed NAJJARI) เข้าเยี่ยมชมเพื่อศึกษาดูงานโครงการแหล่งท่องเที่ยวตามรอยศาสตร์พระราชาเชื่อมโยงแอ่งท่องเที่ยว เมืองรอง ราชบุรี. เพื่อถ่ายทำรายการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมที่มุ่งสู่ความยั่งยืนได้อย่างแท้จริงตามรอยศาสตร์ของพระราชาในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

ที่มุ่งเน้นใช้กลไกอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยแก้ความเหลื่อมล้ำทางสังคมและแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนคนไทยตลอดจนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวทุกรูปแบบให้มุ่งสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริงและให้การท่องเที่ยวไทยเป็นการท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน

 

29 สิงหาคม 2561


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai